Αμοιβαία Κεφάλαια

15 Ιανουαρίου 2019, 15:59 | Χ&Α - 202

Αμοιβαία Κεφάλαια

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Μία ακόμη αρνητική χρονιά

 

Το 2018 υπήρξε μία -ακόμη- αρνητική χρονιά για τον κλάδο των ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου υποχώρησε στα 6.060 εκατομμύρια ευρώ, επίπεδο το οποίο είναι το δεύτερο χαμηλότερο της τελευταίας 20ετίας (6.032 κατά το 2014). Βεβαίως, δεν υφίστανται πλέον οι ρυθμοί πτώσης του παρελθόντος (οι μεγάλες απώλειες σε όλο τον κλάδο σημειώθηκαν μεταξύ του 2006 και του 2010), όμως τα μεγέθη κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας τις γενικότερες προβληματικές συνθήκες της οικονομίας και την έλλειψη διάθεσης ανάληψης ρίσκου από την πλευρά των επενδυτών.

Κυρίαρχη κατηγορία παραμένει αυτή των Ομολογιακών Α/Κ με 31,3% του συνολικού ενεργητικού, ακολουθούν τα Μικτά με 21,8% και τα Funds of Funds (Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια) με 16,4%. Η κατηγορία των Funds of Funds, βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο, από άποψης μεριδίου στο συνολικό ενεργητικό, από το έτος 2,5% οπότε και ιδρύθηκε.

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, με συνολικά 871 εκατομμύρια ευρώ υπό διαχείριση, βρίσκονται στην 4η θέση, από άποψης μεριδίου αγοράς, με 14,4%. Όμως, το ποσό των 871 εκατομμυρίων ευρώ που διαχειρίζονται, είναι το χαμηλότερο που εμφανίζουν, από το 1997.

Όπως αναλύαμε και στο αφιέρωμα που είχαμε για τα Αμοιβαία Κεφάλαια στο τεύχος 200, με τα σημερινά τους μεγέθη, τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια εμφανίζουν αδυναμία επέμβασης στη μετοχική αγορά και διαμόρφωσης τάσεων. Και αυτό δε θα μπορέσει να μεταβληθεί εύκολα, αφού οι ροές προς αυτού του είδους Αμοιβαία Κεφάλαια, συνήθως έπονται και δεν προηγούνται της ανόδου, την οποία, εφ’ όσον είναι μακροχρόνια, ενισχύουν και επιταχύνουν (αντίστροφα, οι εκροές, επίσης έπονται μίας πτώσης, την οποία επίσης επιταχύνουν).

Οι αποδόσεις των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, υπήρξαν απογοητευτικές, για μία ακόμη χρονιά. Κατά το 2018, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου υποχώρησε κατά 23,56%. Οι αποδόσεις των Α/Κ κυμάνθηκαν από +3,9% έως -27,7%. Από τα 31 Α/Κ που λειτούργησαν κατά το 2018, 5 είχαν απόδοση χαμηλότερη του Γενικού Δείκτη, ενώ 12 είχαν ζημιές μεγαλύτερες του -20,0%. (Δείτε εδώ)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “3K A/K Greek Value”, το οποίο πέτυχε απόδοση +2,7%, έχει ενεργητικό μόλις 3,57 εκατομμύρια ευρώ και συνεπώς, είναι αρκετά ευέλικτο και δημιουργεί μεγάλες θέσεις σε συγκεκριμένες εταιρίες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες είχαν ικανοποιητική πορεία κατά το 2018. Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο Α/Κ του κλάδου, το “ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Classic”, με 162 εκατομμύρια ενεργητικό, είναι -εκ των πραγμάτων- λιγότερο ευέλικτο και είναι αναγκασμένο να ακολουθεί τις αποδόσεις της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς,με μικρές μόνον διαφοροποιήσεις.

Δεν ευθύνονται οι διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τις αποδόσεις τους. Ευθύνεται η συγκυρία και κυρίως το θεσμικό πλαίσιο που τις υποχρεώνει τα μετοχικού τύπου Αμοιβαία Κεφάλαια, ακόμη και όταν η αγορά καταρρέει, να διατηρούν ποσοστό τουλάχιστον 65% σε μετοχές! Αυτός ο θεσμικός περιορισμός, που υποτίθεται προσδιορίζει την ταυτότητα της κατηγορίας που ανήκει το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κακός και αναχρονιστικός.

 

Μετοχικά Funds of Funds: Η υποχώρηση των περισσότερων ξένων χρηματιστηρίων δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις αποδόσεις των Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας. Έτσι, από τα 33 Α/Κ, κέρδη κατέγραψαν μόνο δύο και συγκεκριμένα το Alpha Cosmos Stars USA Institutional (+0,87%) και το Alpha Cosmos Stars USA Classic (+0,12%).

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων χωρών: Το 2018 ήταν μια κακή χρονιά τόσο για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όσο και για τις μετοχές τους. Ως αποτέλεσμα, απώλειες κατέγραψαν και τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας, με μικρότερες αυτές των MetLife Αναδυόμενων Αγορών BRIC (-5%) και Allianz Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ (-6,9%).

Μετοχικά Ευρωζώνης: Αρνητικές αποδόσεις είχαμε και για τα επτά Α/Κ της κατηγορίας, με μικρότερη το -9,32% του Πειραιώς Eurozone.

Μετοχικά Αναπτυγμένων Χωρών: Σε απώλειες υποχρεώθηκαν και τα 15 Α/Κ της κατηγορίας, με μικρότερες το -0,5% του Alpha Global Blue Chips Institutional και το -1,59% του Alpha Global Blue Chips Classic.

Μετοχικά Αμερικής: Βοηθούμενα και από την ανατίμηση του δολαρίου, κέρδη κατέγραψαν τα δύο από τα τρία Α/Κ της κατηγορίας (+5,12% το Πειραιώς USA Μετοχικό (Ι) και +0,43% το Πειραιώς USA Μετοχικό (R).


 

Σχόλιο για το διάγραμμα:

Το παραπάνω διάγραμμα καταγράφει τη δραματική μείωση του συνολικού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (στήλες), αλλά και τη συρρίκνωση του ποσοστού συμμετοχής των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που αποτελούν μόλις το 14,4% του συνόλου.

 

Περιεχόμενα