Απόλυτο Σύστημα - Αποδόσεις επί του Γενικού Δείκτη Χ.Α.

22 Οκτωβρίου 2016, 16:42 | Απόλυτο Σύστημα

Απόλυτο Σύστημα - Αποδόσεις επί του Γενικού Δείκτη Χ.Α.

Στο αρχείο Απόλυτο Σύστημα - Αποδόσεις επί του Γενικού Δείκτη Χ.Α. εμφανίζονται οι αποδόσεις που έχουν σημειώσει οι διάφορες παραλλαγές του “απόλυτου συστήματος” από την 19/10/1995, οπότε και άρχισαν οι μετρήσεις.

Το αρχείο έχει συνολικά 7 φύλλα εργασίας. Το πρώτο με γενικά στατιστικά στοιχεία και τα υπόλοιπα 6 με τα στοιχεία των πράξεων των 6 παραλλαγών.

Οι παραλλαγές που συνθέτουν το “Απόλυτο Σύστημα” είναι:

1) Σύστημα απλού Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών
2) Σύστημα απλού Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών με τη χρήση Φίλτρου 1 ημέρας
3) Σύστημα απλού Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών με τη χρήση Φίλτρου 2 ημερών
4) Εξομαλυντής 3 ημερών στο σύστημα του ΚΜΟ-200 ημερών
5) Εξομαλυντής 5 ημερών στο σύστημα του ΚΜΟ-200 ημερών
6) Απλός ΚΜΟ-200 με τη χρήση των σημείων Χαμηλού και Υψηλού 20 ημερών

Στο πρώτο φύλλο εργασίας, εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία των αποδόσεων του κάθε συστήματος, καθώς και πληροφορίες για το “απόλυτο σύστημα”.

Στα υπόλοιπα φύλλα εργασίας παρουσιάζονται οι παρελθούσες πράξεις και οι αποδόσεις των παραλλαγών του “απόλυτου συστήματος”.

Σε όλες τις παραλλαγές, θεωρούμε ότι “αγοράζουμε” και “πουλάμε” το Γενικό Δείκτη. Ως ημερομηνία αγοράς ή πώλησης λαμβάνουμε την ημερομηνία που ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες συνθήκες του κάθε συστήματος. Ως τιμή αγοράς ή πώλησης θεωρούμε την τιμή που είχε ο Γενικός Δείκτης εκείνη τη μέρα.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι ξεκινήσαμε την επένδυσή μας με ένα ποσό 100 ευρώ. Η εξέλιξη της επένδυσης εμφανίζεται στη σχετική στήλη.

Ως “χρόνο παραμονής” θεωρούμε το χρόνο που το σύστημα μας διατηρούσε “εντός αγοράς” δηλαδή, το χρόνο που το θεωρητικό χαρτοφυλάκιο ήταν αγορασμένο.

Στο κάτω μέρος κάθε φύλλου εργασίας, εμφανίζονται διάφορα στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία και την απόδοση της κάθε παραλλαγής.

Είναι αυτονόητο ότι, αντί του Γενικού Δείκτη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλον δείκτη ή μετοχή. Βέβαια, τα αποτελέσματα κάθε φορά διαφέρουν. Διαβάστε στο βιβλίο “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” του Γιάννη Σιάτρα, το ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των δεικτών ή των μετοχών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και το πώς μπορούν να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις του συστήματος.