Οι Συναλλαγές

15 Ιανουαρίου 2019, 09:04 | Χ&Α - 202

Οι Συναλλαγές

 

Καθ’ όλο το 2018, συνεχίστηκε η πτώση της αξίας των συναλλαγών. Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών της αξίας του “κύριου πίνακα” (δε συμπεριλαμβάνονται οι προσυμφωνημένες συναλλαγές “πακέτων”, έπεσε κάτω από τα 40 εκατομμύρια ευρώ, μέγεθος το οποίο είναι το χαμηλότερο, όχι μόνον από 2010, αλλά από το 1998.

Ο ΚΜΟ-20 ημερών (βραχυπρόθεσμος δείκτης “εξομάλυνσης” της καμπύλης της αξίας των συναλλαγών, βρίσκεται αρκετά κάτω από τον ΚΜΟ-200 ημερών, όμως αυτό οφείλεται και στην εορταστική περίοδο που προηγήθηκε, κατά την οποία -παραδοσιακά- οι συναλλαγές είναι χαμηλές. (Δείτε εδώ)

Μπορούν οι συναλλαγές να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα; Εκτιμούμε ότι τα όρια της πτώσης του ΚΜΟ-200 ημερών, βρίσκονται κάπου κοντά στα τωρινά επίπεδα. Άλλωστε, όπως αναφέραμε και στο σχόλιό μας για την πορεία του Γενικού Δείκτη (σελίδα 34), στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Γενικός Δείκτης “απέδειξε” ότι δύσκολα μπορεί να κινηθεί κάτω από τις 600 μονάδες.

Και από την πλευρά των συναλλαγών, παρουσιάζονται σημάδια ότι η αγορά κινείται στα όριά της. Οι πάντες φαίνεται να αναμένουν το “σύνθημα” από τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και το πολιτικό μέτωπο.

Ένα άλλο σημείο προσοχής, το οποίο δεν ενδιαφέρει τόσο τους συναλλασσόμενους, αλλά τους επαγγελματίες της αγοράς (χρηματιστές και διαμεσολαβητές) είναι η πτώση του αριθμού των πράξεων, αλλά και του μέσου όρου της αξίας της κάθε πράξης. (Δείτε εδώ) Ο μέσος όρος της αξίας της κάθε πράξης πέφτει κάτω από το ποσό των 2.000 ευρώ, κάτι που δείχνει ότι ουσιαστικά δεν εκτελούνται “μεγάλες” εντολές και συνεπώς δεν υπάρχει μετατόπιση κεφαλαίων. Και αυτό φανερώνει μία οριακή κατάσταση.

 

Παράλληλα, η πτώση των συναλλαγών, περιορίζει τα έσοδα των επαγγελματιών του κλάδου, κάτι το οποίο είναι ενάντια στην ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά και της λειτουργίας του ανταγωνισμού.

 

Περιεχόμενα