Νέα της Αγοράς

15 Ιανουαρίου 2019, 16:56 | Χ&Α - 202

Νέα της Αγοράς

Χρηματιστηριακοί Δείκτες

Παρακολούθηση των “μικρομεσαίων” εταιριών

 

Η συμμετοχή μίας εταιρίας σε έναν χρηματιστηριακό δείκτη, δεν είναι τυχαία. Ποτέ δεν ήταν τυχαία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνιστά μία “διασφάλιση” κάποιων βασικών  ποιοτικών και τεχνικών στοιχείων, τα οποία είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου. Αξίζει τον κόπο να τις παρακολουθούμε. Και κυρίως, αξίζει τον κόπο να παρακολουθούμε τις μετοχές του δείκτη της μικρής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (ΔΜΚ).

Ο δείκτης αυτός, από το τέλος του έτους 2017 έως και την 11/1/2019, αυξήθηκε κατά 18,87%. Στο ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 20,77%. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τις 20 εταιρίες του δείκτη αυτού, κατά την περίοδο από τέλους του 2017 έως και 11/1/2019, οι 18 είχαν καλύτερη επίδοση από τον Γενικό Δείκτη, ενώ 12 απ’ αυτές είχαν θετική επίδοση!

Δείτε τον πίνακα και το σχετικό link με περισσότερα στοιχεία.

Θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία ανόδου των μετοχών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης; Κατ’ αρχάς, η διαδικασία αυτή δεν ξεκίνησε το 2017. Ξεκίνησε από το 2012, διεκόπη για ένα διάστημα (2013 έως τα μέσα του 2014) καθώς τότε σημείωναν άνοδο οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης -και μεταξύ αυτών και οι τράπεζες. Και συνέχισε από το 2014, έως και σήμερα. Και θα συνεχιστεί. (Δείτε σχετικό διάγραμμα)

Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι, η διαδικασία πτώσης των μετοχών των “μικρομεσαίων” εταιριών ξεκίνησε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι μετοχές της κατηγορίας αυτής δεν συμμετείχαν έντονα στην άνοδο των ετών 2004-2007. Στην περίοδο δε, 2012-2014, βρέθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και οι κεφαλαιοποιήσεις τους, ήταν κλάσμα ακόμη και της ονομαστικής τους αξίας. Στα χρόνια της κρίσης έγινε ένα μεγάλο “ξεκαθάρισμα” στις εταιρίες αυτές. Και ακόμη και σήμερα, ένας αριθμός από τις πιο “αδύναμες” εταιρίες αυτής της κατηγορίας, βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής ή επιτήρησης, περιμένοντας την έξοδο από το Χ.Α.. Οι παραμένουσες σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης, με βάση και τα αποτελέσματά τους, δείχνουν ότι έχουν τις δυνατότητες -άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο- να επιβιώσουν, αλλά και να κινηθούν ικανοποιητικά στο νέο περιβάλλον που αρχίζει να σχηματίζεται.

Ας τις παρακολουθούμε. Για να διευκολύνουμε την παρακολούθηση, έχουμε δημιουργήσει ειδικό αρχείο το οποίο θα ενημερώνεται αυτόματα, κάθε μέρα. (Δείτε εδώ).

 

 


11/1/2019

29/12/2017

Μεταβολή Κεφαλαιοποίησης

Εταιρία

Τιμή

Κεφαλαιοποίηση

Τιμή

Κεφαλαιοποίηση

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ)

0,640

15.398

0,490

11.789

30,61%

ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)

0,230

7.986

0,185

6.423

24,32%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ)

0,720

9.845

0,330

4.512

118,18%

ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ)

1,330

31.691

1,400

33.359

-5,00%

ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO)

1,200

22.093

1,495

27.540

-19,78%

ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ)

2,380

33.441

3,400

47.773

-30,00%

F.G. EUROPE (ΚO)

0,378

19.958

0,434

22.915

-12,90%

REDS (ΚO)

0,845

48.532

0,740

42.502

14,19%

ΚΑΝΑΚΗΣ

3,820

28.650

3,260

24.450

17,18%

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)

0,620

24.936

0,720

28.958

-13,89%

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)

0,668

21.071

0,578

17.039

23,66%

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)

2,200

37.665

2,000

34.241

10,00%

INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ)

0,770

15.845

0,762

15.681

1,05%

MEVACO (ΚΟ)

0,940

9.870

0,980

10.290

-4,08%

BRIQ PROPERTIES (ΚΟ)

2,010

23.962

1,780

21.220

12,92%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ)

1,420

9.003

1,300

8.242

9,23%

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)

0,350

9.747

0,236

6.572

48,31%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ)

1,000

25.118

0,260

13.207

90,19%

ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ)

0,039

9.476

0,180

44.189

-78,56%

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)

0,149

15.017

0,153

15.472

-2,94%Συνολικά Κλάδου ΔΜΚ


419.306


436.376

-3,91%

Γενικός Δείκτης ΧΑ


635,70


802,37

-20,77%Περιεχόμενα