Χρηματιστηριακοί κλάδοι - Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι

28 Μαρτίου 2019, 14:59 | Χ&Α - 205

Κατά το διάστημα από την αρχή του Μαρτίου έως και τη συνεδρίαση της 28/3/2019, η απόδοση των κλάδων ήταν μικτή, κάτι που οφείλεται στις μικρές διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών και του Γενικού Δείκτη.

Την καλύτερη επίδοση πέτυχε ο δείκτης των τηλεπικοινωνιών με +4,6%. Τη χειρότερη είχε ο δείκτης του εμπορίου με -4,4%. Από τους κλάδους προς τους οποίους έχουμε στρέψει την προσοχή μας κατά τους τελευταίους μήνες, ο Τραπεζικός (ΔΤΡ) είχε απόδοση -0,8%, οι εταιρίες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (ΔΜΚ) +0,4% και ο δείκτης ακίνητης περιουδίας (ΔΑΠ) +4,1%.

Παρά την άνοδο που πέτυχε από την αρχή του 2019 (+23,1%), κατά τις τελευταίες 52 εβδομάδες (από 27/3/2019) ο ΔΤΡ εξακολουθεί να σημειώνει πτώση κατά 32,4%. Το μέγεθος αυτό, από μία άλλη οπτική δείχνει και τη δυνατότητα που θα έχουν οι τραπεζικές μετοχές κατά τους επόμενους μήνες κατά τους οποίους, όπως εκτιμάται, θα έχουν εισέλθει -μετά από χρόνια- σε μία φάση περισσότερο ομαλής λειτουργίας. Βέβαια, για την πλήρη εξομάλυνση της λειτουργίας του κλάδου, θα απαιτηθούν χρόνια. Όμως, κάπου εδώ, βρίσκεται το τέλος μίας απίστευτης υπερδεκαετούς περιπέτειας.

Ο ΔΜΚ έδειξε σημάδια “κόπωσης”, κάτι φυσιολογικό σε μία βραχυχρόνια φάση όπου οι συναλλαγές κατευθύνθηκαν προς τον τραπεζικό κλάδο και τις μεγαλύτερες εταιρίες. Όμως, από τα αποτελέσματα της χρήσης του 2018, γίνεται σαφές ότι οι περισσότερες εταιρίες διανύουν μία καλύτερη επιχειρηματική φάση, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το 2019.

Από την άλλη πλευρά, ο ΔΑΠ είναι ο κλάδος ο οποίος σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο κατά τις τελευταίες 52 εβδομάδες (+15,9%), ενώ όπως αναφέρουμε και σε άλλο σημείο του τεύχους, οι μετοχές του κλάδου αυξάνουν σταθερά τη συμμετοχή τους στο σύνολο της αξίας των συναλλαγών. Κατά την άποψή μας, είναι από τους κλάδους που θα πρωταγωνιστήσουν κατά την επόμενη διετία, αφού υπάρχει θετικό “επιχειρηματικό αντικείμενο”, αναμένεται η εισαγωγή νέων εταιριών και εφ’ όσον λειτουργήσει σωστά, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον πραγματικά σοβαρών και μακροχρόνιων επενδυτών, κάθε επιπέδου και δυναμικότητας.

28/3/2019 28/2/2019 Μετ. % 31/12/2018 Μετ. % 27/3/2018 Μετ. %
Γενικός Δείκτης 713,73 707,51 0,9% 613,30 16,4% 794,56 -10,2%
Large Cap (FTSE) 1.860,24 1.835,87 1,3% 1.608,40 15,7% 2.044,52 -9,0%
Mid Cap (FTSEM) 1.136,54 1.121,95 1,3% 975,09 16,6% 1.292,35 -12,1%
Μεσ & Μικρής Κεφ/σης (ΔΜΚ) 4.569,27 4.549,68 0,4% 3.962,08 15,3% 4.207,98 8,6%
Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 461,87 455,75 1,3% 399,17 15,7% 507,83 -9,1%
Large Cap Συν. Απόδοσης 2.706,45 2.671,00 1,3% 2.340,03 15,7% #DIV/0!
Large Cap Νet Συν. Αποδ. 815,41 804,73 1,3% 705,02 15,7% 880,75 -7,4%
Mid Cap Συν. Απόδοσης 1.402,74 1.384,75 1,3% 1.203,47 16,6% #DIV/0!
Τράπεζες (ΔΤΡ) 541,38 545,99 -0,8% 439,63 23,1% 800,86 -32,4%
Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) 2.316,31 2.337,53 -0,9% 1.909,50 21,3% 2.411,86 -4,0%
Εμπόριο (ΔΕΜ) 63,35 66,3 -4,4% 59,91 5,7% 2.402,22 -97,4%
Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 3.778,77 3.629,40 4,1% 3.020,04 25,1% 3.260,95 15,9%
Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 11.429,89 11.016,46 3,8% 10.110,82 13,0% 10.718,34 6,6%
Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 3.890,34 3.796,38 2,5% 3.280,77 18,6% 3.993,41 -2,6%
Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 2.667,70 2.714,31 -1,7% 2.582,29 3,3% 2.745,19 -2,8%
Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 5.044,72 5.046,93 -0,0% 4.860,12 3,8% 4.541,69 11,1%
Χημικά (ΔΧΜ) 9.664,28 9.750,57 -0,9% 8.175,81 18,2% 10.813,50 -10,6%
Τεχνολογία (ΔΤΧ) 854,03 817,36 4,5% 709,21 20,4% 1.020,96 -16,4%
Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 3.209,50 3.069,12 4,6% 2.620,45 22,5% 3.104,90 3,4%
Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 2.049,78 2.070,34 -1,0% 1.758,98 16,5% 2.171,87 -5,6%
Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. 179,56 176,77 1,6% 158,02 13,6% 0,00 #DIV/0!
Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων 118,07 117,3 0,7% 116,39 1,4% 0,00 #DIV/0!
Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων 96,38 96,02 0,4% 95,86 0,5% 0,00 #DIV/0!