Τι συμβαίνει με τη "μικρή" κεφαλαιοποίηση;

04 Φεβρουαρίου 2019, 15:07 | Χ&Α - 203

Τι συμβαίνει με τη "μικρή" κεφαλαιοποίηση;

Κατά το μήνα Ιανουάριο, ο δείκτης της Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (ΔΜΚ) συνέχισε να πετυχαίνει καλύτερη απόδοση σε σχέση με το Γενικό Δείκτη. Η απόδοση του ΔΜΚ έφθασε στο +9,8% έναντι 3,5% του Γενικού Δείκτη. Η εξέλιξη αυτή συνεχίζει την τάση που είχε ξεκινήσει γύρω στα τέλη του 2016.

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του Χρηματιστηρίου, οι μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης είναι πιο “επιθετικές” από τις μετοχές της “υψηλής” κεφαλαιοποίησης (μάλιστα, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο). Πάντα, ανεβαίνουν πιο περισσότερο κατά την ανοδική φάση και υποχωρούν περισσότερο κατά την πτωτική φάση. Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει. Καθώς έχουν μικρότερη κεφαλαιοποίηση, έχουν λιγότερους μετόχους, οι “ειδήσεις” και οι πληροφορίες κυκλοφορούν πιο εύκολα και χρειάζονται λιγότερα κεφάλαια για να ανέβει η τιμή των μετοχών τους.

 

 

Την περίοδο αυτή, απλά ισορροπούν τη μεγαλύτερη πτώση που είχαν υποστεί κατά τη διάρκεια της πτωτικής φάσης των ετών 2010 - 2016. Διατηρούμε την άποψη ότι, μέσα στους μήνες ή και στα χρόνια που θα ακολουθήσουν έχουν ακόμη αρκετή απόσταση να διανύσουν.


Όμως, άσχετα αν οι μετοχές της μικρής (και της μεσαίας) κεφαλαιοποίησης διακυμαίνονται πιο έντονα κατά τη διάρκεια μίας χρηματιστηριακής φάσης, εν τούτοις, στο παρελθόν, δεν έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να ξεκινούν αυτές μία ανοδική φάση. Οι ανοδικές φάσεις ξεκινούν με την άνοδο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Και στην Ελλάδα, της κίνησης αυτής ηγούνται πάντα οι τραπεζικές μετοχές. Θα επαναληφθεί και αυτή τη φορά το ίδιο; Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί όλους, επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την πλευρά μας, διατηρούμε την άποψη ότι, η ανοδική φάση έχει ήδη ξεκινήσει, έστω και διστακτικά. Η επίλυση των προβλημάτων του τραπεζικού κλάδου, θα είναι κομβική για την επιτάχυνση και την ενδυνάμωσή της, αφού μόνον τότε θα αυξηθεί η παρουσία των ξένων επενδυτών, παρουσία απαραίτητη για να υπάρξει ουσιαστική και βιώσιμη άνοδος.

 

 

Εάν τελικά η γενικότερη άνοδος της αγοράς καθυστερήσει, οι μετοχές της μικρής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, θα διακόψουν την κίνησή τους, ενδεχόμενα να διορθώσουν κάποιες χρονικές “υπερβολές” που θα έχουν σχηματιστεί, αλλά δε νομίζουμε ότι μπορούν να επιστρέψουν στα προηγούμενα χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, η πορεία των θεμελιωδών μεγεθών τους θα παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο, αφού τελικά αυτή είναι που θα προσδιορίσει τη μακροπρόθεσμη μελλοντική τους πορεία.

 

 

 

 

 

Σελίδες Χ&Α
Στοιχεία 31/11/2019 Στοιχεία 31/12/2018
Εταιρία Αριθμός Μετοχών Τιμή Κεφαλαιοποίηση ('000 €) Μεταβολή από 31/12/2018 Κεφαλαιοποίηση ('000 €)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) Χ&Α 24.060.000 0,645 15.519 2,40% 15.158
ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) Χ&Α 34.720.000 0,26 9.027 23,80% 7.291
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) Χ&Α 13.673.200 0,74 10.118 14,70% 8.819
ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) Χ&Α 23.828.130 1,42 33.836 14,50% 29.547
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) Χ&Α 18.410.839 1,25 23.014 4,60% 22.001
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) Χ&Α 14.050.971 2,3 32.317 4,50% 30.912
F.G. EUROPE (ΚO) Χ&Α 52.800.154 0,378 19.958 7,40% 18.586
REDS (ΚO) Χ&Α 57.434.884 0,91 52.266 13,80% 45.948
ΚΑΝΑΚΗΣ Χ&Α 7.500.000 3,9 29.250 -3,50% 30.300
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) Χ&Α 40.219.218 0,692 27.832 24,00% 22.442
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) Χ&Α 31.543.600 0,966 30.471 46,40% 20.819
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) Χ&Α 17.120.280 2,4 41.089 9,10% 37.665
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) Χ&Α 20.578.374 0,79 16.257 4,80% 15.516
MEVACO (ΚΟ) Χ&Α 10.500.000 0,965 10.133 2,70% 9.870
BRIQ PROPERTIES (ΚΟ) Χ&Α 11.921.531 2,19 26.108 2,30% 25.512
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) Χ&Α 6.340.000 1,56 9.890 8,30% 9.130
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) Χ&Α 27.848.000 0,352 9.802 -0,60% 9.858
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) Χ&Α 25.118.410 1,14 28.635 14,20% 25.068
ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) Χ&Α 245.497.164 0,044 10.802 22,20% 8.838
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) Χ&Α 101.123.806 0,15 15.169 23,50% 12.287
Συνολικά Κλάδου ΔΜΚ
451.492 405.566