Οι ξένοι δείκτες σαν "φίλτρα εισόδου" στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

22 Ιουλίου 2010, 16:36 | Εκδηλώσεις - Σεμινάρια

Σημαντική είναι η επίδραση των κύριων Ξένων Δεικτών επί του  Γενικού Δείκτη του ΧΑ καθώς αλλαγή τάσης στους ξένους πολύ συχνά προκαλεί αλλαγή τάσης στον ΓΔ. Το θέμα είναι άκρως ενδιαφέρον και λειτουργικά εξαιρετικά χρήσιμο (καθόσον υπάρχουν στατιστικές συσχετίσεις στις κινήσεις τιμών των ξένων δεικτών και του ΓΔ) και σκοπεύουμε να το παρουσιάσουμε σε προσεχές σεμινάριο της EuroCapital (πριν από το τέλος του έτους). Προς το παρόν σας παραθέτουμε τα συμπεράσματα της έρευνας.

Πως λειτουργεί το φίλτρο:

Λαμβάνουμε ένα κλασσικό μεσοπρόθεσμο σύστημα συναλλαγών, τον «εβδομαδιαίο κανόνα»:

Σύστημα 1: Αγοράζουμε μετοχές όταν ο ΓΔ κατόπιν διόρθωσης σημειώσει ΥΚ20 (υψηλό κλείσιμο 20 ημερών) και πουλάμε τα αγορασθέντα όταν μετά από μικρή, μεγάλη ή μηδενική άνοδο ο ΓΔ κλείσει κάτω από το (ΧΚ20) Χαημηλό Κλείσιμο 20 ημερών (εφόσον η μακροχρόνια τάση είναι ανοδική με ΕΚΜΟ15>ΕΚΜΟ80) ή κλείσει κάτω από τον ΕΚΜΟ30 (εφόσον η μακροχρόνια τάση είναι καθοδική με ΕΚΜΟ15<ΕΚΜΟ80).

Θέτουμε στο ανωτέρω σύστημα σαν φίλτρο εισόδου την ανοδική διάσπαση του ΥΚ20 στον NASDAQ (ο οποίος για εμάς παίζει ρόλο αντιπροσώπου των κύριων ξένων δεικτών) το οποίο λειτουργεί ως εξής :

Σύστημα 2: Αγοράζουμε μετοχές όταν ο ΓΔ σημειώσει ΥΚ20 και ο Nasdaq είναι ήδη αγορασμένος από το σύστημα ΥΚ20/ΧΚ20 (εάν δεν είναι αγορασμένος περιμένουμε να γίνει εφόσον ο ΓΔ συνεχίζει να πετυχαίνει νέα υψηλά) και πουλάμε τα αγορασθέντα με την αναφερθείσα σηματοδότηση (καθοδική διάσπαση ΧΚ20 σε ανοδική αγορά ή ΕΚΜΟ30 σε καθοδική).

 

Ιστορική αποτελεσματικότητα του φίλτρου:

Δοκιμάσαμε τα δύο συστήματα στα δεδομένα του ΓΔ της ενδεκαετούς περιόδου 31-12-1999 έως 30-6–2010 και καταλήξαμε στα εξής αποτελέσματα :

α) Το φιλτραρισμένο σύστημα απεκόμισε στο τέλος της περιόδου σωρευτικά σύνθετα κέρδη +140% έναντι +80% του άφιλτρου συστήματος και αντίστοιχων ζημιών -70% του ΓΔ μέσω 32 πράξεων (έναντι 42 πράξεων του άφιλτρου συστήματος) ευστοχίας 11/32=34% έναντι ευστοχίας 11/42=26% του άφιλτρου, ελπίδας κέρδους ανά πράξη 140/32=4,40% (έναντι 80/42=1,90% του άφιλτρου) και μέγιστου αριθμού συνεχόμενων πράξεων 5 (έναντι 9 του άφιλτρου συστήματος).

β) Το φίλτρο ήταν δίκοπο μαχαίρι καθώς από την μια μεριά προκάλεσε 4 φορές καθυστερήσεις στην είσοδο στον ΓΔ (όταν η ανοδική διάσπαση του ΥΚ20 του Nasdaq έπετο της ανοδικής διάσπασης του ΥΚ20 του ΓΔ) και από την άλλη μεριά το φίλτρο απεσόβησε 10 whipsaws στον ΓΔ (όταν ο ΓΔ διασπούσε ανοδικά το ΥΚ20 αλλά ο Nasdaq αρνιόταν επίμονα να διασπάσει το δικό του ΥΚ20).

