Έναρξη ενός νέου μακροχρόνιου κύκλου για τη χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας!

22 Ιουνίου 2017, 09:31 | Απόλυτο Σύστημα

Αν η παρούσα ανοδική φάση διατηρήσει τη δυναμική της και ο Γενικός Δείκτης κινηθεί μέχρι την περιοχή των 1000 μονάδων (όπως εκτιμούμε ότι θα κάνει), η φάση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μία από τις καλύτερες των τελευταίων 22 ετών. Στην πραγματικότητα, θα πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη φάση που θα έχει καταγράψει το σύστημα του (απλού) Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών και των παραλλαγών του, από το 1995 οπότε και ξεκινήσαμε να το παρακολουθούμε. Ήδη, το σύστημα που ακολουθούμε (η παραλλαγή του ΚΜΟ-200 με τη χρήση του “Υψηλού” και του “Χαμηλού” 20 ημερών), από τις 2 Νοεμβρίου 2017 οπότε και έδωσε “σήμα εισόδου” έως και χθες (21/6/2017), πετυχαίνει απόδοση ίση με 41,6%. Η απόδοση του συστήματος από την αρχή του έτους φθάνει στο 27,9%.

Τί σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Κατά την άποψή μας επιβεβαιώνουν την άποψη που έχουμε εκφράσει εδώ και αρκετούς μήνες ότι η χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας έχει ήδη εισέλθει σε ένα νέο μακροχρόνιο κύκλο (εκτιμούμε ότι ο προηγούμενος ξεκίνησε κάποια στιγμή στις αρχές του 1985 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2016).


Οι κύκλοι αυτοί είναι μακροχρόνιοι και από την έναρξη της λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς της Αθήνας έχουν καταγραφεί μόλις τέσσερις (συνεπώς, αυτός που ξεκινάει τώρα εκτιμούμε ότι είναι ο πέμπτος μακροχρόνιος κύκλος στην ιστορία του ελληνικού Χρηματιστηρίου). Η διάρκειά τους είναι μεγάλη και κατά τη διάρκειά τους σημειώνονται διαδοχικές μεγάλες άνοδοι και πτώσεις. (Σημείωση: Θεωρούμε ότι η περιοδολόγηση των μακροχρόνιων κύκλων του Χρηματιστηρίου της Αθήνας έχει ως εξής: α) 1880 – 1914, β) 1914 – 1946, γ) 1946 – 1984, δ) 1984 - 2016)

Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι η έναρξή τους, η διάρκειά τους και η λήξη τους βασίζεται σε δομικές αλλαγές που συμβαίνουν τόσο στη λειτουργία της οικονομίας (οικονομικές εξελίξεις), όσο και στην κοινωνία (κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις).


Εκτιμούμε ότι ο νέος κύκλος θα χαρακτηριστεί από την προσπάθεια ανασχεδιασμού της λειτουργίας του κράτους, από την εξέλιξη της αναδόμησης της ελληνικής οικονομίας και της λειτουργίας της με περισσότερο φιλελεύθερα και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από επιδεινούμενα δημογραφικά.

Τα χαρακτηριστικά αυτά διαφέρουν σημαντικά από τα χαρακτηριστικά του μεταπολεμικού ή του μεταπολιτευτικού κύκλου της οικονομίας μας, ενώ δε βλέπουμε τους λόγους που θα αλλάξουν σημαντικά τα χαρακτηριστικά της κίνησης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς που είναι κυρίως οι πολύ μεγάλες διαχρονικές διακυμάνσεις της.

Η άποψη αυτή, για τη διατήρηση του χαρακτηριστικού των διακυμάνσεων της ελληνικής αγοράς, προβάλλει ακόμη περισσότερο τη σημασία του “απόλυτου συστήματος συναλλαγών” το οποίο έχει σχεδιαστεί με αυτό ακριβώς το σκεπτικό: την εκμετάλλευση των μακροχρόνιων διακυμάνσεων της χρηματιστηριακής αγοράς, μέσα από την παραγωγή σημάτων εισόδου και εξόδου που οδηγούν έναν επενδυτή να τοποθετηθεί έγκαιρα μετά την έναρξη μίας φάσης ανόδου και να ρευστοποιήσει τις μετοχικές του θέσεις, επίσης έγκαιρα, μετά την έναρξη της πτωτικής φάσης. Μέσα στη διάρκεια του χρόνου, οι επιδόσεις που επιτυγχάνονται είναι εντυπωσιακές, ενώ βέβαια, το χαρακτηριστικό της πρακτικής αυτής είναι η μεγάλη ασφάλεια και ο αποκλεισμός του ενδεχόμενου εμφάνισης ζημιών.


Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα στοιχεία των σημάτων εισόδου και εξόδου από την αγορά, της παραλλαγής του “απόλυτου συστήματος” την οποία ονομάζουμε “Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών με το συνδυασμό των σημείων Υψηλό και Χαμηλό 20 ημερών” ή με τη συντομογραφία “ΚΜΟ-200 ΥΧ20” (περισσότερα για το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών και τις παραλλαγές του, διαβάστε στο σχετικό βιβλίο).

Παρατηρείστε ότι κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο του 1995 έως και σήμερα έχουν δοθεί μόλις 21 σήματα πράξεων (αγορές και αντίστοιχες πωλήσεις). Στο διάστημα αυτό, ο Γενικός Δείκτης έχει σημειώσει απώλειες της τάξης του -12,3%. Όμως, μέσα από τη διαχρονική εκμετάλλευση των διακυμάνσεων της αγοράς, το σύστημα ΚΜΟ-200 ΥΧ20, έχει πετύχει την εκπληκτική απόδοση του 1.391,3%.

 


Στον παρακάτω πίκανα εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία (απόδοσης κλπ) του συστήματος του (απλού) Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών και των παραλλαγών του.

Δείτε μερικά στοιχεία για τα χαρτοφυλάκια του "απόλυτου συστήματος συναλλαγών"

Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών - Μία συνοπτική παρουσίαση
Η λειτουργία των χαρτοφυλακίων του “Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών” - Ερωτήσεις και απαντήσεις

24 Ιουνίου 2017 - Ειδική Επενδυτική Εκδήλωση:
Πώς να σχεδιάσετε ένα κερδοφόρο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο