ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΗΠΑ: Μακροοικονομικά στοιχεία οικονομίας - Στοιχεία χρηματιστηριακών δεικτών, 1972 - 1975

01 Ιουλίου 2022, 11:52 | Χ&Α - 242

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΗΠΑ: Μακροοικονομικά στοιχεία οικονομίας - Στοιχεία χρηματιστηριακών δεικτών, 1972 - 1975

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται βασικά μακροοικονομικά στοιχεία και στοιχεία των χρηματιστηριακών αγορών των ΗΠΑ, για την περίοδο Αυγούστου 1972 - Μαΐου 1975.
Ο Πίνακας αυτός, συνοδεύει το άρθρο "Ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και οι χρηματιστηριακές αγορές: Οι περιπτώσεις των κρίσεων του 1973 και του 1979", του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε το άρθρο εδώ.

Πηγή: EuroCapital - Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, Ιούλιος 2022

ΗΠΑ: Μακροοικονομικά στοιχεία οικονομίας - Στοιχεία χρηματιστηριακών δεικτών, 1972 - 1975
Μακροοικονομικά στοιχεία Χρηματιστηριακά στοιχεία

Πληθωρι- σμός Επιτόκιο FED Μεταβολή επιτοκίου Ανεργία Misery Index Μεταβολή ΑΕΠ (%) (Τριμηνιαία) Φάση οικονομίας Ύφεση- Ανάπτυξη Φάση αγοράς Dow Jones (κλείσιμο τέλους μήνα) Dow Jones (μηνιαία μεταβολή) S&P (κλείσιμο τέλους μήνα) S&P (μηνιαία μεταβολή) NASDAQ (κλείσιμο τέλους μήνα) NASDAQ (μηνιαία μεταβολή)
Αυγ-1972 2,9 5,50
5,6 8,5
Ανάπτυξη Ανοδική 963,73
111,09
129,95
Σεπ-1972 3,2 5,50
5,5 8,7 3,80 Ανάπτυξη Ανοδική 953,27 -1,1% 110,55 -0,5% 129,61 -0,3%
Οκτ-1972 3,4 5,50
5,6 9,0
Ανάπτυξη Ανοδική 955,52 0,2% 111,58 0,9% 130,24 0,5%
Νοε-1972 3,7 5,50
5,3 9,0
Ανάπτυξη Ανοδική 1.018,21 6,6% 116,67 4,6% 132,96 2,1%
Δεκ-1972 3,4 5,75 Αύξηση 5,2 8,6 6,90 Ανάπτυξη Ανοδική 1.020,02 0,2% 118,05 1,2% 133,73 0,6%
Ιαν-1973 3,6 6,00 Αύξηση 4,9 8,5
Ανάπτυξη Πτωτική 999,02 -2,1% 116,03 -1,7% 128,40 -4,0%
Φεβ-1973 3,9 6,50 Αύξηση 5,0 8,9
Ανάπτυξη Πτωτική 955,07 -4,4% 111,68 -3,7% 120,41 -6,2%
Μαρ-1973 4,6 7,00 Αύξηση 4,9 9,5 10,30 Ανάπτυξη Πτωτική 951,01 -0,4% 111,52 -0,1% 117,46 -2,4%
Απρ-1973 5,1 7,25 Αύξηση 5,0 10,1
Ανάπτυξη Πτωτική 921,43 -3,1% 106,97 -4,1% 107,85 -8,2%
Μαΐ-1973 5,5 7,50 Αύξηση 4,9 10,4
