Τα Στατιστικά του Γενικού Δείκτη

15 Ιανουαρίου 2019, 15:11 | Χ&Α - 202

Τα Στατιστικά του Γενικού Δείκτη

Τα Στατιστικά του Γενικού Δείκτη

 

Κατά το έτος 2018, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε την υψηλότερη τιμή του, την 29/1/2018, στις 886,54 μονάδες. Ήταν η κορύφωση μίας ανοδικής πορείας από το χαμηλό της 11/2/2016, οπότε ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) είχε βρεθεί στις 440,88 μονάδες, το οποίο αποτελούσε και το χαμηλότερο κλείσιμο από την 9/3/1990, δηλαδή μίας περιόδου 26 ετών (σημειώνουμε ότι ποτέ στην παγκόσμια ιστορία μίας αναπτυγμένης ή αναπτυσσόμενης χρηματιστηριακής αγοράς δεν είχε ξαναυπάρξει “χαμηλό 26 ετών”). Από εκείνο το “χαμηλό”, μέχρι το “υψηλό” της 29/1/2018, η αύξηση της τιμής του Γενικού Δείκτη ήταν 101,4%!

Στις 20/11/2018, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε για μία ακόμη φορά κάτω από τις 600 μονάδες, κλείνοντας στις 593,05 μονάδες. Όμως, αυτή τη φορά, η επάνοδος πάνω από το όριο των 600 μονάδων, υπήρξε ταχύτατη, μόλις μετά από 3 συνεδριάσεις. Τέλος, η τελευταία φορά που επιχειρήθηκε η “πτωτική διάσπαση” των 600 μονάδων ήταν στις 27/12/2018, όταν ο ΓΔ έκλεισε στις 597,83 μονάδες. Την επόμενη μέρα, ο ΓΔ κινήθηκε ανοδικά. Εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανό, να πρόκειται για την τελευταία φορά που ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε κάτω από το “ψυχολογικό όριο” των 600 μονάδων. Ήδη, η ανάκαμψη υπήρξε ταχύτατη. Στις πρώτες 8 συνεδριάσεις του 2019, οι 7 ήταν ανοδικές και σταδιακά ο Γενικός Δείκτης παίρνει ανοδική ορμή.

 

 

Περιεχόμενα