Πώς, ο χρόνος και η δυναμική της αγοράς μπορούν να δουλέψουν για σας

17 Απριλίου 2019, 06:40 | Χ&Α - 206

Πώς, ο χρόνος και η δυναμική της αγοράς μπορούν να δουλέψουν για σας

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Στην αρχή του χρόνου, ξεκινήσαμε ένα δημόσιο “επενδυτικό πείραμα”. Καταθέσαμε το ποσό των 200 ευρώ, σε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο λειτουργεί με βάση τα σήματα αγορών και πωλήσεων του “απόλυτου συστήματος”. Και δεσμευτήκαμε ότι θα καταθέτουμε το ίδιο ποσό στην αρχή κάθε μήνα. Όταν το “σύστημα” δείχνει ότι βρίσκεται “εκτός αγοράς” (όπως ήταν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου), κάθε νέα κατάθεση θα προστίθεται στα υπάρχοντα μετρητά. Και όταν το σύστημα δείχνει ότι βρίσκεται “εντός αγοράς” (όπως είναι σήμερα), με κάθε νέα κατάθεση αγοράζουμε ισόποσα (δηλαδή το ίδιο ποσό για κάθε μετοχή -50 ευρώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα) τις συγκεκριμένες μετοχές που έχουμε επιλέξει και που είχαμε αγοράσει και τους προηγούμενους μήνες. Οι μετοχές αυτές, όπως ορίζεται και στο “απόλυτο σύστημα” είναι πάντα τέσσερις. Το χαρτοφυλάκιο αυτό το ονομάζουμε “Απόλυτο σύστημα - Χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών”.


Οι κινήσεις και η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σταθερών μηνιαίων καταβολών, κατά το διάστημα από 1/1/2019 έως και σήμερα (9/4/2019), είχαν ως εξής:

Ημερομηνία Κατάθεση (€) Θέση στην αγορά Πράξη Αποτίμηση
1/1/2019 200,00 Εκτός Μετρητά 200,00
1/2/2019 200,00 Εκτός Πρόσθεση στα μετρητά 400,00
26/2/2019
Εντός Αγορά μετοχών 400,00
1/3/2019 200,00 Εντός Αγορά μετοχών 620,89
1/4/2019 200,00 Εντός Αγορά μετοχών 848,94
9/4/2019


881,09

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου στις 9/4/2019 (ημέρα συγγραφής του άρθρου), στο οποίο καταθέσαμε συνολικά 800 ευρώ, ήταν 881,09 ευρώ. Προσοχή! Η απόδοση δεν είναι 10,14% όπως εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Η απόδοση, αν σταθμίσουμε τα ποσά, είναι μεγαλύτερη. Αυτό επειδή το κάθε ποσό κατατέθηκε σε διαφορετικό χρόνο και συνεπώς κάθε ποσό “δούλεψε” λιγότερο από τα προηγούμενα. Όμως, δεν έχει σημασία να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες.

Τί μπορεί να πετύχει ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο;

Το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θέλει να δώσει ένα πραγματικό παράδειγμα για το πώς, με την καταβολή ενός σταθερού -και μάλλον χαμηλού- χρηματικού ποσού κάθε μήνα, κάποιος μπορεί να συμμετέχει στη χρηματιστηριακή αγορά, με τη βοήθεια ενός “συντηρητικού” συστήματος συναλλαγών και να πετυχαίνει εξαιρετικές αποδόσεις μέσα στη διάρκεια του χρόνου.

Όπως κάποιος μπορεί να να τέτοιο χαρτοφυλάκιο δε δημιουργείται για να έχει διάρκεια μερικούς μήνες. Δημιουργείται για να έχει διάρκεια αρκετά χρόνια. Σ’ αυτό το σημείο “κρύβεται” η δυναμική του.
Το “μυστικό” της επιτυχίας του βρίσκεται στις
διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Και η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι από αυτές που σημειώνουν μεγάλες διακυμάνσεις.

Απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου είναι η παρακολούθηση ενός “συστήματος συναλλαγών” (σύστημα συναλλαγών είναι ένα σύνολο απλών κανόνων οι οποίοι ορίζουν το πώς κάποιος κάνει τις συναλλαγές του), το οποίο ακολουθεί την τάση και το οποίο δίνει έγκαιρα σήματα εξόδου όταν η αγορά αρχίζει να υποχωρεί και σήματα εισόδου όταν η αγορά αρχίζει να ανεβαίνει.

Είναι δυνατό να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα; Και βέβαια είναι δυνατό. Εμείς, στη EuroCapital, αναπτύξαμε ένα τέτοιο σύστημα και περιγράψαμε τη λειτουργία του στο βιβλίο “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών - Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών” (δείτε εδώ). Περισσότερα για το “απόλυτο σύστημα” αναφέρθηκαν στο κεντρικό άρθρο του τεύχους 201 του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ (δείτε εδώ, στις σελίδες 9-18). Υποθέτουμε ότι στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφονται και άλλα παρόμοια συστήματα, τα οποία βασίζονται στην παρακολούθηση της τάσης και στην εκμετάλλευση των διακυμάνσεων μίας χρηματιστηριακής αγοράς.

