Στα αμοιβαία κεφάλαια στρέφονται οι έλληνες επενδυτές

20 Μαϊου 2024, 10:51 | Αμοιβαία Κεφάλαια

Στα αμοιβαία κεφάλαια στρέφονται οι έλληνες επενδυτές

Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους να βρίσκεται μία ανάσα από τα 19 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2008, σε υψηλά 15 και πλέον ετών. Διαμορφώνεται συγκεκριμένα στα 18,85 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3 δισ. ευρώ , ή κατά 19,41%, από τις αρχές του 2024, ενώ από τον Απρίλιο του 2020 οι εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αμοιβαία κεφάλαια προσέλκυσαν και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι οι μεγαλύτεροι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές που συνεισφέρουν στη σταθεροποίηση των αγορών και παρέχουν ρευστότητα ακόμα και σε περιόδους κρίσης, επενδύοντας 17,4 δισ. ευρώ ή 9,6% σε όρους ΑΕΠ.

Οι εγχώριες ασφαλιστικές επιχειρήσεις αύξησαν το 2023 τις επενδύσεις τους σε αμοιβαία κεφάλαια κατά 1,274 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2022. Διαμορφώθηκαν στα 5,398 δισ. ευρώ, έναντι 4,124 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Γενικότερα, με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το Α' τρίμηνο του 2024 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 διαμορφώθηκε στα Euro 32,47 δισ., αυξημένο κατά 9,03% από το τέλος του 2023.

Σύνθεση

Η σύνθεση των υπό διαχείριση Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2024 είχε ως εξής: Το 54,9% αφορά σε επενδύσεις σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), το 28,9% αφορούν στο Asset Management, το 14,8% σε Α.Ε.Ε.Α.Π (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και το 1,5% σε εναλλακτικές επενδύσεις (ΟΕΕ).

Στις 29.03.2024, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 12,8 % από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 17,81 δισ. ευρώ

Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνέχισαν την αυξητική τους πορεία και το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 1.471 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εισροές κεφαλαίων. Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το πρώτο τρίμηνο αφορούν κυρίως τους Ομολογιακούς 1.281 εκ.

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά κατηγορία, στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2024 είχε ως εξής: Ομολογιακοί 44% , μικτοί 19%, Μετοχικοί 15%, Funds of Funds 13%, Χρηματαγοράς 5% και Σύνθετοι 4%.

Αποδόσεις

Οι αποδόσεις διατήρησαν θετικό πρόσημο σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

- Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών 11,14%

- Μετοχικά Αμερικής 10,73%

- Μετοχικά Ευρωζώνης 10,10%

- Μετοχικά Διεθνείς 9,87%

- Μετοχικά Δείκτη 9,49%

- Μετοχικά Ελλάδας 9,12%

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 5,08% από την αρχή του έτους σε 9.369 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε 478 εκατ. ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των 250 εκ. ευρώ.

Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π.(Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31.12.2023 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 8,45% στα 4.805 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2022.

Πηγή: capital.gr