Επεξήγηση των πινάκων τιμών και αποδόσεων ομολόγων

31 Μαρτίου 2015, 16:16 | Εκδηλώσεις - Σεμινάρια

Οι παρακάτω επεξηγήσεις βασίζονται στους πίνακες τιμών και αποδόσεων της Eurocorp Securities AEΠΕΥ, όπως δημοσιεύονται στη σελίδα μας.


Issuer:
Ο εκδότης των ομολόγων. Μπορεί να είναι κάποιο κράτος (Government bonds) ή κάποια εταιρία.

Country:
Η χώρα όπου εδρεύει η εκδότρια εταιρία, ή η χώρα (Κυβέρνηση) που έχει εκδόσει το ομόλογο.

Maturity:
Πότε λήγει το ομόλογο. Συνήθως, στους διάφορους πίνακες, τα ομόλογα κατατάσσονται με βάση τη λήξη τους.

CPN% (Coupon %):
Το ετήσιο επιτόκιο του ομολόγου κατά την ημερομηνία έκδοσης ή ονομαστικό επιτόκιο του ομολόγου. Προσοχή! Αυτό δεν είναι το επιτόκιο που έχει το ομόλογο στη διαπραγμάτευσή του στην αγορά. Το “πραγματικό” επιτόκιό του, εξαρτάται από την τιμή της διαπραγμάτευσής του.

Σημείωση: Όλες οι αποδόσεις (επιτόκια) ομολόγων αναφέρονται πάντα σε ετήσια βάση.

Indicative Bid:
Ενδεικτική τιμή αγοραστών. Σε τί τιμή αγοράζεται το ομόλογο σε μία ορισμένη στιγμή. Προσοχή! Ονομάζεται “ενδεικτική” επειδή τα ομόλογα διαπραγματεύονται σε “over the counter market” (δηλαδή σε μη θεσμοθετημένες αγορές – αγορές που συμμετέχουν εξουσιοδοτημένοι traders) και συνεπώς δεν υπάρχει επίσημη τιμή αγοραστή, όπως υπάρχει στις θεσμοθετημένες αγορές.

Indicative Ask:
Ενδεικτική τιμή πωλητών. Ισχύουν τα ίδια με την “ενδεικτική τιμή αγοραστών”.

Bid Yield:
Η ετήσια απόδοση που δίνει το ομόλογο στην “ενδεικτική τιμή αγοραστών”. Εάν η πράξη γίνει σ' αυτή την τιμή, αυτή θα είναι και η ετήσια απόδοσή του μέχρι τη λήξη του.

Ask Yield:
Η ετήσια απόδοση που δίνει το ομόλογο στην “ενδεικτική τιμή πωλητών”. Εάν η πράξη γίνει σ' αυτή την τιμή, αυτή θα είναι και η ετήσια απόδοσή του μέχρι τη λήξη του.

Rating:
Η πιο πρόσφατη “βαθμολογία” που έχουν δώσει στο ομόλογο οι τρεις κυριότεροι οίκοι αξιολόγησης (Fitch, S&P και Moody's). Εάν αναγράφεται το σύμβολο “Ν/Α”, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση.

Sector:
Ο κλάδος στον οποίο ανήκει η εκδότρια εταιρία. Στην περίπτωση που ο εκδότης είναι κράτος, αναγράφεται “Government”.

Coupon Type:
Αναφέρει εάν το επιτόκιο είναι σταθερό (FIXED) ή κυμαινόμενο, ή εάν εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιτόκιο της έκδοσης μπορούμε να βρούμε από το site http://www.quotenet.com/ με τη χρήση του αριθμού ISIN.

Sub Sector:
Ο υποκλάδος στον οποίο ανήκει η εκδότρια εταιρία (π.χ. μία εταιρία μπορεί να ανήκει στον ευρύτερο κλάδο της ενέργειας και ο υποκλάδος της να είναι η διύλιση πετρελαίου).

Minimum:
Αναφέρει το μικρότερο ποσό που μπορεί ένας επενδυτής να επενδύσει στο συγκεκριμένο ομόλογο. Συνήθως, θέσεις στο συγκεκριμένο ομόλογο μπορούν να γίνουν με πολλαπλάσια του ποσού αυτού.

ISIN:
Είναι ο International Securities Identification Number, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε αξιόγραφο (δείτε περισσότερα στοιχεία)

Collateral Type:
Αναφέρεται το είδος της εγγύησης που υπάρχει (αν υπάρχει) για το συγκεκριμένο ομόλογο. Στις περισσότερες περιπτώσεις εταιρικών ομολόγων, δεν υπάρχει εγγύηση, παρά μόνον η δυνατότητα που έχει η εταιρία να αποπληρώσει το ομόλογο. Όταν ένα ομόλογο αναγράφει “SR Secured” σημαίνει ότι πρόκειται για “Senior Bond” και ότι έχει κάποιου είδους εξασφάλιση ή ότι, σε περίπτωση χρεοκοπίας της εταιρίας, η αποπληρωμή του προηγείται από άλλα “non secured” ομόλογα. Περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

Ccy ή Currency:
Το νόμισμα στο οποίο έχει εκδοθεί (και στο οποίο θα αποπληρωθεί) το ομόλογο.Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στη EuroCapital ΑΕΕΔ στο τηλέφωνο 210 3314171 (10:00 πμ - 6:00 μμ) ή στείλτε μας μήνυμα στο eurocapital.gr@gmail.com .


Στο ίδιο τηλέφωνο και email, μπορείτε να μάθετε πότε είναι το επόμενο 2ωρο δωρεάν σεμινάριο της EuroCapital ΑΕΕΔ για ομόλογα ή για διεθνείς επενδύσεις, ή να κλείσετε θέση για ένα απ' αυτά.