ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Πιθανή μείωση της ζήτησης στο β΄εξάμηνο

01 Ιουλίου 2022, 09:40 | Χ&Α - 242

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Πιθανή μείωση της ζήτησης στο β΄εξάμηνο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

 

Πιθανή μείωση της ζήτησης στο β΄εξάμηνο

 

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη, για τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, στο α΄ εξάμηνο του 2022, δηλώνει η διοίκηση της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ -σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο-. Ωστόσο η χαρά επισκιάζεται από την αβεβαιότητα που επικρατεί για την πορεία της ζήτησης για τον κλάδο αλουμινίου από το φθινόπωρο και μετά, (εδώ).

 

Η “στροφή” της Βιοκαρπετ, προς τον τομέα της έλασης αλουμινίου, μέσω της θυγατρικής Exalco, ωφέλησε σημαντικά τα μεγέθη της εισηγμένης, γεγονός που απεικονίζεται στην οικονομική κατάσταση του 2021. Κατά την περσινή χρονιά είχε διαμορφωθεί ένα αρκετό ευνοϊκό περιβάλλον, με υψηλή ζήτηση και υψηλές τιμές πρώτων υλών, που ωφέλησε σημαντικά τις εταιρίες αυτού του κλάδου. Συγκεκριμένα, το 2021, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Βιοκαρπετ, ανήλθαν στα € 187 εκατομμύρια (από € 123,2 εκατ. το 2020) με το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων να προέρχεται από τον τομέα της μεταλλουργίας ενώ η παραδοσιακή λειτουργία του Ομίλου (κλωστοϋφαντουργία) αποτελεί πλέον λιγότερο από το 5% του κύκλου εργασιών.

 

Η πρόκληση για την φετινή χρονία, επικεντρώνεται κυρίως στο β΄εξάμηνο του έτους και αυτή αφορά σε μια πιθανή υποχώρηση της ζήτησης, λόγω των αυξημένων τιμών πρώτων υλών, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδας, γεγονός που απειλεί την αφθονία των πρώτων υλών και την ολοκλήρωση των εργασιών. Όπως αναγράφεται και στην οικονομική έκθεση της χρήσης, του 2021 (σελίδα 22, εδώ), ο Όμιλος, προμηθεύεται το 70% της πρώτης ύλης, για την παραγωγή προφίλ αλουμινίου από το εξωτερικό.

Σχετικά με τις αυξημένες τιμές πρώτων υλών, ο Όμιλος αντισταθμίζει τον κίνδυνο από την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση του όγκου πωλήσεων και τον επιμερισμό του κόστους καθώς και από την μετακύλιση του κόστους στις τελικές τιμές. Ο Όμιλος, δεν χρησιμοποιεί εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου για τις μεταβολές των τιμών πρώτων υλών (σελ. 22 της οικονομικής έκθεσης, εδώ).

 

Εντούτοις, παρά την αβεβαιότητα της φετινής χρονιάς, ο Όμιλος συνεχίζει κανονικά το επενδυτικό πρόγραμμα, που έχει θέσει για το 2022, το οποίο περιλαμβάνει, την νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11.000 τόνων, που θα εγκατασταθεί τον Οκτώβριο του 2022 και την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW.

 

Χρηματιστηριακά η μετοχή σημειώνει πτώση από την αρχή του  έτου, 6,6% (τιμή 22/6/2022) και σύμφωνα με χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, την 31/3/2022, η μετοχή κατέχεται από 6 Αμοιβαία Κεφάλαια έναντι 1 την 31/12/2021.

Ο αστάθμητος παράγοντας της ζήτησης και των τιμών των πρώτων υλών, δεν μας επιτρέπει ακόμα να προχωρήσουμε σε κάποια πρόβλεψη για το σύνολο του έτους.

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 242, εδώ.