Ανάπτυξη Πτωτική 901,41 -2,2% 104,95 -1,9% 102,64 -4,8%
Ιουν-1973 6,0 8,50 Αύξηση 4,9 10,9 4,40 Ανάπτυξη Πτωτική 891,71 -1,1% 104,26 -0,7% 100,98 -1,6%
Ιουλ-1973 5,7 10,25 Αύξηση 4,8 10,5
Ανάπτυξη Πτωτική 926,40 3,9% 108,22 3,8% 108,64 7,6%
Αυγ-1973 7,4 11,00 Αύξηση 4,8 12,2
Ανάπτυξη Πτωτική 887,57 -4,2% 104,25 -3,7% 104,87 -3,5%
Σεπ-1973 7,4 11,00
4,8 12,2 -2,10 Ανάπτυξη Πτωτική 947,10 6,7% 108,43 4,0% 111,20 6,0%
Οκτ-1973 7,8 11,00
4,6 12,4
Ανάπτυξη Πτωτική 956,58 1,0% 108,29 -0,1% 110,17 -0,9%
Νοε-1973 8,3 11,00
4,8 13,1
Ανάπτυξη Πτωτική 822,25 -14,0% 95,96 -11,4% 93,51 -15,1%
Δεκ-1973 8,7 11,00
4,9 13,6 3,90 Ύφεση Πτωτική 850,86 3,5% 97,55 1,7% 92,19 -1,4%
Ιαν-1974 9,4 11,00
5,1 14,5
Ύφεση Πτωτική 855,55 0,6% 96,57 -1,0% 94,93 3,0%
Φεβ-1974 10,0 9,00 Μείωση 5,2 15,2
Ύφεση Πτωτική 860,53 0,6% 96,22 -0,4% 94,35 -0,6%
Μαρ-1974 10,4 10,00 Αύξηση 5,1 15,5 -3,40 Ύφεση Πτωτική 846,68 -1,6% 93,98 -2,3% 92,27 -2,2%
Απρ-1974 10,1 11,00 Αύξηση 5,1 15,2
Ύφεση Πτωτική 836,75 -1,2% 90,31 -3,9% 86,86 -5,9%
Μαΐ-1974 10,7 11,00
5,1 15,8
Ύφεση Πτωτική 802,17 -4,1% 87,28 -3,4% 80,20 -7,7%
Ιουν-1974 10,9 11,00
5,4 16,3 1,00 Ύφεση Πτωτική 802,41 0,0% 86,00 -1,5% 75,96 -5,3%
Ιουλ-1974 11,5 13,00 Αύξηση 5,5 17,0
Ύφεση Πτωτική 757,43 -5,6% 79,31 -7,8% 69,99 -7,9%
Αυγ-1974 10,9 13,00
5,5 16,4
Ύφεση Πτωτική 678,58 -10,4% 72,15 -9,0% 62,37 -10,9%
Σεπ-1974 11,9 13,00
5,9 17,8 -3,70 Ύφεση Πτωτική 607,87 -10,4% 63,54 -11,9% 55,67 -10,7%
Οκτ-1974 12,1 13,00
6,0 18,1
Ύφεση Ανοδική 665,52 9,5% 73,90 16,3% 65,23 17,2%
Νοε-1974 12,2 9,25 Μείωση 6,6 18,8
Ύφεση Ανοδική 618,66 -7,0% 69,97 -5,3% 62,95 -3,5%
Δεκ-1974 12,3 8,00 Μείωση 7,2 19,5 -1,50 Ύφεση Ανοδική 616,24 -0,4% 68,56 -2,0% 59,82 -5,0%
Ιαν-1975 11,8 7,00 Μείωση 8,1 19,9
Ύφεση Ανοδική 703,69 14,2% 76,98 12,3% 69,78 16,6%
Φεβ-1975 11,2 6,00 Μείωση 8,1 19,3
Ύφεση Ανοδική 739,05 5,0% 81,59 6,0% 73,00 4,6%
Μαρ-1975 10,3 5,50 Μείωση 8,6 18,9 -4,80 Ύφεση Ανοδική 768,15 3,9% 83,36 2,2% 75,66 3,6%
Απρ-1975 10,2 5,25 Μείωση 8,8 19,0
Ανάπτυξη Ανοδική 821,34 6,9% 87,30 4,7% 78,54 3,8%
Μαΐ-1975 9,5 5,25 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 242, εδώ.