ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ - Διατήρηση των ικανοποιητικών μεγεθών

31 Μαρτίου 2019, 21:00 | Χ&Α - 205

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ - Διατήρηση των ικανοποιητικών μεγεθών

Η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης (που εξαρτάται από το επίπεδο της τουριστικής κίνησης), η ισοτιμία ευρώ / δολαρίου, το επίπεδο των επιτοκίων και η πολιτική διαχείρισης του εσόδου και του κόστους ανά επιβάτη, είναι οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρίας. Κατά το 2018, ο παράγοντας της επιβατικής κίνησης εξελίχθηκε πολύ ικανοποιητικά, ενώ αρνητική επίδραση είχαν στα μεγέθη της εταιρίας η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου (η εταιρία, αν και χρησιμοποιεί πρακτικές “ασφάλισης” του κινδύνου, ευνοείται από την άνοδο του ευρώ) και οι τιμές των καυσίμων. Αντίθετα, θετική επίδραση είχαν η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης του εσόδου και του κόστους ανά επιβάτη.

Το 2018 η κίνηση στο σύνολο των ελληνικών αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10%. Η αγορά εσωτερικού παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 5% και του εξωτερκού κατά 12%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς την πενταετία 2013-2018 ανήλθε σε 10,5%, σε επίπεδο επιβατικής κίνησης.
Ο Όμιλος αύξησε την επιβατική κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού, μεταφέροντας συνολικά 6% περισσότερους επιβάτες, εκτελώντας μόλις 1% περισσότερες πτήσεις, με 5% περισσότερες θέσεις. Η αύξηση της κίνησης ξεπέρασε την αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας. Συγκεκριμένα, το 2018 ο Όμιλος μετέφερε 14 εκ. επιβάτες (7,8 εκ. επιβάτες στο εσωτερικό και 6,1 εκ. επιβάτες στο εξωτερικό). Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο πολύ καλό επίπεδοτου 83,9% από 83,2% το 2017, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης του δικτύου. Στο τέλος του 2018 ο στόλος αριθμούσε συνολικά 61 αεροσκάφη, 49 αεροσκάφη τύπου jet και 12 αεροσκάφη τύπου turboprop καθώς και ένα Learjet 60. Οι παραδόσεις των νέων αεροσκαφών που παράγγειλε ο Όμιλος στην Airbus (30 αεροσκάφη)  θα ξεκινήσουν το 2020 και θα ολοκληρωθούν το 2014.Κατά το 2018 ο Όμιλος πραγματοποίησε 109.825 πτήσεις.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη: Πωλήσεις: € 1.187,4 (+5,0%). Κόστος καυσίμων: € 245,6 εκ. από € 204,5 εκ. το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και μισθώσεων αεροσκαφών  (EBITDAR) διαμορφώθηκαν στα € 244,9 εκ. από τα € 257,3 εκ. το 2017. Η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας προήλθε κυρίως από τη σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα έξοδα από μίσθωση αεροσκαφών ανήλθαν σε € 133,6 εκ. από € 137,5 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ο δείκτης (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκε σε € 111,4 εκ. από τα € 119,8 εκ. το 2017. Τα μετά από φόρους κέρδη έφθασαν στα € 67,9 εκατ. έναντι 60,7 εκατ. κατά το 2017.

Για το 2019 δεν αναμένουμε ουσιαστική μεταβολή των μεγεθών αν και όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης.