Attica Bank: Αναζητούν συνεπενδυτές ΤΧΣ - Ellington

20 Μαϊου 2022, 10:44 | Τράπεζες

Attica Bank: Αναζητούν συνεπενδυτές ΤΧΣ - Ellington

Στην αναζήτηση συνεπενδυτών, οι οποίοι θα μοιραστούν το κόστος πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού και μετασχηματισμού της Attica BankΑΤΤ 0,00% και τις υποσχόμενες αποδόσεις από το 2025, έχει επιδοθεί η Ellington και πιθανώς το ΤΧΣ καθώς ο συνολικός λογαριασμός των κεφαλαιακών αναγκών ξεπερνά τα κεφάλαια που δεσμεύονται να βάλουν στην τράπεζα.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2021 επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι θα απαιτηθεί να ξαναγραφεί ο οδικός χάρτης εξυγίανσης/ανακεφαλαιοποίησης της Αttica Bank καθώς η ζημιά της πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού ξεπερνά το ποσό των 231 εκατ. ευρώ, που είχε αποτελέσει τη βάση της συμφωνίας (term sheet προς το παρόν) μεταξύ ΤΧΣ και του σχήματος ΤΜΕΔΕ-Ellington.

Τα δε κεφάλαια που θα απαιτηθούν συνολικά (εξυγίανση, μετασχηματισμός, χρηματοδότηση της πιστωτικής επέκτασης) ξεπερνούν κατά πολύ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 365 εκατ. ευρώ, τα οποία δεσμεύονται να βάλουν, τούδε και εφεξής, ΤΧΣ και το σχήμα ΤΜΕΔΕ/Ellington.

Ο σχετικός λογαριασμός έχει σχεδόν αποκρυσταλλωθεί. Παρότι, δε, το ύψος του capital plan σχετίζεται με το ποιο από τα εναλλακτικά σενάρια του εκπονημένου business plan θα επιλεγεί, στην πράξη οι επιλογές είναι λιγότερες.

Και αυτό γιατί νόημα για τους μετόχους κάνουν μόνο τα σενάρια των οποίων η υλοποίηση υπόσχεται να οδηγήσει σε σταδιακά αυξανόμενη κερδοφορία, ώστε σε ορίζοντα 4ετίας-5ετίας η Attica να παράγει ικανοποιητική κερδοφορία (RoE άνω του 10%). Αυτή, όμως, η περίπτωση προϋποθέτει γενναία εισροή κεφαλαίων μπροστά, ώστε να χρηματοδοτηθεί η εξυγίανση, ο μετασχηματισμός της σε challenger bank και η πιστωτική επέκταση σε συγκεκριμένους τομείς.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η Ellington έχει ξεκινήσει επαφές με private equity funds και άλλα επενδυτικά σχήματα, προκειμένου να διερευνήσει την αγορά για το αν υπάρχουν πρόθυμοι συνεπενδυτές που θα «αγοράσουν» το business plan, μοιραζόμενοι το κόστος εξυγίανσης/μετασχηματισμού. Σημειώνεται ότι διερευνητικές κρούσεις σε επενδυτές είχε διενεργήσει, πριν το Πάσχα, και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η τράπεζα πήρε στη χρήση 2021 μέρος της ζημιάς εξυγίανσης (55+22,8 εκατ. ευρώ). Εκκρεμεί ο σχηματισμός πρόσθετων προβλέψεων, ώστε να λάβουν οι senior notes ομολογίες των τριών τιτλοποιήσεων (Omega, Astir1 και 2) την απαιτούμενη ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση (BB-) και εν συνεχεία κρατική εγγύηση.

Ο οριστικός λογαριασμός εξυγίανσης θα βγει όταν η DBRS παραδώσει τις προκαταρκτικές εκθέσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης (preliminary ratings), οι οποίες, σύμφωνα με τη διοίκηση της Attica, αναμένονται τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.

Η τράπεζα σημειώνει στις οικονομικές καταστάσεις ότι η στρατηγική ένταξης στο πρόγραμμα κρατικής εγγυοδοσίας «Ηρακλής» θα επανεξετασθεί, μετά τη λήψη των εκθέσεων πιστοληπτικής διαβάθμισης για τους senior notes των Omega, Astir 1 και 2, σε σχέση και με άλλες τεχνικές απομάκρυνσης πιστωτικού κινδύνου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, έχει τη σημασία της η αναφορά των μετόχων στην επιστολή τους προς την Attica, με ημερομηνία 18 Απριλίου, ότι προτίθενται να διασφαλίσουν πως όποιες ενέργειες μείωσης των NPEs θα λάβουν χώρα κατά τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της τράπεζας.

«Αν οι  προβλέψεις απομείωσης πιστωτικού κινδύνου, που θα πρέπει τελικά να λογιστικοποιηθούν, υπερβαίνουν τα όρια της Συμφωνίας και τα Μέρη, στο πλαίσιο αυτής, θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις, το βασικό κριτήριό τους θα είναι η κατά το δυνατόν αύξηση της αξίας της επένδυσης των Μερών στην Τράπεζα, λαμβανομένου υπόψη, ειδικά για το ΤΧΣ, τη νομοθεσία που το διέπει», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

Οι παραπάνω αναφορές διαβάζονται ως διάθεση να καλυφθούν μεν οι αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες για εξυγίανση/μετασχηματισμό/χρηματοδότηση πιστωτικής επέκτασης. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα επιλεγούν εναλλακτικές λύσεις, με προτεραιότητα τη βιωσιμότητα της τράπεζας.

 

Πηγή:euro2day.gr