Οι δείκτες αποτυπώνουν τη θετική εξέλιξη της οικονομίας

08 Φεβρουαρίου 2019, 11:21 | Χ&Α - 203

Καθώς κατά το διάστημα αυτό ολοκληρώνονται οι δημοσιεύσεις των εκθέσεων των δημοσίων και των ιδιωτικών φορέων, αναφορικά με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας κατά το 2018 και τις προβλέψεις τους για το τρέχον έτος, μπορούμε να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας:

 

- Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επιταχύνθηκε στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε 2,2%. Στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου το ΑΕΠ ήταν 2,1% υψηλότερο από ότι ένα χρόνο νωρίτερα.

- Για το σύνολο του 2018, αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης στο 2,0%, με κύρια χαρακτηριστικά: α) Τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας κυρίως από άνοδο των εξαγωγών (+7,7%). β) Μικρή κλιμάκωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών στο τελευταίο τρίμηνο λόγω καλύτερων προσδοκιών, έκτακτων επιδομάτων κ.λπ., στο +0,9% συνολικά πέρυσι. γ) Αναιμική συμβολή των επενδύσεων στο ΑΕΠ (+4,5%), προερχόμενη σε μεγάλο βαθμό από διαφορές στα αποθέματα, όχι διεύρυνση σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου. δ) Περιστολή δημόσιας κατανάλωσης κατά 2,0%, παρά την αύξησή της στο δ’ τρίμηνο (αναδρομικά ειδικών μισθολογίων).

- Για το 2019, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται παρόμοιος ή ελαφρώς υψηλότερος του 2018, με κύρια χαρακτηριστικά την κλιμάκωση επενδυτικής δραστηριότητας (+10-12%) και ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,4%).

Όμως, παρά τη θετική επίδοση του 2018, η συνολική δυναμική της ανάπτυξης, όμως, είναι ασθενής σε σχέση με αυτή άλλων οικονομιών στην Ευρώπη αλλά και με τους ρυθμούς που απαιτούνται ώστε μεσοπρόθεσμα να βρίσκεται σε ένα βιώσιμο μονοπάτι. Για το τρέχον έτος, η ανάπτυξη στηρίζεται περισσότερο στην κατανάλωση παρά στις επενδύσεις και στην καθαρή συνεισφορά του εξωτερικού ισοζυγίου. Ως αποτέλεσμα, η τρέχουσα τάση δεν είναι μεσοπρόθεσμα διατηρήσιμη.