Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι

17 Ιανουαρίου 2019, 08:46 | Χ&Α - 202

Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι

 

Ο τραπεζικός κλάδος, παραμένει ο “μεγάλος ασθενής” της χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ σαφώς φέρει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη στασιμότητα του Γενικού Δείκτη και την αδυναμία της αγοράς να κινηθεί σε ψηλότερα επίπεδα, τα οποία δικαιολογούνται από την επιχειρούμενη αναστροφή της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τις προηγούμενες 52 εβδομάδες, ο Τραπεζικός κλάδος (ΔΤΡ) έχει σημειώσει απώλειες κατά 53,1%. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι στην παρούσα φάση, η συμμετοχή των τραπεζικών μετοχών στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου φθάνει στο 16,9%, με βάση τις απώλειες του κατά το 2018, υπολογίζεται ότι στο τελευταίο 12μηνο, ο τραπεζικός κλάδος έχει “αποκόψει” από το Γενικό Δείκτη περίπου 65 και 70 μονάδων, δηλαδή περίπου 8% της αξίας του ΓΔ, με βάση τα επίπεδά του στις αρχές του 2018.

 

Σχεδόν όλοι κλάδοι παρασύρθηκαν σε πτώση κατά τη διάρκεια του 2018. Από τη γενικότερη πτώση “διέφυγαν” οι κλάδοι Πετρελαίου και Αερίου (ΔΠΑ), στις οποίες συμμετέχουν οι ΜΟΗ και ΕΛΠΕ, αλλά και ο κλάδος των τροφίμων και ποτών (ΔΤΠ), όπου η Coca Cola (EEE) συμμετέχει με 98,8%! Βεβαίως, όταν σε έναν κλαδικό δείκτη μία μεγάλη εταιρία έχει τέτοια καταλυτική συμμετοχή, δε μπορούμε να αντιληφθούμε τη χρησιμότητα της ύπαρξής του. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλους κλάδους που καταρτίζονται με βάση την επιχειρηματική ιδιότητα των εταιριών.

Αντίθετα, στην παρούσα φάση, οι δείκτες που βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση των εταιριών μας δείχνουν πολύ περισσότερα και πιο χρήσιμα στοιχεία. Έτσι, παρατηρούμε ότι, ο Δείκτης Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (ΔΜΚ) συνεχίζει να κινείται καλύτερα από το Γενικό Δείκτη, κάτι που αναμφισβήτητα θα συνεχίσει και κατά το 2019, ίσως και με πιο επιθετικό τρόπο.

Κατά τις προηγούμενες 52 εβδομάδες, ο ΔΜΚ σημείωσε άνοδο κατά 6,2%, ξεπερνώντας κατά πολύ την επίδοση του Γενικού Δείκτη. Δηλαδή, επαναλήφθηκε το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί κατά τα τελευταία χρόνια (δείτε πίνακα) των ετησίων αποδόσεων των κλάδων). Όπως σημειώνουμε και σε άλλο σημείο του τεύχους (σελίδα 35) το φαινόμενο αυτό έχει την εξήγησή του και είναι κάτι που θα πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές.

 

 

Περιεχόμενα