Ιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών, ωραίος στόχος αλλά μη υλοποιήσιμος λόγω χρηματιστηρίου, από 2023 και βλέπουμε

14 Ιουνίου 2022, 11:19 | Τράπεζες

Ιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών, ωραίος στόχος αλλά μη υλοποιήσιμος λόγω χρηματιστηρίου, από 2023 και βλέπουμε

Η ιδιωτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αποτελεί ένα ωραίο στόχο αλλά στην πράξη είναι μη υλοποιήσιμος λόγω του πολύ αρνητικού κλίματος που επικρατεί στο χρηματιστήριο…

Η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών θα τεθεί στην πράξη ως στόχος από 2023 και βλέπουμε

Ποιο το χρονοδιάγραμμα αποεπένδυσης;

Εντός του 2023 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα προχωρήσει στην διάθεση του 20% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας και το 17% της Πειραιώς.

Σε τρέχουσες τιμές το 20% της Εθνικής τράπεζας αποτιμάται στα 620 εκατ ευρώ και το 17% της Πειραιώς αποτιμάται στα 230 εκατ ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει

40,3% της Εθνικής τράπεζας

27% της Τράπεζας Πειραιώς

9% της Alpha bank

2,34% της Eurobank

Πρακτικά στο πρώτο κύμα στρατηγικής αποεπένδυσης θα πωληθούν το 20% της Εθνικής, οπότε το ΤΧΣ από 40,3% θα κατέχει 20% της Εθνικής και το 17% της Πειραιώς, οπότε το ΤΧΣ θα κατέχει από 27% το 10% της τράπεζας Πειραιώς.

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσουν εκ νέου η Εθνική, η Πειραιώς και η Alpha bank.

Ο γενικός σχεδιασμός είναι κατά την φάση της πλήρους στρατηγικής αποεπένδυσης, το ΤΧΣ να κατέχει σχεδόν παραπλήσια ποσοστά στις τράπεζες, ώστε να μην αποκτηθεί πλεονέκτημα ιδιωτικοποίησης σε σχέση με τις άλλες τράπεζες.

Το ΤΧΣ έχει επενδύσει 44,5 δισεκ. για να πάρει περίπου 2 δισεκ. ευρώ...

Ναι μεν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διασφάλισε την σταθερότητα και απέτρεψε συστημικά σοκ στις τράπεζες και συνέβαλλε προφανώς στην δημιουργία 4 μεγάλων συστημικών τραπεζών, ωστόσο ως επένδυση ήταν παντελώς αποτυχημένη…

Το ΤΧΣ επένδυσε 44,5 δισεκ. και θα εγγράψει ζημία 42,5 δισεκ.

Σε ποιες τιμές θα πραγματοποιηθούν τα placement σε ξένους και έλληνες επενδυτές;

Το ΤΧΣ σχεδιάζει να διαθέσει μετοχές σε ξένους επενδυτές, όπου υπάρχει ενδιαφέρον αλλά και σε έλληνες μικρομετόχους ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των μικρομετόχων στις ελληνικές τράπεζες.

Στην Εθνική ο στόχος ήταν τα 4,20 ευρώ από 3,40 ευρώ της τρέχουσας περιόδου, οπότε ακόμη έχουμε δρόμο…

Η Πειραιώς πρέπει να ανακάμψει προς την ζώνη των 1,50 ευρώ από 1,09 ευρώ για να πραγματοποιηθεί placement.

Ωστόσο όσο η αγορά γνωρίζει ότι το ΤΧΣ προετοιμάζει placement στις τράπεζες οι μετοχές δύσκολα θα ανακάμψουν λόγω της μεγάλης προσφοράς μετοχών.

Π.χ. στην Εθνική τράπεζα το 20% των μετοχών αντιστοιχεί σε 183 εκατ μετοχές… προς πώληση σε πρώτη φάση…

Ο νέος νόμος ισχύει έως τέλος του 2025

Ο νέος νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ψηφίστηκε μετά από 12 μήνες αναμονής και καθυστερήσεων, για την αγορά δεν εμπεριέχει καμία έκπληξη, ήταν απόλυτα αναμενόμενοι οι όροι… και οι νέες παραδοχές του νέου αναθεωρημένου νόμου.

Το ΤΧΣ θα έχει διάρκεια έως το τέλος του 2025, ουσιαστικά έληγε τέλος του 2022 και έλαβε παράταση 3 χρόνια αντί 5 που ίσως αρχικώς είχε λεχθεί.

Κατά την λήξη της διάρκειας του Ταμείου θα ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης αλλά θα προηγηθεί μελέτη για την πλήρη αποτίμηση του Ταμείου.

Αλλάζει η διοικητική δομή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διαθέτει 9 μέλη εκ των οποίων 6 μη εκτελεστικά και 3 εκτελεστικά μέλη.

Ο Διευθύνων σύμβουλος θα είναι προφανώς εκτελεστικό μέλος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υπάρχουσα δομή του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής καταργούνται εντός 30 ημερών από την ψήφιση του νόμου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις για να επιλεγούν για τις θέσεις αυτές.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διατηρεί το δικαίωμα veto – αρνησικυρίας για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, διανομή μερισμάτων και bonus στα τραπεζικά στελέχη.

Για την διανομή bonus ως κριτήριο έχει τεθεί το NPEs ratio να είναι κάτω του 10%.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο νόμο εάν ο δείκτης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων NPEs υποχωρήσει κάτω του 10% η διοίκηση μπορεί να αποσυνδέσει τις ετήσιες αποδοχές από το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης το ΤΧΣ μπορεί να συμμετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίου με την τιμή διάθεσης να μπορεί να είναι χαμηλότερη από την τιμή προηγούμενων αυξήσεων κεφαλαίου ή της εκάστοτε τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.

Ο νέος νόμος καθορίζει το πλαίσιο της στρατηγικής αποεπένδυσης υπό την μορφή placement αναθέτοντας σε επενδυτικό οίκο να αποτιμήσει τα δεδομένα και την εύλογη τιμή.

Ο βασικός στόχος είναι να καταστούν πλήρως ιδιωτικές οι ελληνικές τράπεζες.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να πουλάει μετοχές των ελληνικών τραπεζών και κάτω της εκάστοτε τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.

 

Πηγή:bankingnews.gr