Οι επιχειρήσεις και η απειλή των πλαστικών

21 Οκτωβρίου 2022, 10:31 | Κοινωνία

Οι επιχειρήσεις και η απειλή των πλαστικών

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση πλαστικού από τις εταιρείες

Εχει από καιρό συμφωνηθεί παγκοσμίως ότι η ρύπανση του πλαστικού βλάπτει τα οικοσυστήματα, τις οικονομίες και τις κοινότητές μας. Μέχρι τη δεκαετία του 1960 οι επιστήμονες είχαν ανακαλύψει ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων είχαν απορριφθεί στη θάλασσα. Εχουν περάσει από τότε 60 χρόνια και τα πορίσματα της επιστήμης δεν είναι τίποτε λιγότερο από τρομακτικά: κάθε λεπτό 18 τόνοι πλαστικών απορρίπτονται στις θάλασσες. Εάν η παραγωγή πλαστικών μιας χρήσης συνεχίσει να αυξάνεται με τους σημερινούς ρυθμούς, θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο 5%-10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Το πλαστικό ενέχει διακριτούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, τόσο από την έκθεση σε πλαστικά σωματίδια όσο και από τις συναφείς χημικές ουσίες. Συν τοις άλλοις, τα πλαστικά απειλούν την ίδια την ύπαρξη των ωκεανών του πλανήτη και των οικοσυστημάτων του γλυκού νερού. Οι εταιρείες, επίσης, ενδέχεται να υποστούν σοβαρή ζημιά, εάν εξακολουθήσουν απλώς να λειτουργούν κατά τα συνηθισμένα. Σύμφωνα με την οργάνωση για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων The Pew Charitable Trusts, ενδέχεται στο μέλλον να τους ζητηθεί να πληρώσουν ειδικό φόρο για να βοηθήσουν στην κάλυψη του κόστους συλλογής και ασφαλούς απόρριψης των πλαστικών – το σχετικό κόστος υπολογίζεται στα 100 δισ. δολάρια ετησίως. Επίσης, οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν να χάσουν τη νομιμοποίηση που τους παρέχει το κοινωνικό σύνολο για να λειτουργούν.

Εχοντας όλα αυτά κατά νουν, είναι τρομερό και απογοητευτικό το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, όπως οι επενδυτές και οι πολιτικοί παράγοντες, δεν διαθέτουν εμπεριστατωμένα, σαφή και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την παραγωγή, τη χρήση και τη διάθεση πλαστικών σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Εάν θέλουμε να αναλάβουμε αποτελεσματική δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, είναι απαραίτητο να υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση πλαστικού από τις εταιρείες. Λιγότερες πληροφορίες σημαίνει λιγότερη βεβαιότητα για τους επενδυτές. Οταν μια εταιρεία δεν είναι ξεκάθαρη, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα των πλαστικών, οι επενδυτές δεν μπορούν ποτέ να είναι σίγουροι για τα πραγματικά θεμελιώδη μεγέθη της και τον πραγματικό επενδυτικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, οι προοπτικές ανάπτυξης μιας επιχείρησης μπορεί να συνδέονται εγγενώς με την παραγωγή ή την κατανάλωση πλαστικού μιας χρήσης. Ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία συνυπολογίζει τις απαγορεύσεις στα πλαστικά μιας χρήσης στις αναπτυξιακές στρατηγικές της και το εάν επενδύει σε λύσεις, είναι ζωτικής σημασίας πληροφορίες. Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αξιολογηθεί η απόδοση μιας εταιρείας, εάν οι επενδύσεις της στη διαχείριση των πλαστικών και η αναζήτηση λύσεων παραμένουν εν κρυπτώ.

Οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον κίνδυνο να υπάρξει παθητικό και εκκρεμότητες, που συνδέονται με διατάξεις για την αναχαίτιση των κλιματικών κρίσεων και των ακραίων φυσικών φαινομένων. Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι η απαγόρευση του πλαστικού μιας χρήσης. Πέρυσι, έκθεση της οργάνωσης As You Sow διαπίστωσε ότι οι επενδύσεις σε πετροχημικά και πλαστικά αξίας περίπου 400 δισ. δολαρίων κινδυνεύουν να καταστούν περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πιθανόν να απομειωθούν ή να γίνουν παθητικό για τις αντίστοιχες εταιρείες. Οι εταιρείες, τώρα, που αποκαλύπτουν δεδομένα σχετικά με το πλαστικό, όπως ο όγκος των πλαστικών μιας χρήσης, που πωλούνται, μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το πώς θα κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους με βιώσιμο τρόπο.

Κέιτ Λαμπ

 

Πηγή:kathimerini.gr