Η πορεία και οι αποδόσεις των τριών χαρτοφυλακίων του “Χ&Α”

01 Ιουλίου 2022, 07:10 | Χ&Α - 242

Η πορεία και οι αποδόσεις των τριών χαρτοφυλακίων του “Χ&Α”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πορεία και οι αποδόσεις των τριών χαρτοφυλακίων του “Χ&Α”

 

Χαρτοφυλάκιο “εφάπαξ” καταβολής € 10.000:

Το Χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος”, ρευστοποίησε τη θέση του, την 14/6/2022 (€14.952,03), καθώς ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε νέο χαμηλό 20 ημερών και διαμορφώθηκε η συνθήκη έτσι ώστε, να δοθεί “σήμα εξόδου” από την παραλλαγή “Υψηλό/Χαμηλό 20 ημερών”. Το χαρτοφυλάκιο κατείχε τις μετοχές ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΦΡΛΚ και TITC. Κατά το διάστημα από την 6/6/2022 μέχρι την 14/6/2022, το χαρτοφυλάκιο κατέγραψε απώλεια -3,3%.

 

Η απόδοσή του χαρτοφυλακίου, από την έναρξη της λειτουργίας του (26/2/2019) έως την 30/6/2022, είναι 49,5%, ενώ από την αρχή του έτους είναι -12,1%. Οι αποδόσεις του Γενικού Δείκτη είναι 18% και -9,3% αντίστοιχα. Η μέση ετήσια απόδοση του Χαρτοφυλακίου, από την έναρξη της λειτουργίας του είναι 12,8%. Δείτε την εξέλιξη της μέσης ετήσιας απόδοσης (εδώ) και τον πίνακα μακροχρόνιων σεναρίων των αποδόσεων που μπορούν να επιτευχθούν, σε διάφορα σενάρια “μέσης ετήσιας απόδοσης” (εδώ - ενημερώνεται καθημερινά).

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Χαρτοφυλάκιο “σταθερών μηνιαίων” καταβολών € 200:

Το χαρτοφυλάκιο, ακολουθεί το “χαρτοφυλάκιο εφάπαξ καταβολής”, στις κινήσεις και στη σύνθεσή του.

Την 1η Ιουνίου 2022 έγινε η 42η καταβολή ποσού € 200 και οι συνολικές καταβολές, από την 1/1/2019 (αρχή της λειτουργίας του) φτάνουν στα € 8.400. Η αποτίμησή του την 30/6/2022 ήταν € 9.261,3. Το κέρδος του, από την 1/1/2019 είναι € 861,3. Δείτε το διάγραμμα της πορείας του και της εξέλιξης των κερδών του (εδώ).

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο του Δημήτρη Δημόπουλου

Το Χαρτοφυλάκιο προχώρησε σε σταδιακή μείωση του ποσοστού του στην αγορά από 54,2% την 10/6/2022, σε 36,1% σήμερα (30/6/2022). Οι πράξεις γίνονται με βάση το “σύστημα του στροφέα” της Τεχνικής Ανάλυσης.

Από την αρχή του 2022, η απόδοση του Χαρτοφυλακίου είναι -10%.

Το Χαρτοφυλάκιο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 16/9/2002, με ποσό € 30.000. Σήμερα, η αποτίμησή του φτάνει στα € 178.369,71 και η απόδοσή του από έναρξη φτάνει το 494,6% και έχει πετύχει μία μέση ετήσια απόδοση για το διάστημα των σχεδόν 20 ετών λειτουργίας, ίση προς 9,4%, ενώ ουδέποτε υπήρξε αρνητική, εδώ. Κατά το ίδιο διάστημα (από 20/9/2002), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -58,2%.

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Δείτε: Τις καθημερινές αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων (εδώ) - Πώς μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές (εδώ).

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 242, εδώ.