τα Χρηματιστηριακά Στατιστικά - Τα στατιστικά του Γενικού Δείκτη

17 Απριλίου 2019, 07:20 | Χ&Α - 206

Έχοντας σημειώσει άνοδο κατά 6,14% από την αρχή του μήνα (έως την 12/4/2019), κατά τα φαινόμενα, ο Απρίλιος θα είναι ένας επίσης ανοδικός μήνας. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τον τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό μήνα. Από την αρχή του έτους, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο κατά 24,8%, ποσοστό που τον κατατάσσει ανάμεσα στους δείκτες με την καλύτερη επίδοση μέσα στο 2019, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όμως, παρ’ όλα αυτά, κατά το διάστημα των τελευταίων 52 εβδομάδων (από την 12/4/2018), ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να σημειώνει απώλειες κατά 5,0%. Η απώλεια αυτή, κατά κύριο λόγο, προέρχεται από τις απώλειες του κλάδου των τραπεζών, που κατά τις τελευταίες 52 εβδομάδες εξακολουθεί να υποχωρεί κατά 22,8%. Τα στοιχεία αυτά σαφώς δίνουν περιθώρια σημαντικής ανόδου στη χρηματιστηριακή αγορά για το υπόλοιπο του έτους. Η μέση τιμή του Γενικού Δείκτη, από την αρχή του έτους, είναι 677,89 μονάδες.

Από την αρχή του έτους έχουν διαπραγματευθεί 169 μετοχές (δηλαδή, όλες πλην όσων βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης). Από τις μετοχές αυτές, οι 7 έχουν διαπραγματευθεί σε λιγότερες από 10 συνεδριάσεις. Σε όλες τις 71 συνεδριάσεις έχουν διαπραγματευθεί 56 μετοχές, ή ποσοστό 30,3% του συνόλου.

Από το σύνολο των 185 μετοχών, από την αρχή του έτους, οι 131 έχουν σημειώσει άνοδο (από 0,81% έως 120,5%), οι 29 έχουν σημειώσει πτώση (απο -0,16% έως -57,2%), ενώ 24 (συμπεριλαμβάνονται και οι 16 υπό αναστολή διαπραγμάτευσης) έχουν παραμείνει αμετάβλητες.

# Συνεδρ. Έτους Ημ/νία Τιμή Γενικού Δείκτη ΧΑ Κατώτατη Τιμή Γ.Δ. Ανώτατη Τιμή Γ.Δ. Ημερήσια Μεταβολή Γ.Δ. Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ. €)
30/12/2016 636,67 45.102
29/12/2017 802,37 54.055
31/12/2018 613,30 44.884
31/2/2019 707,51 50.201
42 28/2/2019 707,51 693,11 712,23 1,76% 50.201
43 1/3/2019 712,61 705,20 719,15 0,72% 50.638
44 4/3/2019 704,21 701,97 723,37 -1,18% 50.270
45 5/3/2019 698,83 696,57 707,46 -0,76% 49.990
46 6/3/2019 707,17 697,95 708,44 1,19% 50.331
47 7/3/2019 704,43 700,67 715,47 -0,39% 50.171
48 8/3/2019 696,56 689,16 704,43 -1,12% 49.842
49 12/3/2019 703,91 696,56 704,49 1,06% 50.352
50 13/3/2019 710,19 702,99 710,19 0,89% 50.620
51 14/3/2019 719,90 709,17 723,52 1,37% 51.124
52 15/3/2019 722,12 718,60 727,27 0,31% 51.204
53 18/3/2019 725,41 722,12 730,81 0,46% 51.407
54 19/3/2019 714,44 714,28 727,16 -1,51% 50.934
55 20/3/2019 715,47 710,00 718,50 0,14% 50.864
56 21/3/2019 717,90 714,33 722,87 0,34% 50.930
57 22/3/2019 708,24 707,33 723,00 -1,35% 50.676
58 26/3/2019 712,25 705,93 717,28 0,57% 51.003
59 27/3/2019 713,73 712,25 718,81 0,21% 50.990
59 28/3/2019 713,66 708,63 716,26 -0,01%
από 30/12/2016 20,26% 17,50%
από 29/12/2017 -4,57% -1,96%
από 31/12/2018 24,84% 18,07%
Πλήρη Στατιστικά Στοιχεία


# Συνεδρ. Έτους Ημ/νία Τιμή Γενικού Δείκτη ΧΑ Ημερήσια Μεταβολή Γ.Δ. Μετοχές που κινήθηκαν Σημείωσαν Άνοδο Σημείωσαν Πτώση Αμετάβλητες
42 28/2/2019 707,51 1,76% 131 58 29 44
43 1/3/2019 712,61 0,72% 121 60 30 31
44 4/3/2019 704,21 -1,18% 128 42 52 34
45 5/3/2019 698,83 -0,76% 119 31 59 29
46 6/3/2019 707,17 1,19% 124 62 34 28
47 7/3/2019 704,43 -0,39% 124 32 61 31
48 8/3/2019 696,56 -1,12% 122 29 60 33
49 12/3/2019 703,91 1,06% 117 52 34 31
50 13/3/2019 710,19 0,89% 125 67 32 26
51 14/3/2019 719,90 1,37% 120 68 19 33
52 15/3/2019 722,12 0,31% 123 44 46 33
53 18/3/2019 725,41 0,46% 130 43 47 40
54 19/3/2019 714,44 -1,51% 127 31 61 35
55 20/3/2019 715,47 0,14% 133 46 49 38
56 21/3/2019 717,90 0,34% 128 43 50 35
57 22/3/2019 708,24 -1,35% 120 39 49 32
58 26/3/2019 712,25 0,57% 121 54 37 30
59 27/3/2019 713,73 0,21% 120 41 49 30
59 28/3/2019 713,66 -0,01%
Πλήρη Στατιστικά Στοιχεία

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 206