Το 16,8% των μετοχών βρίσκονται πάνω από τον ΚΜΟ 200 ημερών!

01 Ιουλίου 2022, 08:20 | Χ&Α - 242

Το 16,8% των μετοχών βρίσκονται πάνω από τον ΚΜΟ 200 ημερών!

 

 

 

 

 

Το 16,8% των μετοχών βρίσκονται πάνω από τον ΚΜΟ 200 ημερών!

 

Με βάση τις τιμές της 28/6/2022, μόνο 33 μετοχές ή αλλιώς το 16,8% βρίσκονται πάνω από τον Κινητό Μέσο Όρο 200 ημερών τους. Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό σε διάστημα 52 εβδομάδων, ενώ το υψηλότερο σημειώθηκε την 24/6/2021 στο 87,6%.

Αυτό υποδηλώνει την αρνητική φάση της αγοράς. Σημειώνουμε ότι, σε “καλές” χρηματιστηριακές φάσεις, όπου οι τιμές είναι ανοδικές, το ποσοστό των μετοχών που βρίσκεται πάνω από τον ΚΜΟ-200 ημερών, συνήθως κινείται μεταξύ 70% έως 85%.

 

Παράλληλα, η μέση απόσταση των τιμών όλων των μετοχών από τον ΚΜΟ 200 τους, διαμορφώνεται αρνητική στο -16,7% (δηλαδή, κατά μέσο όρο, η τιμή της κάθε μετοχής βρίσκεται κατά 16,7% κάτω από τον ΚΜΟ-200 της).

Να σημειώσουμε, ότι η μέση απόσταση όλων των μετοχών από τον ΚΜΟ 200, σημειώνεται διαρκώς αρνητική από  την 24/2/2022 -έναρξη του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας- και η μέγιστη αρνητική απόσταση, μέχρι στιγμής σημειώθηκε την 16/6/2022 στο -17,7%. Από τον Δεκέμβριο του 2020, όπου  καταγράφουμε αυτά τα στοιχεια, δεν έχει υπάρξει ξανά τόσο μεγάλη αρνητική απόσταση. Δείτε εδώ σχετικό διάγραμμα.

 

Στην αμερικανική αγορά, αντίστοιχα, το ποσοστό των μετοχών που βρίσκονται πάνω από τον ΚΜΟ 200 τους, διαμορφώθηκε χθές στο 21,9%, τιμή που σπάνια εμφανίζεται στις αμερικανικές μετοχές.

 

Μπορείτε να παρακολουθείτε καθημερινά την εξέλιξη των παραπάνω ποσοστών των ΚΜΟ, εδώ.

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 242, εδώ.