Χ. Γκότσης: Η κεφαλαιαγορά στο προσκήνιο με τρεις κινήσεις

18 Απριλίου 2016, 12:50 | Συνεντεύξεις

Χ. Γκότσης: Η κεφαλαιαγορά στο προσκήνιο με τρεις κινήσεις

Την άμεση έναρξη λειτουργίας της αγοράς εταιρικών ομολόγων, την ολοκλήρωση της έρευνας των ανοικτών πωλήσεων (short selling) για τις τέσσερις τράπεζες και την προώθηση στη Βουλή εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου για τις συμμετοχικές επενδύσεις (crowdfunding) προαναγγέλλει, μέσω συνέντευξής του στην «Καθημερινή» της Κυριακής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) Χαράλαμπος Γκότσης.

Αναλυτικά η συνέντευξη του κ. Γκότση έχει ως εξής:

– Ποια ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της παρελθούσης χρήσης και ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ε.Κ. για το 2016;

– Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της οποίας το βασικό έργο είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και η προάσπιση των επενδυτών, συμμετείχε ενεργά το 2015 με τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Πρώτον, συνέβαλε στην όσο το δυνατόν ταχύτερη επανέναρξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από διακοπή πέντε εβδομάδων, ως αποτέλεσμα των περιορισμών που τέθηκαν λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων. Στη συνέχεια, με την ενεργό συμμετοχή μας ήρθησαν με υπουργική απόφαση, στις αρχές Δεκεμβρίου, όλοι οι περιορισμοί που αφορούσαν τις συναλλαγές και λοιπές επενδύσεις.

Δεύτερον, συμμετείχε στη διεκπεραίωση της επιτυχημένης ανακεφαλαιοποίησης των πέντε τραπεζικών ιδρυμάτων με την έγκαιρη έγκριση των σχετικών ενημερωτικών δελτίων.

Τρίτον, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του ελέγχου της επενδυτικής λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Τέταρτον, επέβαλε σημαντικές κυρώσεις κυρίως σχετικά με ανοικτές πωλήσεις από αλλοδαπούς επενδυτές κατά την προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

– Εχετε χρονοδιάγραμμα πότε θα ολοκληρωθεί η έρευνα για τις γυμνές ανοικτές πωλήσεις (naked short selling) στις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες;

– Από τον έλεγχο που έγινε, προέκυψαν 120 υποθέσεις παράβασης του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις. Μέχρι σήμερα έχει αξιολογηθεί το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων (70) και έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στους προσεχείς μήνες αναμένεται η ολοκλήρωση του συνόλου των υποθέσεων. Ενδιαφέρον είναι ότι στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, παρά τη μεγάλη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, δεν διαπιστώθηκαν παρόμοια φαινόμενα, κάτι που σημαίνει ότι οι κυρώσεις έχουν λειτουργήσει και ως παράδειγμα προς αποφυγήν.

– Είναι γενική ομολογία και των προκατόχων σας ότι μεγάλο μέρος των προστίμων που επιβάλλει η Ε.Κ. δεν εισπράττεται, και μάλιστα όταν πρόκειται για ξένα funds. Πώς θα επιλυθεί αυτό το ζήτημα;

– Η αρμοδιότητα της είσπραξης του προστίμου ανήκει βέβαια στο υπουργείο Οικονομικών και όχι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ομως η επιτροπή έχει ζωηρό ενδιαφέρον να εισπράττονται τα χρήματα, όχι μόνο επειδή αποτελούν τον μόχθο της εργασίας πολλών υπαλλήλων, αλλά και επειδή πρόκειται για σημαντικά ποσά τα οποία έχει ανάγκη ο κρατικός προϋπολογισμός.

Ηδη από τις βασικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης ήταν να αναζητηθεί, μαζί με τον αρμόδιο υπουργό Τρ. Αλεξιάδη, μια λύση και να τελειώνουμε με το θέμα. Εργαζόμαστε σ’ αυτήν την κατεύθυνση, υπάρχουν αρκετές προτάσεις, μελετάται η προσφορότερη.

– Οταν αναλάβατε την ηγεσία της Ε.Κ., μιλήσατε για νέα επενδυτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Ε.Κ. προκειμένου να εφαρμοσθούν στην αγορά οι νέες μέθοδοι;

– Σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατ’ αρχήν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση της λεγόμενης Ενωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Market Union-CMU). Πρόκειται για μια προσπάθεια χαρτογράφησης όλων των μορφών εναλλακτικής χρηματοδότησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους, με ίδιους όρους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν επαρκή πληροφόρηση για όλες τις διαθέσιμες μορφές χρηματοδότησης που είναι κατάλληλες για την κάλυψη των αναγκών τους.

