Στροφή στα αμοιβαία κεφάλαια - Σε υψηλό 15 ετών το ενεργητικό

31 Ιουλίου 2023, 10:20 | Αμοιβαία Κεφάλαια

Στροφή στα αμοιβαία κεφάλαια - Σε υψηλό 15 ετών το ενεργητικό

Αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις κατέγραψε το α' εξάμηνο του 2023 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Σε υψηλά 15ετίας διαμορφώνεται το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανέρχεται στα 13,954 δισ. ευρώ, από 10,882 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2022, αυξημένο κατά 3,072 δισ. ευρώ ή κατά 28,23%.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023 διαμορφώθηκε στα 26,82 δισ., αυξημένο κατά 17,42% από το τέλος του 2022.

Η Σύνθεση των υπό διαχείριση Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών έχει ως εξής: Το 50,4% αφορά σε επενδύσεις σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), το 32,3% αφορούν στο Asset Management, το 16,5% σε Α.Ε.Ε.Α.Π (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και το 0,8% σε εναλλακτικές επενδύσεις

H συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση συνολικού ενεργητικού κατά 24,2% την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 13,52 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές παρέμειναν σε θετικά επίπεδα σχεδόν σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 37,24%

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 36,99%

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 18,07%

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνή 15,67%.

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 13,61%

- Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 13,11%

Στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια τις μεγαλύτερες αποδόσεις από αρχές του 2023 σημειώνουν τα εξής:

1. Allianz Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού +56,29%

2. Allianz Μετοχών Εσωτερικού +54,89%

3. Phoenix ελληνικό μετοχικό +50,98%

4. Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού +50,1%

5. Eurobank I (LF) Equity-Greek Equities +49,25%

6. Interamerican Ι Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού +49,22%

7. Ευρωπαϊκή Πίστη Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)+48,73%

8. Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) +48,19%

9. Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund +47,90%

10.Thetis Ελληνικό Μετοχικό +47,70%

Στα μικτά αμοιβαία κεφάλαια τις μεγαλύτερες αποδόσεις από αρχές του 2023 σημειώνουν τα εξής:

1. Allianz Μικτό Εσωτερικού +32,59%

2. Allianz Μικτό Εσωτερικού (unit Linked) +32,52%

3. Fast Finance Growth and Income +28,18%

4. Πειραιώς Α/Κ Μικτό Εσωτερικού (Ι) +27,99%

5. Πειραιώς Α/Κ Μικτό Εσωτερικού (R) +27,23%

6. Interamerican Ι Ελληνικό Μικτό +26,47%

7. Thetis Μικτό +26,43%

8. Interamerican Ελληνικό Μικτό +25,75%

9. Α/κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού +25,20%

10. Alpha Ελληνικό Μικτό Institutional +24,55%

Στα ομολογιακά Α/Κ τις μεγαλύτερες αποδόσεις σημειώνουν τα εξής:

1. Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας +8,21%

2. Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Institutional +8,02%

3. Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Classic +7,71%

4. Eurobank I (LF) Greek Government Bond Fund +7,38%

5. Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού +6,96%

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση ενεργητικών κατά 9,58% από 31.3.2023 και 14,76% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε 8.653 εκ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται θεσμικά χαρτοφυλάκια Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης τα οποία είναι υπό διαχείριση στα μέλη της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) και Α.Ε.Ε.Χ. (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου), κατέγραψε αύξηση 31,82% από το προηγούμενο τρίμηνο και 38,42% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε 217 εκ. Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π. (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31.12.2022 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 22,79% στα 4.431 εκ. σε σχέση με την 31.12.2021.

Πηγή: capital.gr