Ανάλυση της εμπορευσιμότητας των εισηγμένων μετοχών

05 Φεβρουαρίου 2019, 13:33 | Χ&Α - 203

Ανάλυση της εμπορευσιμότητας των εισηγμένων μετοχών

Είναι όλες οι μετοχές κατάλληλες για όλους τους συναλλασσόμενους στη χρηματιστηριακή αγορά; Όχι βέβαια! Ο κάθε συναλλασσόμενος συναλλάσσεται με ένα δικό του τρόπο. Άλλος είναι ημερήσιος “trader”, άλλος κάνει βραχυχρόνιες συναλλαγές ολίγων ημερών και άλλος κάνει μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις. Από την άλλη πλευρά, η κάθε μετοχή, πέρα από τα δικά της, ξεχωριστά θεμελιώδη στοιχεία, έχει και ξεχωριστή συμπεριφορά εμπορευσιμότητας. Άλλη μετοχή πραγματοποιεί μεγάλο όγκο συναλλαγών, άλλη μικρότερο, ενώ άλλες μετοχές πραγματοποιούν ελάχιστες ή και καθόλου συναλλαγές. Ο συναλλασσόμενος ή ο επενδυτής, με τα χρόνια μαθαίνει τη συμπεριφορά των μετοχών και γνωρίζει προς ποιές θα πρέπει να κατευθυνθεί. Και τελικά, αυτές με τις οποίες καταλήγει να ασχολείται, τις γνωρίζει τόσο καλά, ώστε να μπορεί να διακρίνει τί “δηλώνουν” καθημερινά οι συναλλαγές των μετοχών αυτών και αν έχει συμβεί κάτι σημαντικό το οποίο θα πρέπει και αυτός να αναζητήσει να το πληροφορηθεί.

 

Τί γίνεται όμως με τους νεότερους επενδυτές; Τί γίνεται με έναν παλαιότερο επενδυτή, ο οποίος όμως δε γνωρίζει επαρκή στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς πολλών μετοχών; Το Χρηματιστήριο της Αθήνας, μέσα από στις εκδόσεις του, έχει κατηγοριοποιήσει τις μετοχές, ανάλογα με τις συναλλαγές που πραγματοποιούν, σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής εμπορευσιμότητας. Είναι βεβαίως μία χρήσιμη πληροφορία, πολύ δε περισσότερο όταν προέρχεται από τον “χειριστή” της αγοράς, ο οποίος διαθέτει και όλες τις πληροφορίες και επεξεργάζεται όλα τα στατιστικά στοιχεία των συναλλαγών. Όμως, δεν είναι πάντα αρκετή.


Αναλύοντας τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των συναλλαγών, όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τα μηνιαία στατιστικά δελτία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας για το έτος 2018, αποκτούμε μία πληρέστατη εικόνα για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, το σύνολο της εμπορευσιμότητας, της αξίας και του όγκου των συναλλαγών, του αριθμού των πράξεων και των διακυμάνσεων της κάθε μετοχής. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν έναν χρήσιμο οδηγό εμπορευσιμότητας, τόσο για τους νέους, όσο και για τους παλαιότερους επενδυτές.