Πίνακας - Διεθνών Δεικτών

28 Φεβρουαρίου 2019, 16:51 | Χ&Α - 204

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε βασικά οικονομικά μεγέθη σε έναν επιλεγμένο κατάλογο χωρών. Η πηγή των δεδομένων είναι το Haver Analytics και αναδημοσιεύεται από την σελίδα www.economist.com. .

Ο πίνακας θα ανανεώνεται σε 15ήμερη βάση.