Νέο senior preferred ομόλογο από Eurobank με στόχο να αντλήσει 350 εκατ.

31 Μαϊου 2022, 15:19 | Τράπεζες

Νέο senior preferred ομόλογο από Eurobank με στόχο να αντλήσει 350 εκατ.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank, με στόχο την άντληση του ποσού των 350 εκατ. ευρώ και αρχικό guidance για επιτόκιο στο 4,5%.

Ο τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.

Η τιμολόγηση του τίτλου αναμένεται σήμερα, ενώ ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου. Η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι στις 9 Μαρτίου 2025 και η reset date στις 9 Μαρτίου του 2024. Την έκδοση έχουν αναλάβει οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Τα ομόλογα εκδίδονται στο πλαίσιο των εποπτικών κανόνων για πρόσθετα «μαξιλάρια» κεφαλαιακής επάρκειας (MREL), τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν οι τράπεζες έως το 2025.

Από την πλευρά της η Bank of America, σε χθεσινή της έκθεση, διατηρεί τη σύσταση «overweight» για τα ομόλογα προνομιούχων τίτλων ανώτερων κατηγοριών 2% του 2027-26. Όπως αναφέρεται στην έκθεση στις 25 Μαΐου η Eurobank ανακοίνωσε ενθαρρυντικά μεγέθη α’ τριμήνου.

Τα κέρδη προ φόρων ύψους 355 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν από τα κέρδη συναλλαγών ύψους 212 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων αυτών, τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση σε 217 εκατ. (+16% σε τριμηνιαία βάση), υποβοηθούμενα από τη σταθερή αύξηση των προμηθειών (+25% σε ετήσια βάση), τα σταθερά έσοδα από τόκους (+1%), τον έλεγχο του κόστους και τις χαμηλότερες απομειώσεις (69 μονάδες βάσης επί των δανείων, έναντι 115 μονάδων βάσης κατά μέσο όρο το 2021).

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ύψους 225 εκατ. ευρώ αντιπροσώπευαν ένα εξαιρετικά υψηλό 32% των συνολικών εσόδων του α’ τριμήνου του 22 (703 εκατ. ευρώ), με αιχμή τα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από συναλλαγές ύψους 212 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη BofA αυτά αποτελούν εφάπαξ κέρδη. Τα κέρδη από συναλλαγές αφορούσαν παράγωγα, που συνδέονται με την υψηλότερη καμπύλη αποδόσεων και τη σταδιακή εκκαθάριση των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων.

 

Πηγή:businessdaily.gr