ΕΕ: Η Ρουμανία δεν πληροί κανένα κριτήριο για την ένταξη στην ευρωζώνη

28 Ιουνίου 2022, 10:09 | Εξωτερική Πολιτική

ΕΕ: Η Ρουμανία δεν πληροί κανένα κριτήριο για την ένταξη στην ευρωζώνη

Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο των κρατών-μελών που δεν ανήκουν στο ευρώ προς την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, καθώς όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από τη Δανία, έχουν δεσμευτεί νομικά να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ.

«Με βάση την αξιολόγησή της σχετικά με τη νομική συμβατότητα και την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης και λαμβάνοντας υπόψη τους πρόσθετους σχετικούς παράγοντες, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ρουμανία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ», ανέφερε την Τετάρτη (1 Ιουνίου)η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ρουμανική νομοθεσία δεν είναι πλήρως συμβατή με τους κανόνες της ζώνης του ευρώ, ενώ η Ρουμανία παραβιάζει όλα τα κριτήρια που απαιτούνται για την υιοθέτηση του νομίσματος (πληθωρισμός, σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών, το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας και η σύγκλιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων).

Η Ρουμανία έχει ήδη χάσει ή αναβάλει αρκετές αυτοεπιβαλλόμενες προθεσμίες για την υιοθέτηση του ευρώ, αν και στο παρελθόν έχει εκπληρώσει τα περισσότερα από τα κριτήρια. Επί του παρόντος, η Ρουμανία δεν έχει επίσημο έτος-στόχο για την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ, αλλά ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε πρόσφατα ότι το 2029 θα μπορούσε να είναι ένας «βιώσιμος στόχος».

 

Πηγή:euractiv.gr