Οι Ιταλοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ο Όμιλος Κοπελούζου (DAMCO) διεκδικούν, από κοινού, το Θριάσιο ΙΙ

29 Ιουνίου 2022, 11:22 | Ελληνική Οικονομία

Οι Ιταλοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ο Όμιλος Κοπελούζου (DAMCO) διεκδικούν, από κοινού, το Θριάσιο ΙΙ

Η κοινοπραξία της ιταλικής ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την DAMCO του Ομίλου Κοπελούζου κατέθεσε δεσμευτική προσφορά για την παραχώρηση του Θριασίου ΙΙ. Επί του παρόντος, παραμένει άγνωστο, εάν κατατέθηκε κι άλλη προσφορά.

To Θριάσιο ΙΙ αφορά ακίνητο έκτασης 1.450 στρεμμάτων περίπου, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Η σύμβαση παραχώρησης που θα συναφθεί θα έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και την παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού έργου, ορίστηκε στα 30 έτη.

Σημειώνεται ότι, εάν τελικά η προσφορά που κατατέθηκε πληροί τα κριτήρια του διαγωνισμού και οδηγηθεί το έργο στην κοινοπραξία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τότε η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον ελληνικό σιδηρόδρομο, καθώς θα διαθέτει, εκτός από σιδηροδρομικές υπηρεσίες επιβατών και εμπορευμάτων και τεχνικών υπηρεσιών και σιδηροδρομικό terminal.

Φώτης Φωτεινός

 

Πηγή:capital.gr