Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Epsilon Net - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

01 Ιουλίου 2022, 10:17 | Εισηγμένες Εταιρίες

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Epsilon Net - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρία με την επωνυμία «EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E.» γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Τ.Κ 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 43.276.165 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 54.200.000 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 79,84% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.


Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις της Γ.Σ. εδώ και την Ανακοίνωση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών εδώ.