Το τελευταίο στοιχείο για την επιτυχία ενός τέτοιου συστήματος είναι η επιλογή των κατάλληλων μετοχών. Αυτό είναι είναι και το πιο εύκολο. Τα κύρια χαρακτηριστικά των μετοχών που μπορούν να επιλεγούν για ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο είναι δύο: α) να έχουν ικανοποιητική έως καλή θεμελιώδη εξέλιξη (δηλαδή να μην είναι ζημιογόνες) και β) να είναι “επιθετικές”, δηλαδή η διακύμανσή τους μέσα στο χρόνο να είναι υψηλότερη από τη διακύμανση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου.

Πριν από την έκδοση του βιβλίου πραγματοποιήσαμε δοκιμές με πολλές “τετράδες” μετοχών. Το ίδιο κάναμε και σε επενδυτικές συναντήσεις στην περίοδο παρουσίασης του βιβλίου, ζητώντας από τους παρευρισκόμενους να επιλέξουν αυτοί μία τετράδα μετοχών από έναν κατάλογο 12 προεπιλεγμένων μετοχών. Οι αποδόσεις διάφεραν -βέβαια- μεταξύ τους, όμως στο σύνολό τους ήταν εξαιρετικές.

Στο βιβλίο, αλλά και στο άρθρο του τεύχους 201, παρατίθενται παραδείγματα για την εξέλιξη ενός χαρτοφυλακίου το οποίο λειτουργεί με την τακτική των “σταθερών μηναιαίων καταβολών”. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αποδόσεις είναι τόσο υψηλές, που δύσκολα γίνονται πιστευτές.

Για το σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε το “πειραματικό” ή -καλύτερα- εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών, το οποίο λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και μέσα σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, την εξέλιξη του οποίου κάποιος θα μπορεί να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση (ακόμη και αν δεν είναι συνδρομητής των συγκεκριμένων σελίδων).

Δείτε το διάγραμμα της εξέλιξης του χαρτοφυλακίου. Δείτε την καθημερινή αποτίμησή του.

Επιθυμία μας είναι να δημιουργηθεί μία βελτιωμένη επενδυτική συνείδηση στο ευρύτερο κοινό και μία συγκεκριμένη, προσεκτική και συντηρητική επενδυτική συμπεριφορά. Έχοντας πια μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, κάποιος θα πρέπει να πιστέψει στους μηχανισμούς της χρηματιστηριακής αγοράς. Και μέσα από ένα έξυπνο και συντηρητικό σύστημα συναλλαγών, να μάθει να λειτουργεί τον παράγοντα του χρόνου υπέρ του. Χωρίς να χρειάζεται συμβούλους, διαχειριστές ή καθοδηγητές, αλλά απλά λίγη μελέτη για το πώς λειτουργεί ένα σύστημα συναλλαγών, υπομονή και πολλή πειθαρχία μέσα στη διάρκεια του χρόνου.

Φαντάζεστε να ξεκινήσει κάποιος ένα τέτοιο σύστημα, τακτικών μηνιαίων καταβολών, για το παιδί του, το οποίο σήμερα βρίσκεται σε νεαρή ηλικία; Αν κάποιος δει -ή φανταστεί- την εξέλιξη ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου σε διάστημα 15 ή και παραπάνω ετών, δε θα μπορεί να πιστέψει τις αποδόσεις. Όμως, η λογική είναι απλή: Οι σταθερές μηνιαίες καταβολές δημιουργούν, σιγά σιγά, ένα κεφάλαιο. Το οποίο παράλληλα κερδίζει αποδόσεις από το Χρηματιστήριο, όταν βρίσκεται “εντός αγοράς”, ενώ προφυλάσσεται στις αρνητικές φάσεις, επειδή είναι βέβαιο ότι το σύστημα θα τον βγάλει έγκαιρα “εκτός αγοράς”. Διαβάστε ξανά τις σελίδες του τεύχους 201 (εδώ) που αναφέραμε παραπάνω.

Και βέβαια, η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος δε σταματά στην επιθυμία του να δημιουργήσει κάποιος “κάτι” για το παιδί του. Μπορεί να είναι “κάτι” για το εγγόνι του, ή κάτι για το σύνολο της οικογένειάς του. “Κάτι” για τον ίδιο του τον εαυτό, με δεδομένο ότι οι συντάξεις στο μέλλον μάλλον θα είναι πενιχρές. Και αυτό το “κάτι” μπορεί, μέσα στη διάρκεια του χρόνου, να εξελιχθεί σε “κάτι” πολύ σημαντικό.

Παρακολουθείτε την εξέλιξη αυτού του χαρτοφυλακίου στους συνδέσμους που δόθηκαν παραπάνω, ή και εδώ. Και αν έχετε κάποια απορία, μη διστάσετε να μας ρωτήσετε (μπορείτε να στέλνετε μήνυμα για οποιοδήποτε θέμα στο xa.eurocapital@gmail.com).

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 206