Χρηματιστηριακά Στατιστικά - Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών

28 Μαρτίου 2019, 14:49 | Χ&Α - 205

Από την ανοδική διάσπαση της καμπύλης του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (ΚΜΟ-200) από την καμπύλη του Γενικού Δείκτη (ΓΔ) που έγινε στις 26/2/2019, ο ΓΔ έχει σημειώσει άνοδο (έως την 28/3/2019) κατά 3,1% και βρίσκεται κατά 4,47% υψηλότερα.

Όμως, παρά την άνοδο του Γενικού Δείκτη κατά τους τελευταίους μήνες, η καμπύλη του ΚΜΟ-200 εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Βρίσκεται στις 681,83 μονάδες και υποχωρεί με ρυθμό ανάμεσα στις 0,20 έως 0,30 μονάδες καθημερινά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι τιμές του ΓΔ πριν από 200 συνεδριάσεις ήταν σημαντικά υψηλότερες απ’ ότι είναι σήμερα (δείτε εδώ). Εκτιμούμε ότι η καμπύλη του ΚΜΟ-200 θα διατηρείται πτωτική για διάστημα ακόμη 30 συνεδριάσεων, εκτός εάν ο Γενικός Δείκτης κινηθεί επιθετικά προς τις 750 μονάδες πιο σύντομα. Υπολογίζουμε ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η “στροφή” της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ημερών σε θετική κλίση (δηλαδή να είναι η καμπύλη ανοδική) θα συμβεί όταν αυτή θα κινείται ανάμεσα στις 672 - 675 μονάδες.

 

Γιατί έχει σημασία η κλίση της καμπύλης του ΚΜΟ-200; Έχει σημασία επειδή επιβεβαιώνει την ανοδικότητα της αγοράς. Και συνήθως, όταν και η καμπύλη του ΚΜΟ-200 και ο ΓΔ κινούνται ταυτόχρονα προς ανώτερα επίπεδα, στη χρηματιστηριακή αγορά έχει επιβεβαιωθεί η ανοδική ψυχολογία. Δεν είναι βεβαίως η καμπύλη που προκαλεί την ανοδική ψυχολογία, αυτή όμως “δείχνει” ή καλύτερα, “επιβεβαιώνει” τη φάση της αγοράς.

Με βάση τη λειτουργία του “συστήματος συναλλαγών” του ΚΜΟ-200 ημερών, θα παρακολουθούμε την απόσταση μεταξύ της καμπύλης του ΓΔ και του ΚΜΟ-200 από το παρακάτω διάγραμμα, όπου η καθημερινή εξέλιξη της απόστασης απεικονίζεται με την πράσινη καμπύλη. Είναι ακόμη νωρίς για να δώσουμε προσοχή στην καμπύλη αυτή, όμως είναι καλό να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της και τα “μηνύματά” της. Ιστορικά, έχει αποδειχθεί ότι η πορεία του Γενικού Δείκτη μπορεί να αντιστραφεί ανά πάσα στιγμή, όταν η καμπύλη αυτή παίρνει τιμές μεγαλύτερες του +20% (στη φάση ανόδου) ή -20% (στη φάση πτώσης). Όταν συμβαίνει αυτό, είτε η αγορά βρίσκεται σε μεγάλη ευφορία, είτε σε μεγάλη καθίζηση.