Κυριακή 24 Απριλίου: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από τη EuroCapital - Κόδρος ΑΕΕΔ και τον κ. Γιάννη Σιάτρα

21 Απριλίου 2016, 15:48 | Εκδηλώσεις - Σεμινάρια

Κυριακή 24 Απριλίου: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από τη EuroCapital - Κόδρος ΑΕΕΔ και τον κ. Γιάννη Σιάτρα

Κυριακή 24 Απριλίου 2016, 12:00 – 2:00 μμ
Ξενοδοχείο ASTIR PALACE - Αίθουσα ΙΡΙΣ


  • Ποιά είναι τα σενάρια εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας κατά την 5ετία 2016 – 2020; Τί θα μπορούσε να συμβεί;
  • Τί σημαίνει το κάθε σενάριο για τη μελλοντική πορεία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας;
  • Πώς μπορεί να προετοιμαστεί ο επενδυτής για την επόμενη φάση του Χρηματιστηρίου;
  • Ποιές μπορούν να είναι οι εξελίξεις στις αγορές του εξωτερικού κατά την ίδια περίοδο;


Τα θέματα αυτά θα παρουσιαστούν, με τη μορφή εκπαιδευτικού επενδυτικού σεμιναρίου, στην επενδυτική εκδήλωση της EuroCapital – Κόδρος ΑΕΕΔ, την Κυριακή 24 Απριλίου, από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 2:00 μμ, στην αίθουσα ΙΡΙΣ του ξενοδοχείου ASTIR PALACE στη Βουλιαγμένη. Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της έκθεσης MONEY SHOW Αθήνα 2016

Ποιό συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι βασικές παράμετροι εξέλιξης της οικονομίας στα επόμενα χρόνια (εξέλιξη ΑΕΠ, εξέλιξη ισοζυγίου πληρωμών, ρύθμιση του χρέους, ενδεχόμενο επιστροφής σε εθνικό νόμισμα) και θα αναλυθούν τα “σενάρια” για την πορεία του χρηματιστηρίου, με βάση τις πιθανές εξελίξεις στην οικονομία.

Θα αναλυθούν οι τάσεις και οι εξελίξεις στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και το πώς αυτές θα επηρεάσουν την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Τέλος, θα δοθεί έμφαση στα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παρακολουθεί ο επενδυτής, ώστε να αντιληφθεί έγκαιρα την αλλαγή των συνθηκών και της τάσης, ώστε να τοποθετηθεί έγκαιρα και με ασφάλεια απέναντι στις μελλοντικές εξελίξεις.

Στους συμμετέχοντες θα παραδοθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα τους βοηθήσει στην παρακολούθηση των εξελίξεως στο επόμενο διάστημα.

Η παρουσίαση θα γίνει από τον οικονομολόγο και σύμβουλο επενδύσεων κ. Γιάννη Σιάτρα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δεν απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.

Το σεμινάριο είναι δομημένο απλά, ώστε τα όσα αναλυθούν, να γίνουν εύκολα κατανοητά και από άτομα χωρίς πολλές γνώσεις για τις χρηματιστηριακές αγορές και τις επενδύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη EuroCapital στο τηλέφωνο 210 3242032 ή στείλε email στο eurocapital.kodros@gmail.com

Δείτε το event της εκδήλωσης στο Facebook