Τι είναι το Α.Ε.Π και ποια η σημασία του για μία οικονομία

25 Ιουνίου 2014, 14:27 | Εκδηλώσεις - Σεμινάρια

Το Α.Ε.Π αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μακροοικονομικούς δείκτες για μία οικονομία. Ο δείκτης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Simon Kuznets το 1934 και είναι πιο γνωστό με τα αρχικά Α.Ε.Π. To A.Ε.Π μετρά την αξία σε χρηματικές μονάδες των παραγόμενων τελικών αγαθών στα πλαίσια μίας εγχώριας οικονομίας. Συνήθως το Α.Ε.Π μετριέται σε τρία διαφορετικά χρονικά επίπεδα, σε μηνιαία, σε τριμηνιαία και σε ετήσια κλίμακα. Οι μετρήσεις αυτές επιτρέπουν στους οικονομολόγους να έχουν μία πιο πλήρη και ακριβή εικόνα για την πορεία της οικονομίας.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για μετρήσουμε το Α.Ε.Π μίας οικονομίας, παρόλα αυτά το αμερικανικό γραφείο οικονομικών αναλύσεων χρησιμοποιεί τη προσέγγιση δαπανών χρησιμοποιώντας τον τύπο Α.Ε.Π = Κατανάλωση + Επενδύσεις + Κρατικές Δαπάνες + (Εξαγωγές – Εισαγωγές).

To Α.Ε.Π ενσωματώνει δείκτες που μας δίνουν πληροφορίες για τη προσωπική κατανάλωση, τις λιανικές πωλήσεις και άλλα σημαντικά μεγέθη μίας οικονομίας. Επειδή κάθε ένα από τα παραπάνω μακροοικονομικά μεγέθη μετριέται ήδη βάσει ενός ξεχωριστού δείκτη που δε σχετίζεται με το Α.Ε.Π, η ανακοίνωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος αποτελεί μία συγκεντρωτική ανακοίνωση που λειτουργεί και ως αναθεώρηση για τις τιμές αυτών των επιμέρους δεικτών. Αυτό βέβαια λειτουργεί και αντίστροφα, καθώς εάν λάβουμε υπόψη τις επιμέρους ανακοινώσεις του Α.Ε.Π θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο η αγορά πολλές φορές αποτιμά μία αύξηση ή μία μείωση του Α.Ε.Π πριν ακόμη ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Η πρώτη ανακοίνωση για το Α.Ε.Π στις Η.Π.Α έρχεται 4 εβδομάδες μετά το τέλος του τριμήνου, ενώ η τελευταία αναθεωρημένη μέτρηση έρχεται 3 μήνες μετά το τέλος του τριμήνου. Συνήθως οι επενδυτές περιμένουν το Α.Ε.Π να μεγεθύνεται με ρυθμούς μεταξύ 2.5-3.5% σε ετήσια βάση. Χωρίς το μέγεθος του πληθωρισμού, μία οικονομία η οποία αναπτύσσεται με κανονικούς ρυθμούς θα μπορούσε να διατηρήσει μακροπρόθεσμα τα επιτόκια στο 3.0%. Παρόλα αυτά μία εξαιρετικά μεγάλη αύξηση του Α.Ε.Π για παράδειγμα πάνω από το 6% θα έδειχνε ότι η οικονομία βρίσκεται σε κίνδυνο υπερθέρμανσης που θα μπορούσε με τη σειρά του να δημιουργήσει έκρηξη στον πληθωρισμό.

Αυτό με τη σειρά του θα έχει ως συνέπεια αν για παράδειγμα μιλάμε για τις Η.Π.Α, η Federal Reserve να αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκιά της προκειμένου να οδηγήσει το πληθωρισμό χαμηλότερα έτσι ώστε να φρενάρει τη ξέφρενη επέκταση της οικονομίας και της αύξησης των τιμών. Η διατήρηση της εξέλιξης των τιμών σε ένα σταθερό επίπεδο, είναι ένας από τους ρόλους που έχουν ανατεθεί στην Fed. Το Α.Ε.Π λοιπόν πρέπει να σημειώνει αύξηση αλλά με ήπιους ρυθμούς. Η αύξηση του Α.Ε.Π δεν πρέπει να είναι ούτε εξαιρετικά μεγάλη γιατί μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, ούτε πολύ χαμηλή ώστε να οδηγήσει την οικονομία σταδιακά στην ύφεση. Μία οικονομία κινείται σε υφεσιακούς ρυθμούς όταν δύο διαδοχικά τρίμηνα βρίσκονται σε αρνητικά επίπεδα. Φυσικά τα νούμερα για το Α.Ε.Π διαφέρουν από χώρα σε χώρα, για παράδειγμα εάν παίρναμε μία οικονομία που αναπτύσσεται με αυξημένους ρυθμούς όπως η Κίνα και τη συγκρίναμε με μία πλήρως αναπτυγμένη οικονομία όπως οι Η.Π.Α, τότε θα αντιλαμβανόμαστε ότι ένα νούμερο για το κινεζικό Α.Ε.Π στα επίπεδα του 4-5% θα ήταν μία άσχημη εξέλιξη για την οικονομία.

Οι traders της αγοράς συναλλάγματος δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο Α.Ε.Π καθώς δίνει μία γενική εικόνα για την πορεία μίας οικονομίας. Ένα μεγάλο Α.Ε.Π συνεπάγεται και μία ανατίμηση για το εγχώριο νόμισμα. Παράλληλα υπάρχει και μία θετική συσχέτιση με τις προσδοκίες για τα επιτόκια, επειδή οι οικονομίες που παρουσιάζουν μία δυναμική εικόνα στους μακροοικονομικούς τους δείκτες τείνουν να ενδυναμώνονται καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται ανοδικά. Αυτό με τη σειρά του αναγκάζει τη Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκιά της γεγονός που επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη προκειμένου να περιορίσει το πληθωρισμό.

Από την άλλη πλευρά μία χώρα με χαμηλό Α.Ε.Π αναμένεται να έχει χαμηλές προσδοκίες για μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων της. Μία χώρα που βρίσκεται σε ύφεση πολλές φορές παίρνει αποφάσεις περικοπής των επιτοκίων προκειμένου να στηριχθεί η ανάκαμψη.

Εν κατακλείδι, η ανακοίνωση από το Α.Ε.Π μίας μεγάλης οικονομίας αποτελεί βαρόμετρο, προκειμένου να μπορούμε να μετρήσουμε το πόσο υγιής ή το πόσο ανεμική είναι η ανάπτυξη σε μία οικονομία. Η μετρήσεις του Α.Ε.Π φυσικά επηρεάζουν τις προσδοκίες για μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια. Μία ανακοίνωση Α.Ε.Π μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες trading καθώς από τη στιγμή που στην αγορά συναλλάγματος επενδύουμε σε ζεύγη νομισμάτων μπορούμε να επενδύσουμε σε ένα ζεύγος νομισμάτων των οποίων οι οικονομίες κινούνται σε αντίθετες τροχιές.


DailyFX Team, Research

Πηγή:capital.gr

 

12