– Εχετε μιλήσει και για εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για το crowdfunding; Υπάρχει κάποια εξέλιξη επί της ευρωπαϊκής νομοθεσίας;

– Η επιτροπή μας συμμετέχει σε τρεις ομάδες εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με την αξιοποίηση του crowdfunding ως επενδυτικού εργαλείου για τις μικρές και μεσαίες υφιστάμενες αλλά και νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. Επειδή όμως η διαδικασία καθυστερεί, τους τελευταίους δύο μήνες εργαζόμαστε σε συνεννόηση και με άλλους φορείς πάνω σε μια εθνική πρόταση, η οποία βέβαια λαμβάνει υπόψη της και τη μέχρι τώρα επεξεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο για να υποβληθεί από το διοικητικό συμβούλιο στο υπουργείο Οικονομικών και να προωθηθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

– Εχει προαναγγελθεί και από τις προηγούμενες διοικήσεις η λειτουργία της ελληνικής αγοράς εταιρικών ομολόγων, η οποία ακόμη παραμένει στα χαρτιά. Υπάρχει κάποια πρόοδος;

– Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε την επεξεργασία των προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωση του νομικού πλαισίου των εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, ώστε να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης από ελληνικές επιχειρήσεις που σήμερα, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων, είναι αδύνατη και παράλληλα να επεκταθεί η ελληνική αγορά των εταιρικών ομολόγων. Με τις νέες ρυθμίσεις, το εργαλείο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά, αλλά αξιοποιείται και η δυνατότητα της ιδιωτικής τοποθέτησης των κατά MiFID επαγγελματιών επενδυτών που είναι παγκοσμίως οι βασικοί ενδιαφερόμενοι για τέτοιου είδους χρηματοπιστωτικά μέσα. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται πλέον ελεύθερα στην αγορά, χωρίς διοικητικές παρεμβάσεις.

Η πρόταση βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την προώθησή της προς ψήφιση από τη Βουλή στο επόμενο νομοσχέδιο που θα καταθέσει το υπουργείο.

– Επί της προεδρίας σας ξεκίνησε νέος ενάρετος κύκλος διαγραφής εισηγμένων που χαρακτηρίζονται «επιχειρηματικά ζόμπι». Θα επιταχυνθεί η διαδικασία μέσα στη χρονιά;

– Πράγματι, ο αριθμός των εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αρκετά μεγάλος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εξαντλήσει βέβαια το χρονικό περιθώριο που της δίνει η νομοθεσία, ώστε, όταν μια εταιρεία παρουσιάσει υγιή οικονομικά, να αποκτήσει τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της. Από την έναρξη του έτους, έχουμε προβεί σε διαγραφή μετοχών εννέα εταιρειών. Σταδιακά, προχωράει η έρευνα των στοιχείων και άλλων.

Απώλειες εταιρειών από το ταμπλό

Το χρηματιστήριο «αποχαιρετά» αυτή την περίοδο και τη δεύτερη μεγαλύτερη τσιμεντοβιομηχανία της χώρας την ΑΓΕΤ Ηρακλής, η οποία είναι διαδικασία διαγραφής από το χρηματιστηριακό ταμπλό. Πρόκειται για τη 17η κατά σειρά θυγατρική πολυεθνικού ομίλου που διαγράφεται από το 2002 από το χρηματιστήριο και αποτελεί την τρίτη πιο παλιά εισηγμένη μετά τις μετοχές της Εθνικής τράπεζας και τη μεγαλύτερη εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία τον Τιτάνα.

– Τι πρέπει να γίνει κ. Γκότση για να επανεισαχθούν μεγάλες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο;

– Είναι γεγονός ότι το χρηματιστήριο στα επτά χρόνια της κρίσης μετρά πολλές απώλειες. Οι ενεργοί κωδικοί μειώθηκαν, ο ημερήσιος τζίρος μειώθηκε, οι εταιρείες που διαπραγματεύονται στο ταμπλό μειώθηκαν και άλλες μετακόμισαν σε ξένες κεφαλαιαγορές.

Ομως υπάρχει και η πλειοψηφία των εταιρειών που επιμένει ελληνικά. Κάτω από δύσκολες συνθήκες, σε μια αγορά όπου η ζήτηση συρρικνώνεται και οι υποχρεώσεις συνεχώς αυξάνονται, άντεξαν μέσα στην κρίση και νομίζω ότι αξίζουν όχι μόνο τον έπαινο αλλά και της ιδιαίτερης προσοχής μας στα προβλήματά τους, ώστε να συνεχίσουν να παράγουν, να προσφέρουν εργασία στους νέους μας και φόρους στο κράτος.

Μετά την 1η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις χρόνιες παθογένειες της οικονομίας μας για να δημιουργήσουμε ένα φιλικό στην επιχειρηματικότητα περιβάλλον. Θα ήθελα ακόμη να τονίσω ότι η πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς με την κινεζική εταιρεία Cosco αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι η χώρα και δυνατότητες έχει και προοπτικές για να αναπτυχθεί, αρκεί να τις αξιοποιήσουμε στη σωστή κατεύθυνση.

Πηγή: kathimerini.gr

19