Προβλέψεις αποτελεσμάτων του 2019 - Επιλογές του “Χ&Α”

31 Μαρτίου 2019, 05:45 | Χ&Α - 205

Η περίοδος αυτή, με την έναρξη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2018, είναι η πλέον κατάλληλη για την έναρξη της λειτουργίας μίας ειδικής στήλης (σελίδας) του “Χ&Α”, η οποία θα αναφέρεται αποκλειστικά στις προβλέψεις αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών για το 2019. Η έκδοση των ετησίων οικονομικών εκθέσεων, σε συνδυασμό με τις Γενικές Συνελεύσεις που ήδη έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται, δίνουν πλέον αρκετά στοιχεία για να επιχειρήσουμε τη συστηματική δημοσίευση προβλέψεων για έναν αρκετά μεγάλο αριθμό εταιριών. Οι προβλέψεις θα τεκμηριώνονται, ενώ παράλληλα θα εξηγούνται και οι λόγοι για τυχόν αναθεώρησή τους στο μέλλον (επειδή βεβαίως θα γίνονται αναθεωρήσεις, με βάση τις εξελίξεις στις εταιρίες, αλλά και στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον).

Επίσης, ανταποκρινόμενοι σε αίτημα συνδρομητών του “Χ&Α”, παράλληλα με τη σελίδα των προβλέψεων, θα δημιουργήσουμε και σελίδα όπου θα καταγράφουμε τις επενδυτικές επιλογές της ομάδας του περιοδικού. Κάθε επιλογή μας θα τεκμηριώνεται, όπως επίσης θα τεκμηριώνεται και κάθε μεταβολή. Βεβαίως, για να μην κάνουμε και εμείς αυτά που κατηγορούμε σε άλλους, μία επιλογή θα πρέπει να έχει αρχή, αλλά θα πρέπει να έχει και τέλος. Δηλαδή, θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και να επισημαίνουμε το πότε μία επιλογή που έγινε σε κάποια χρονική στιγμή του παρελθόντος, παύει να είναι ελκυστική και συνεπώς παύει να ισχύει. Επειδή στο Χρηματιστήριο, η επιτυχία δεν εξαρτάται από το πότε θα αγοράσεις μία μετοχή, αλλά από το πότε θα την πουλήσεις.

Οι δύο αυτές καινούργιες σελίδες, θα βρίσκονται στο συνδρομητικό τμήμα του περιοδικού, στο site της EuroCapital (www.eurocapital.gr), ενώ ξεχωριστό banner στην πρώτη σελίδα, θα οδηγεί απ’ ευθείας σ’ αυτές.
Οι σελίδες θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το Σάββατο 6 Απριλίου 2019.