"Διάρρηξη" στην ιστορική συσχέτιση του Γενικού Δείκτη με τις άλλες αγορές

09 Δεκεμβρίου 2009, 13:30 | Ιστορία Χρηματιστηρίου

Η διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η συνδιακύμανση των χρηματιστηριακών αγορών μεταξύ τους, είναι ένα φαινόμενο τόσο παλιό, όσο και οι ίδιες οι χρηματιστηριακές αγορές. Στην περίπτωση δε της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, η διασύνδεσή της με τις αγορές του εξωτερικού, παρατηρείται ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του αθηναϊκού χρηματιστηρίου κατά τη δεκαετία του 1870.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ήταν λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η "διασύνδεση" αυτή και η "συνδιακύμανση", διασπάστηκαν και δε λειτούργησαν. Ιστορικά, μπορούμε να δούμε ότι αυτό συνέβη στην περίοδο 1893-1894 (πτώχευση κράτους επί Χαρ. Τρικούπη), μεταξύ του 1897 και 1899 (ελληνοτουρκικός πόλεμος και επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου), κατά το 1922 - 1923 (Μικρασιατική Καταστροφή - Συνθήκη Λωζάνης), 1974 (κατάληψη της Κύπρου). Και αρκετά πιο πρόσφατα, το φθινόπωρο του 1997 (υπόθεση Μαγρίζου και αδυναμία πληρωμής από τη ΔΕΛΤΑ ΑΧΕ). Στις παραπάνω περιπτώσεις παρατηρείται αρνητική συσχέτιση στην πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου και των μεγάλων διεθνών αγορών.
Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις "θετικής απόκλισης", δηλαδή περιπτώσεις που η πορεία της ελληνικής αγοράς ήταν καλύτερη από αυτή των ξένων. Πιο πρόσφατα, τέτοιες περιπτώσεις σημειώθηκαν κατά το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 1990 και την άνοιξη του 1998.

Από τα παρακάτω διαγράμματα παρατηρούμε την πορεία του ελληνικού Γενικού Δείκτη, σε σχέση με την πορεία των DAX και Dow Jones, σε τρεις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους:

α) 1994 έως σήμεραΚατά το διάστημα αυτό, παρατηρούμε μία μεγάλη συσχέτιση στην πορεία και των τριών δεικτών, με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα στα τέλη του 1997 και στις αρχές του 1998. Βεβαίως, θα πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας ότι ο Γενικός Δείκτης της Αθήνας κινείται πάντα πιο "επιθετικά" σε σχέση με τους άλλους δύο. Όπως επίσης και ο DAX κινείται πιο "επιθετικά" σε σχέση με τον Dow Jones. Όμως, αυτά είναι χαρακτηριστικά του κάθε δείκτη και δε μεταβάλλουν το γενικότερο συμπέρασμα.
Από το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούμε ότι, η διαφοροποίηση της πορείας του Γενικού Δείκτη σε σχέση με τους άλλους δύο δείκτες, σημειώνεται για πρώτη φορά μετά το 1997, τουλάχιστον σ' αυτή την έκταση.

β) 31/3/2003 έως σήμερα


Εξετάζουμε την πορεία των δεικτών κατά το διάστημα από το "χαμηλό" σημείο της πτώσης 1999 - 2003, έως και σήμερα.
Στο διάγραμμα αυτό, το οποίο καλύπτει ένα διάστημα που η ελληνική αγορά είχε "διεθνοποιηθεί" πλήρως, παρατηρείται απόλυτη ταύτιση στις γενικότερες τάσεις των τριών χρηματιστηριακών αγορών. Η ταύτιση αυτή διακόπτεται τον περασμένο Οκτώβριο.

γ) 9/3/2009 έως σήμερα


Στο τελευταίο και πιο πρόσφατο διάγραμμα, η ταύτιση των τάσεων, αλλά και η διακοπή της συνδιακύμανσης κατά το τελευταίο δίμηνο διακρίνονται ακόμη καλύτερα.

Τί φανερώνουν όλα τα παραπάνω; Ότι, όντως κάτι πολύ σοβαρό και "θεμελιώδες" συνέβη στην ελληνική οικονομία, το οποίο με τη σειρά του μεταδίδεται και στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Η "αποσύνδεση" μίας αγοράς από τις ομάδες αγορών με τις οποίες είναι παραδοσιακά και ιστορικά συνδεδεμένη, αποτελεί μία πολύ σοβαρή εξέλιξη. Αποτελεί μία "διάρρηξη" παλαιών σχέσεων και δεσμών.
Και η εμπειρία έχει δείξει ότι, η "επανασύνδεση" είναι μία πολύ δύσκολη και χρονικά χρονοβόρα υπόθεση.