Δείκτης “τρέχουσα προς ονομαστική αξία μετοχών”: Στο πιο χαμηλό σημείο 22 ετών!

15 Νοεμβρίου 2010, 20:25 | Ιστορία Χρηματιστηρίου

Στο πιο χαμηλό σημείο των τελευταίων 22 ετών βρίσκονται οι τιμές των μετοχών, σύμφωνα με το δείκτη “Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής / Ονομαστική αξία μετοχής”, σύμφωνα με σχετική έρευνα που πραγματοποιήσαμε.

Ο δείκτης “Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής / Ονομαστική αξία μετοχής” για το σύνολο της χρηματιστηριακής αγοράς, προκύπτει από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς (αριθμητής) προς το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου όλων των εισηγμένων εταιριών (παρονομαστής). Ο δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε
διαχρονικές συγκρίσεις μεγάλων χρονικών περιόδων, όπου οι αλλοιώσεις των χρηματιστηριακών δεικτών, συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Παράλληλα, η τακτική αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων μίας εταιρίας, επιτρέπει την απαλοιφή των παραμορφώσεων που ο πληθωρισμός συχνά προκαλεί στους χρηματιστηριακούς δείκτες.
Με άλλα λόγια, συγκρίνουμε την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή μίας μετοχής με την ονομαστική της αξία, όπου ονομαστική αξία είναι τα χρήματα που πλήρωσαν οι μέτοχοι για τη δημιουργία μίας εταιρίας.

Σε φάσεις χρηματιστηριακής ανόδου, η τιμή του δείκτη αυξάνεται. Και το μέγεθος της αύξησης, μας δείχνει και τη φάση που διανύει η αγορά, ή ακόμη και τα περιθώρια ανόδου που -υπό φυσιολογικές συνθήκες- έχει.
Αντίθετα, σε φάσεις χρηματιστηριακής πτώσης, η τιμή του δείκτη μειώνεται. Και το μέγεθος της πτώσης δείχνει τη φάση της αγοράς, αλλά και τα περιθώρια πτώσεις που -και πάλι, υπό φυσιολογικές συνθήκες- έχει.

Με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής 12 Νοεμβρίου 2010, ο δείκτης “Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής / Ονομαστική αξία μετοχής” για το σύνολο των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών, έφθασε στο 2,13. Δηλαδή, η κάθε μία από τις εισηγμένες μετοχές, κατά μέσο όρο, διαπραγματεύεται 2,13 φορές την ονομαστικής της αξία.
Η τιμή αυτή είναι η χαμηλότερη από το 1988 και από τις ιστορικά χαμηλότερες τιμές που παρουσιάστηκαν στη μεταπολεμική περίοδο.

Ο παρακάτω πίνακας, εμφανίζει την εξέλιξη του δείκτη “Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής / Ονομαστική αξία μετοχής”, κατά το διάστημα από το 1966 έως και το 2010. (Ο Πίνακας αυτός έχει κατασκευασθεί στα πλαίσια της συγγραφής του βιβλίου “Η Ιστορία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας”, το οποίο θα εκδοθεί κατά το επόμενο έτος).
Πέρα από την τιμή του δείκτη, ο πίνακας εμφανίζει το σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας και της ονομαστικής αξίας, του συνόλου των εισηγμένων μετοχών (πλην αυτών που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης), με βάση τα στοιχεία της τελευταίας συνεδρίασης κάθε έτους
.

Η ιστορική ανασκόπηση του δείκτη μας δείχνει τα εξής:
Μετά από μία μακρά περίοδο στα επίπεδα του 2,10 - 2,50 (όλη την περίοδο από το 1954 έως και το 1966), από το 1967 ξεκινάει μία εντυπωσιακή άνοδος των τιμών που κορυφώνεται στα τέλη του 1972, με το δείκτη να αναρριχάται στο 14,83.
Στη συνέχεια ξεκινάει μία 12ετής περίοδος πτώσης, η οποία σημειώνει τα χαμηλότερα σημεία της κατά το 1983 (ακριβέστερα, οι τιμές σημείωσαν τις χαμηλότερες τιμές της περιόδου στις 4/2/1984), με το δείκτη να υποχωρεί στο 1,16. Δηλαδή, στα τέλη του 1883, η μετοχές διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο, 1,16 φορές την ονομαστική της αξία.
Από το 1984 ξεκίνησε η πιο εντυπωσιακή άνοδος στην ιστορία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Η άνοδος αυτή κορυφώθηκε το 1999, όταν η τιμή του δείκτη (στα τέλη του χρόνου) έφθασε στο εντυπωσιακό 20,86!
Από το 1999 έως σήμερα, ακολουθεί μία πτωτική πορεία, με μόνη διακοπή κατά την περίοδο 2003-2007.

Σημειώνουμε ότι ιστορικά, οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη καταγράφηκαν μεταξύ του 1893 και του 1897, όταν, λόγω της πτώχευσης της χώρας (1893), ο δείκτης κυμάνθηκε μεταξύ του 0,81 και του 0,90. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (1898), ο δείκτης κινήθηκε σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα.
Επίσης, σημειώνεται ότι, κατά την άνοδο της δεκαετίας του 1920, ο δείκτης πέτυχε την υψηλότερη τιμή του το 1924 (τιμή: 5,97) και το 1925 (5,82). Τέλος, η τιμή του δείκτη κατά το 1931 είχε υποχωρήσει στο 2,33 και κατά την πτώχευση του 1932, στο 1,54.

Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω πτώσης της τιμής του δείκτη σήμερα; Δηλαδή, ο συγκεκριμένος δείκτης μας δείχνει εάν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια πτώσης των τιμών;
Με βάση τα ιστορικά στοιχεία της χρηματιστηριακής αγοράς, η υποχώρηση του δείκτη σε τιμές κάτω του 2,00 έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και συνεπώς δε θα πρέπει να αποκλεισθεί. Παρά την αλλαγή της φυσιογνωμίας, αλλά και του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς κατά την τελευταία 15ετία, η υποχώρηση του δείκτη αυτού έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν και κανείς δε μπορεί να αποκλείσει ότι θα ξανασυμβεί. Πολύ δε περισσότερο εάν παρατηρηθεί ότι οι συναλλαγές των μετοχών μειώνονται σημαντικά.

Σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων για τη σημερινή εικόνα της αγοράς, όπως προκύπτει και από τον συνημμένο πίνακα (δείτε στο πάνω δεξί τμήμα του παραθύρου), από το σύνολο των 267 μετοχών, οι 122 (45,7% του συνόλου) διαπραγματεύονται κάτω από την ονομαστικής τους αξίας.