Χρηματιστήριο Αθηνών: Αλλαγές στους Βασικούς Κανόνες του Δείκτη ATHEX ESG

01 Ιουλίου 2022, 14:27 | Χρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αλλαγές στους Βασικούς Κανόνες του Δείκτη ATHEX ESG

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, με στόχο την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητάς του δείκτη ATHEX ESG μέσω της περαιτέρω κινητοποίησης της επενδυτικής κοινότητας και των εισηγμένων εταιρειών στη ποιοτική διάχυση Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ενημερώνει για τη τροποποίηση των περιόδων αναθεώρησης της σύνθεσης του δείκτη σε εξαμηνιαία από ετήσια βάση.

Πιο συγκεκριμένα, η αναθεώρηση της σύνθεσης του δείκτη θα πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο

• Α’ Αναθεώρηση, με καταληκτική ημερομηνία αποστολής και αξιολόγησης στοιχείων τη 30η Απριλίου

• Β’ Αναθεώρηση, με καταληκτική ημερομηνία αποστολής και αξιολόγησης στοιχείων τη 31η Οκτωβρίου

με τις αλλαγές στη σύνθεση του να εφαρμόζονται μετά το πέρας των συναλλαγών της 3ης Παρασκευής

• Ιουνίου για την Α’ Αναθεώρηση

• Δεκεμβρίου για τη Β’ Αναθεώρηση

Η νεότερη έκδοση των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης & Υπολογισμού του δείκτη (v. 1.1) είναι διαθέσιμη  εδώ.

 

Πηγή:ot.gr