Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών

03 Μαρτίου 2019, 05:10 | Χ&Α - 204

Στη συνεδρίαση της 26/2/2019, η καμπύλη του Γενικού Δείκτη (ΓΔ) διέσπασε ανοδικά (από κάτω προς τα πάνω) την καμπύλη του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (ΚΜΟ-200). Η διάσπαση έγινε στις 692,84 μονάδες. Αυτό υπήρξε ένα πολύ αισιόδοξο “μήνυμα” για την αγορά, αλλά και “σήμα αγορών” για το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών”, το οποίο βασίζεται στην κίνηση των δύο καμπυλών.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η καμπύλη του ΓΔ βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του ΚΜΟ-200, μετά την 15/5/2018 (199  συνεδριάσεις). Κατά το διάστημα αυτό, ο ΓΔ υποχώρησε κατά 12,1%.

 

Παρά την άνοδο των τιμών του ΓΔ, η καμπύλη του ΚΜΟ-200 εξακολουθεί να υποχωρεί (στις 28/2/2019 βρισκόταν στις 687,34 μονάδες και υποχωρεί με ημερήσιο ρυθμό 0,4 μονάδων περίπου). Αυτό συμβαίνει επειδή, πριν από 200 μέρες, οι τιμές του ΓΔ βρίσκονταν στο εύρος των 770-790 μονάδων. Συνεπώς, καθώς κατά το παρόν διάστημα, για τον υπολογισμό του ΚΜΟ-200 προστίθεται μία τιμή γύρω στα τρέχοντα επίπεδα του ΓΔ (700-710 μονάδες), την ίδια στιγμή αφαιρείται μία τιμή από αυτές που επικρατούσαν προ 200 ημερών. Η διαφορά αυτή προκαλεί, κάθε μέρα, μία μικρή υποχώρηση στην καμπύλη του ΚΜΟ-200. Εκτιμούμε ότι η υποχώρηση της καμπύλης του ΚΜΟ-200 θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμη εβδομάδες, εκτός εάν ο ΓΔ υπερβεί τα επίπεδα τιμών 760-770 μονάδων αρκετά γρήγορα.

 

Καθώς η γενικότερη εκτίμησή μας είναι ότι οι πιθανότητες να συνεχιστεί η άνοδος του Γενικού Δείκτη κατά τους προσεχείς μήνες είναι μεγαλύτερες από το να υποχωρήσει, εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ-200 για αρκετούς μήνες και ότι, όταν θα έρθει η στιγμή της (πτωτικής πλέον) διάσπασης, αυτό θα συμβεί αρκετά υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Βεβαίως, οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία και μπορεί να ανατραπούν ξαφνικά.

Την καθημερινή εξέλιξη της κίνησης του ΚΜΟ-200, μπορείτε να παρακολουθείτε από τις συνδρομητικές σελίδες του “απόλυτου συστήματος”.

 

Δείτε τον πίνακα σε καθημερινή ενημέρωση

 

ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ
Τεύχος 204 - 4/3/2019
Περιεχόμενα τεύχους 204