Στο 11,7 η σχέση P/E της χρηματιστηριακής αγοράς

01 Ιουλίου 2022, 08:10 | Χ&Α - 242

Στο 11,7 η σχέση P/E της χρηματιστηριακής αγοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο 11,7 η σχέση P/E της χρηματιστηριακής αγοράς

 

Καθώς πλέον, οι εισηγμένες εταιρίες, έχουν ολοκληρώσει την δημοσιευση των αποτελεσμάτων του α΄τριμήνου 2022 και τα κυλιόμενα κέρδη των εταιριών έχουν σταθεροποιηθεί, η πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς, μειώνει αργά και σταθερά τον δείκτη P/E (σχέση τιμής προς κέρδη - Price / Earnings), φθάνοντας τον, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, το 11,7. Βέβαια καταλυτικός παράγοντας στην μείωση του δείκτη, ήταν η αρκετά ικανοποιητική κερδοφορία των εισηγμένων κατά την χρήση του 2021.

 

Σημειώνεται ότι η σχέση αυτή, υπολογίζεται με βάση την καθημερινή κεφαλαιοποίηση και τα “κυλιόμενη” κέρδη των εταιριών. Δηλαδή, για όσες εταιρίες έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα α’ τριμήνου, ο υπολογισμός των κερδών γίνεται με την πρόσθεση των κερδών β’, γ’ και δ’ τριμήνου του 2021 και του α’ τριμήνου του 2022. Για όσες δεν έχουν δημοσιεύσει χρησιμοποιούμε τα δημοσιευθέντα κέρδη του συνόλου του 2021. Μέσα στον επόμενο μήνα, όπου θα ξεκινήσει η δημοσίευση του α΄εξαμήνου, θα αλλάξει ο υπολογισμός των κυλιόμενων κερδών.

 

Σημειώνουμε επίσης ότι, στην παραπάνω σχέση, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 6 τράπεζες (σχέση P/E 18,2), για διάφορους λόγους που έχουμε εξηγήσει στο παρελθόν (εδώ). Ωστόσο, εκτιμούμε ότι ο κλάδος των τραπεζών, θα επιστρέψει πλήρως στον υπολογισμό της σχέσης Ρ/Ε, από την εταιρία μας, καθ’ όσον η λειτουργία του, φαίνεται να επανέρχεται σε μία πλήρη κανονικότητα.

 

Μπορείτε να παρακολουθείτε καθημερινά την εξέλιξη του δείκτη, εδώ.

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 242, εδώ.