Τα χαρτοφυλάκια του “απόλυτου συστήματος”

04 Φεβρουαρίου 2019, 16:43 | Χ&Α - 203

α) Το χαρτοφυλάκιο “εφ’ άπαξ καταβολής” ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2019 με σταθερό ποσό 10.000 ευρώ. Η λειτουργία του βασίζεται στους κανόνες του “απόλυτου συστήματος”. Θα  μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα χαρτοφυλάκιο “παθητικής διαχείρισης”, στο οποίο όμως έχουν τεθεί αυστηροί κανόνες ως προς το χρόνο που πραγματοποιεί τις κινήσεις του και το είδος των μετοχών στα οποία τοποθετείται (αυτά το τοποθετούν στην κατηγορία διαχείρισης τύπου “smart beta”).

Το Χαρτοφυλάκιο, από την έναρξη της λειτουργίας του, παραμένει εκτός αγοράς και συνεπώς, δεν έχει καθόλου μετοχές στη σύνθεσή του. (Δείτε εδώ)

β) Το χαρτοφυλάκιο “σταθερών μηνιαίων καταβολών” επίσης ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε και καταβλήθηκαν τα πρώτα μηνιαία 200 ευρώ. Την 1η Φεβρουαρίου 2019 καταβλήθηκαν 200 ευρώ για τον τρέχοντα μήνα. Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο σήμερα διαθέτη το ποσό των 400 ευρώ, το οποίο θα τοποθετηθεί στην αγορά στο σύνολό του, ευθύς μόλις υπάρξει σήμα εισόδου στην αγορά. (Δείτε εδώ)

Η πορεία και η σύνθεση των παραπάνω χαρτοφυλακίων αναλύεται καθημερινά στις ειδικές συνδρομητικές σελίδες του eurocapital.gr, ενώ θα παρουσιάζεται και θα αναλύεται σε κάθε τεύχος του περιοδικού “Χ&Α”.