Ο πιο “πτωτικός” Ιούνιος

01 Ιουλίου 2022, 07:20 | Χ&Α - 242

Ο πιο “πτωτικός” Ιούνιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πιο “πτωτικός” Ιούνιος

 

Με πτώση κατά 9,01%, ο μήνας Ιούνιος, είναι ο πλέον πτωτικός μήνας, κατά τη διάρκεια του 2022. Οι απώλειες του Γενικού Δείκτη από την αρχή του έτους, φτάνουν στο -9,28%.

Παράλληλα, ο Ιούνιος ήταν ο 4ος πτωτικός μήνας του έτους. Θετικοί υπήρξαν μόνον ο Ιανουάριος (+4,86%) και ο Απρίλιος (+4,89%).

Ο Ιούνιος, επιβεβαίωσε τη στατιστική που τον χαρακτηρίζει ως τον πιο συχνά πτωτικό μήνα. Με βάση τα στοιχεία που τηρούμε, στα 68 χρόνια, από το 1955, ο Ιούνιος υπήρξε 24 φορές θετικός (35,3% των περιπτώσεων) και 44 φορές πτωτικός (64,7%). Παράλληλα, ο Ιούνιος κατέχει και το ρεκόρ των μηνιαίων απωλειών, με -0,6%. Ο Ιούνιος παραμένει αρνητικός στα τελευταία τρία χρόνια.

Η πτωτικότητα του Ιουνίου, παλαιότερα εξηγείτο από τα μερίσματα που διανέμονταν κατά το μήνα αυτό (με την αφαίρεση των μερισμάτων, συχνά οι μετοχές εμφανίζονταν ως πτωτικές και έτσι επηρέαζαν αρνητικά το Γενικό Δείκτη). Όμως, κατά τα τελευταία χρόνια, αυτό έχει πάψει να ισχύει.

Ο Ιούλιος που ακολουθεί, είναι σχετικά “ισορροπημένος”. Στα τελευταία 67 χρόνια, έχει υπάρξει 34 φορές ανοδικός (51,5%) και 32 φορές πτωτικός (48,5%). Σημειώνουμε ότι, το Χρηματιστήριο δε λειτούργησε τον Ιούλιο του 2015.


Ανοδικότητα - Πτωτικότητα μηνών (1955 έως σήμερα)


Άνοδος
Πτώση
Μ.Ο.

Ιανουάριος 39 57,4% 29 42,6% 2,4%

Φεβρουάριος 41 60,3% 27 39,7% 1,5%

Μάρτιος 32 47,1% 36 52,9% 0,7%

Απρίλιος 41 60,3% 27 39,7% 3,3%

Μάιος 28 41,2% 40 58,8% -0,1%

Ιούνιος 24 35,3% 44 64,7% -0,6%

Ιούλιος 34 51,5% 32 48,5% 1,7%

Αύγουστος 44 65,7% 23 34,3% 1,4%

Σεπτέμβριος 35 52,2% 32 47,8% 0,9%

Οκτώβριος 36 53,7% 31 46,3% -0,2%

Νοέμβριος 35 52,2% 32 47,8% 0,1%

Δεκέμβριος 40 59,7% 27 40,3% 1,2%

Από τις 21 συνεδριάσεις του Ιουνίου, οι 9 υπήρξαν ανοδικές και οι 12 πτωτικές.  Στο σύνολο του έτους, μέχρι την 30/6/2022, η μεγάλη ανοδικότητα που είχε εμφανίσει το 2022, στις συνεδριάσεις, τείνει πλέον να εξαφανιστεί. Στις 120 συνεδριάσεις του α’ εξαμήνου του 2022, οι 63 (52,5% του συνόλου) υπήρξαν ανοδικές και οι 57 (47,5%) υπήρξαν πτωτικές.

Κατά τις 21 συνεδριάσεις του Ιουνίου, τα κλεισίματα του Γενικού Δείκτη, 13 φορές βρέθηκαν μεταξύ των 800 και 850 μονάδων, 7 φορές μεταξύ 850 και 900 μονάδων και μόλις μία φορά, μεταξύ 900 και 950 μονάδων. Δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία με τα κλεισίματα του Γενικού Δείκτη, κατανεμημένα σε 50άδες, για το διάστημα 2016 έως 30/6/2022.


Κλεισίμο Γενικού Δείκτη
από 4/1/2016- 30/6/2022

50άδα Αρ. Συν/σεων 2016 Αρ. Συν/σεων 2017 Αρ. Συν/σεων 2018 Αρ. Συν/σεων 2019 Αρ. Συν/σεων 2020 Αρ. Συν/σεων 2021 Αρ. Συν/σεων 2022

400 - 450 2


450 - 500 12


3


500 - 550 32


6


550 - 600 139
4
25


600 - 650 62 45 50 26 105


650 - 700 2 33 24 17 38


700 - 750
48 30 35 9 3

750 - 800
58 64 23 19 29 1

800 - 850
62 62 39 8 23 21

850 - 900
5 15 100 1 123 46

900 - 950


7 35 71 38

950 - 1000

14

Συνεδριάσεις 247 251 249 247 249 249 120

Από τις 155 μετοχές της κύριας αγοράς του Χρηματιστηρίου, κατά το μήνα Ιούνιο, οι 23 κατέγραψαν άνοδο, από 0,2% έως 23,1%, ενώ 109 μετοχές υποχώρησαν, με απώλειες από 0,2% έως 53,1%. Είκοσι δύο (22) μετοχές παρέμειναν σταθερές.

Οι 5 μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο ήταν οι: ΜΑΘΙΟ (23,1%), ΒΟΣΥΣ (12,6%), ΒΥΤΕ (10,5%), ΞΥΛΠ (10%) και ΙΝΛΟΤ (9%).

Οι 5 μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση ήταν οι: ΑΑΑΠ (53,1%), ΠΡΟΦ (52%), ΣΑΤΟΚ (30%), ΚΡΕΚΑ (25,3%) και ΙΛΥΔΑ (25,1%).


Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 242, εδώ.