Πότε δίδονται σήματα αγοράς από το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών”

02 Νοεμβρίου 2016, 16:13 | Απόλυτο Σύστημα

Το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών” είναι μία ομάδα συστημάτων συναλλαγών που αποτελούν παραλλαγές του συστήματος συναλλαγών που δίνει ο απλός Κινητός Μέσος Όρος των 200 ημερών (ΚΜΟ-200).

Με βάση το βιβλίο του κ. Γιάννη Σιάτρα “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών”, τα σήματα αγορών και πωλήσεων από τον ΚΜΟ-200 και τις παραλλαγές του, δίδονται όταν:

(Με την έκφραση “καμπύλη τιμών” νοείται η καμπύλη τιμών ενός χρηματιστηριακού δείκτη ή μίας μετοχής)


α) ΚΜΟ-200 ημερών

Σήμα αγορών: Δίδεται όταν η καμπύλη του Δείκτη (ή μίας μετοχής) διασπάσει ανοδικά (από κάτω προς τα πάνω) την καμπύλη του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών. Δηλαδή όταν η τιμή της καμπύλης τιμών γίνει μεγαλύτερη από την τιμή της καμπύλης του ΚΜΟ-200.

Σήμα πωλήσεων: Δίδεται όταν η καμπύλη του Δείκτη (ή μίας μετοχής) διασπάσει πτωτικά (από πάνω προς τα κάτω) την καμπύλη του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών. Δηλαδή όταν η τιμή της καμπύλης τιμών γίνει μικρότερη από την τιμή της καμπύλης του ΚΜΟ-200.

β) Φίλτρο 1 ημέρας του ΚΜΟ-200

Με το Φίλτρο της μίας μέρας, κάνουμε την ίδια ακριβώς πράξη (αγορά ή πώληση) που κάνουμε με το σύστημα του ΚΜΟ-200 ημερών, με καθυστέρηση μίας μέρας, εφ' όσον εξακολουθεί και ισχύει το σήμα που δόθηκε από τον ΚΜΟ-200. (Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να δίνει ο ΚΜΟ-200 σήμα αγορών και την επόμενη μέρα να δίνει σήμα πώλησης. Στην περίπτωση αυτή με τη χρήση του Φίλτρου 1 μέρας δεν ακολουθούμε το σήμα του ΚΜΟ-200, αφού αυτό ακυρώθηκε).

γ) Φίλτρο 2 ημερών του ΚΜΟ-200

Με το Φίλτρο των δύο ημερών, κάνουμε την ίδια ακριβώς πράξη (αγορά ή πώληση) που κάνουμε με το σύστημα του ΚΜΟ-200 ημερών, με καθυστέρηση δύο ημερών, εφ' όσον εξακολουθεί και ισχύει το σήμα που δόθηκε από τον ΚΜΟ-200. (Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να δίνει ο ΚΜΟ-200 σήμα αγορών και την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα να δίνει σήμα πώλησης. Στην περίπτωση αυτή με τη χρήση του Φίλτρου δύο ημερών δεν ακολουθούμε το σήμα του ΚΜΟ-200, αφού αυτό ακυρώθηκε).

δ) ΚΜΟ-200 με εξομαλυντή 3 ημερών

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί δύο παραμέτρους, που θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα:

α) Τα σήματα του απλού Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (όταν o Δείκτης διασπά ανοδικά από κάτω προς τα πάνω τον ΚΜΟ-200 του είναι σήμα αγορών και όταν τον διασπά πτωτικά, από πάνω προς τα κάτω, είναι σήμα πωλήσεων).β) Για να υπάρξει σήμα εισόδου, θα πρέπει η τιμή του ΚΜΟ-200 σήμερα, να είναι μεγαλύτερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 πριν 3 συνεδριάσεις – δηλαδή, θα πρέπει η καμπύλη του ΚΜΟ-200 να έχει ανοδική τροχιά. Αντίθετα, για να υπάρξει σήμα εξόδου (σήμα πώλησης) θα πρέπει η τιμή του ΚΜΟ-200 σήμερα να είναι μικρότερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 πριν 3 συνεδριάσεις. Δηλαδή, θα πρέπει η τιμή του ΚΜΟ-200 να έχει πτωτική τροχιά.

ε) ΚΜΟ-200 με εξομαλυντή 5 ημερών

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί δύο παραμέτρους, που θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα:

α) Τα σήματα του απλού Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (όταν o Δείκτης διασπά ανοδικά από κάτω προς τα πάνω τον ΚΜΟ-200 του είναι σήμα αγορών και όταν τον διασπά πτωτικά, από πάνω προς τα κάτω, είναι σήμα πωλήσεων).β) Για να υπάρξει σήμα εισόδου, θα πρέπει η τιμή του ΚΜΟ-200 σήμερα, να είναι μεγαλύτερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 πριν 5 συνεδριάσεις – δηλαδή, θα πρέπει η καμπύλη του ΚΜΟ-200 να έχει ανοδική τροχιά. Αντίθετα, για να υπάρξει σήμα εξόδου (σήμα πώλησης) θα πρέπει η τιμή του ΚΜΟ-200 σήμερα να είναι μικρότερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 πριν 5 συνεδριάσεις. Δηλαδή, θα πρέπει η τιμή του ΚΜΟ-200 να έχει πτωτική τροχιά.

Το σύστημα αυτό διαφέρει σε σχέση με το σύστημα του “εξομαλυντή 3 ημερών” στο ότι “περιμένει” να παγιωθεί η κλίση της καμπύλης του ΚΜΟ-200, δηλαδή θεωρείται πιο “συντηρητικό”.

στ) ΚΜΟ-200 και ΥΧ20

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί δύο παραμέτρους, που θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα: α) Στις αγορές, να έχει γίνει ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ-200 (πτωτική διάσταση στις πωλήσεις). β) Να σημειωθεί νέα υψηλότερη τιμή του Δείκτη, των τελευταίων 20 συνεδριάσεων (νέα χαμηλότερη τιμή του Δείκτη, των τελευταίων 20 ημερών). Η πράξη της αγοράς (ή της πώλησης) γίνεται την ημέρα που ικανοποιούνται και οι δύο συνθήκες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αγοράστε το βιβλίο “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών”.

Για να δείτε τα αριθμητικά δεδομένα του Απόλυτου Συστήματος επί του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εξέλιξη των χαρτοφυλακίων που βασίζονται στο “Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” πατήστε εδώ.