Η κίνηση του ΚΜΟ-200 ημερών

01 Ιουλίου 2022, 07:40 | Χ&Α - 242

Η κίνηση του ΚΜΟ-200 ημερών

 

Η πτώση του Γενικού Δείκτη, άλλαξε -έστω και οριακά- την κατάσταση “ατασικότητας” που, επί μήνες, είχε υπάρξει στην εξέλιξη της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ημερών. Καθώς, στο σχηματισμό της καμπύλης του ΚΜΟ-200, εισήλθαν νέες, κατώτερες τιμές, η καμπύλη πήρε αρνητική κλίση και άρχισε να υποχωρεί.

Σημειώνουμε ότι, λόγω των χαμηλών μεταβολών του Γενικού Δείκτη, κατά το διάστημα των προηγούμενων 12 - 15 μηνών, η καμπύλη του ΚΜΟ-200, κυμαίνονταν, επί πέντε περίπου μήνες, στην περιοχή των 900 μονάδων, προκαλώντας τον κίνδυνο για την εμφάνιση πολλαπλών αποτυχημένων σημάτων εισόδου και εξόδου και -ουσιαστικά- την “αδρανοποίηση” του απόλυτου συστήματος. (Δείτε πρόσφατο διάγραμμα των καμπυλών του συστήματος - εδώ).

 

Η σταδιακή πτώση της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ημερών, εάν συνεχιστεί για μερικούς μήνες, θα μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε το επόμενο “σήμα εισόδου” στην αγορά, να είναι πετυχημένο και ιδιαίτερα κερδοφόρο. Βέβαια, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει, ο Γενικός Δείκτης, να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα (μεταξύ 750-820 μονάδων) για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών. Το σενάριο αυτό, δε μπορεί να αποκλειστεί και, μάλιστα, προβάλλει ως ιδιαίτερα πιθανό, για το επόμενο διάστημα.

 

Σημειώνουμε ότι, τα “τασικά” συστήματα συναλλαγών, δε λειτουργούν ικανοποιητικά, στις περιπτώσεις όπου, οι μεταβολές στην τιμή, παραμένουν χαμηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως συνέβη και με το Γενικό Δείκτη, στο πρόσφατο παρελθόν.

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραδαστικά εδώ.

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 242, εδώ.