Επιτυχές αναδεικνύεται το “σύστημα” των Στατιστικών των Διεθνών Χρηματιστηριακών Δεικτών

14 Ιουλίου 2010, 11:04 | Εκδηλώσεις - Σεμινάρια

Με επιτυχία λειτούργησε, για ακόμη μία φορά, το “σύστημα” παρακολούθησης της πορείας και της “τεχνικής κατάστασης” των 46 διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών (το οποίο μπορείτε εύκολα να βρίσκεται στο δεξί τμήμα της πρώτης σελίδας του sie) που έχουμε δημιουργήσει και το οποίο λειτουργούμε και δημοσιεύουμε από τις αρχές του έτους.

Όπως εξηγούμε και στη συγκεκριμένη σελίδα του “συστήματος”, η λειτουργία του βασίζεται στην παρακολούθηση του αριθμού των δεικτών που κινούνται πάνω από τους Κινητούς Μέσους Όρους των 30, 60, 90, 110 και 200 ημερών.

Παρατηρούμε ότι, το συγκεκριμένο σύστημα, κατέγραψε την καθημερινή αύξηση των διεθνών δεικτών που κινούνται πάνω από την καμπύλη των ΚΜΟ 30 ημερών (ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός για βραχυχρόνιες παρατηρήσεις) και έγκαιρα “διέγνωσε” την εκδηλούμενη θετική τάση.

Αντίστοιχα, με τον ίδιο εύστοχο τρόπο είχε καταγράψει κάθε “ταλάντωση” των διεθνών αγορών κατά το 2010.
Πιο συγκεκριμένα, κατέγραψε την κορύφωση των αγορών στις αρχές του έτους (6 Ιανουαρίου), όταν 45 από τους εξεταζόμενους δείκτες βρίσκονταν πάνω από  την καμπύλη των ΚΜΟ 30 τους. Στη συνέχεια, κατέγραψε την αποκλιμάκωση των αγορών, οι οποίες βρέθηκαν στον πυθμένα της πτωτικής ταλάντωσης στις 8 Φεβρουαρίου, όταν κανείς δείκτης δε βρίσκονταν πάνω από την καμπύλη του ΚΜΟ 30 του.
Στη συνέχεια, ξεκινούσε η νέα ανοδική ταλάντωση των αγορών, με τον αριθμό των δεικτών που βρίσκονται πάνω από τον ΚΜΟ 30 ημερών, να αυξάνεται.

Επρόκειτο για τη φάση της “αργής ανόδου” των αμερικανικών δεικτών και των υπολοίπων αγορών, μία φάση που διήρκησε 2,5 περίπου μήνες, και η οποία κορυφώθηκε στα μέσα Απριλίου, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών δεικτών βρίσκονταν, όχι απλά μόνο πάνω από τις καμπύλες των ΚΜΟ 30 ημερών, αλλά και από τις υπόλοιπες καμπύλες των Κινητών Μέσων Όρων που παρακολουθούμε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, στις 15 Απριλίου, κατά μέσο όρο 44,2 δείκτες, βρίσκονταν πάνω από το σύνολο των παρακολουθούμενων κινητών μέσων όρων (δείτε την τελευταία στήλη “Μέσος Όρος 5 Δεικτών”).

Από τότε, άρχισε μία παρατεταμένη περίοδο πτώσης, η οποία κατέληξε στις 21 Μαίου, όπου οι περισσότεροι δείκτες βρίσκονταν κάτω από όλους του Κινητούς Μέσους Όρους και όπου η στήλη του “Μέσου Όρου των 5 Δεικτών” είχε τιμή μόλις 1,60, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή του έτους!

Από τότε, ξεκίνησε μία αργή ανοδική κίνηση, η οποία εκδηλώθηκε αποτυχημένα στα μέσα Ιουνίου για να επαναληφθεί με μεγαλύτερη επιτυχία κατά τις 10 τελευταίες μέρες.

Η χρησιμότητα του συστήματος, δεν έγκειται μόνο στο να “ανακαλύπτει” τις -πιθανές- κορυφές ή τους πυθμένες της κίνησης των αγορών. Έγκειται και στο ότι βοηθά τον παρατηρητή να σχηματίζει αντίληψη για το στάδιο, ή τη φάση, στην οποία βρίσκεται η ανοδική ή πτωτική ταλάντωση. Και αυτό γίνεται μέσα από την παρακολούθηση, του ρυθμού με τον οποίον αυξάνεται ή μειώνεται ο αριθμός των δεικτών που βρίσκονται πάνω από κάποιο Κινητό Μέσο Όρο.
Δηλαδή, παρατηρούμε ότι, όταν (για παράδειγμα), κανείς δείκτης δε βρίσκεται πάνω από τον ΚΜΟ 30 ημερών του, τότε σε κάποια στιγμή, ο αριθμός αυτός παίρνει τιμή 1, 2 ή 3. Στη συνέχεια αυξάνεται σε 5 και λίγο αργότερα σε 8. Είναι η φάση που η ανοδική κίνηση έχει -ενδεχομένως- αρχίσει. Και μετά, βλέπουμε μία γρήγορη αναπήδηση σε νούμερα όπως το 17 και στη συνέχεια 25 κ.ο.κ. Είναι η φάση που η αίσθηση ότι οι αγορές κινούνται προς μία ανοδική ταλάντωση, γίνεται ευρύτερα αντιληπτή σε όλο το κόσμο.

Η μέχρι στιγμής λειτουργία του συστήματος, αποδεικνύεται ιδιαίτερα  πετυχημένη. Καθώς το παρατηρούμε (αφού είναι σχετικά καινούργιο και για μας) “μαθαίνουμε” καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί και συνεπώς, θα είμαστε σε θέση (όπως άλλωστε και όλοι όσοι το παρακολουθούν τακτικά) να οδηγούμαστε σε ορθότερα συμπεράσματα.

Σημειώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε, η δημόσια εμφάνιση ενός τέτοιου “συστήματος” παρακολούθησης της τάσης των διεθνών αγορών, αποτελεί μία δική μας επιτυχία και πρωτοτυπία αφού δεν υπάρχει σε κανένα άλλο site του ίντερνετ.

 

Δείτε προηγούμενο άρθρο για το ίδιο θέμα.