γ) Παρατηρήσαμε ότι όταν έδινε σήματα αγορών πρώτα ο ΓΔ και ύστερα ο Νasdaq το σύστημα απέφερε ενδεκαετείς ζημιές -28% με ευστοχία 1/16=6% ενώ όταν έδινε σήματα αγορών πρώτα ο Nasdaq και ύστερα ο ΓΔ το σύστημα απέδωσε ενδεκαετή κέρδη +155% με ευστοχία 10/25=40%

δ) Από τις 9 ισχυρές ανοδικές αγορές (με το σύστημα να δίνει κέρδη άνω του +9%) της πτωτικής αυτής ενδεκαετίας μόνον στη μια προπορεύτηκε το σήμα αγορών από ΓΔ, δηλαδή στις ισχυρές bull markets πρώτος δίνει σήμα εισόδου ο Nasdaq.


Εφαρμογή του φίλτρου και σε άλλους σηματοδότες αγορών:

Το φίλτρο ΥΚ20 του Nasdaq μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλους παρεμφερείς του στροφέα σηματοδότες αγορών στον ΓΔ, διαφόρων ταχυτήτων όπως :

  • Στον προεξοφλητικό στροφέα (γρήγορο σύστημα): Αγοράζουμε μετοχές όταν ο ΓΔ κλείσει με μεγάλη ημερήσια άνοδο άνω του +1,50% εγγύτερα του 3% κάτω από το ΥΚ20.
  • Στον ισχυρό στροφέα (φιλτραρισμένο σύστημα) : Αγοράζουμε μετοχές όταν ο ΓΔ κλείσει με μεγάλη άνοδο άνω του +1,50% πάνω από το ΥΚ20.
  • Στον καθυστερημένο στροφέα (αργό σύστημα) : Αγοράζουμε μετοχές όταν ο ΓΔ μετά από την ανοδική διάσπαση του στροφέα ΥΚ20 σημειώσει ήπια (πάνω από τον ΕΚΜΟ30) διόρθωση και ύστερα σημειώσει το πρώτο θετικό κλείσιμο.
  • Στο αγκίστρι του  στροφέα (αργό σύστημα) :Αγοράζουμε μετοχές όταν ο ΓΔ μετά από την ανοδική διάσπαση του στροφέα ΥΚ20 σημειώσει ήπια διόρθωση και ύστερα σημειώσει νέα υψηλά πάνω από τον διασπασθέντα στροφέα.
  • Στον διπλοστροφέα (αργό σύστημα): Αγοράζουμε μετοχές όταν ο ΓΔ μετά από ανοδική διάσπαση στροφέα ΥΚ20 σημειώσει διόρθωση με καθοδική διάσπαση του ΕΚΜΟ30 και ύστερα, εντός 35 εργάσιμων ημερών, σημειώσει νέα ΥΚ20 σε απόσταση μικρότερη του ±5% από τον προηγουμένως διασπασθέντα στροφέα.
  • Στον μακροχρόνιο στροφέα (αργό σύστημα) : Αγοράζουμε μετοχές όταν ο ΓΔ διασπάσει το ΥΚ20 και ταυτόχρονα ο ΕΚΜΟ15 κινείται πάνω από τον ΕΚΜΟ80 (δηλαδή να βρισκόμαστε ήδη σε ανοδική τάση).
  • Στο αγγίστρι του μακροχρόνιου στροφέα (πολύ αργό σύστημα) : Αγοράζουμε μετοχές όταν ο ΓΔ μετά την διάσπαση του μακροχρόνιου στροφέα σημειώσει διόρθωση και ύστερα ανακάμψει σε νέα υψηλά εικοσαημέρου.

Εφαρμόσαμε το φίλτρο ΥΚ20 του Nasdaq στα 7 ανωτέρω συστήματα στα δεδομένα του ΓΔ της ενδεκαετίας 2000-2010  και καταλήξαμε στο βασικό συμπέρασμα :

Οσο πιο γρήγορος είναι ο σηματοδότης αγορών (στον ΓΔ)  τόσο περισσότερο οφελείται αυτός από το φίλτρο. Στο γρήγορο προεξοφλητικό σύστημα η ενδεκαετής κερδοφορία ήταν μόνον +70% χωρίς φίλτρο και +140% με φίλτρο ενώ, αντίθετα, στο σύστημα του ισχυρού στροφέα η ενδεκαετής κερδοφορία ήταν +135% χωρίς φίλτρο και +120% με φίλτρο ενώ στο μακροχρόνιο σύστημα η ενδεκαετής κερδοφορία ήταν +145% χωρίς φίλτρο και +150% με φίλτρο (φαίνεται ότι ο μακροχρόνιος στροφέας έχει ήδη ενσωματώσει τις επιδράσεις των ξένων αγορών).

Όλα αυτά θα τα δούμε καλύτερα σε ένα προσεχές σεμινάριο της EuroCapital, αλλά στο μεταξύ όταν ο ΓΔ δέχεται σήματα αγορών από το ΥΚ20 εμείς (στις συνδρομητικές μας σελίδες) θα εξετάζουμε την θέση του Nasdaq ώστε να εξασφαλίσουμε επιβεβαιώσεις από τους ξένους δείκτες και θα επαναδημοσιεύουμε ενημερωμένο με τις νέες διασπάσεις το παρόν σημείωμα.