τα Αποτελέσματα του 2018

17 Απριλίου 2019, 08:30 | Χ&Α - 206

Αποτελέσματα 46 εισηγμένων εταιριών

Συνεχίζεται η ροή θετικών αποτελεσμάτων για το 2018

Σαράντα έξι μη τραπεζικές εισηγμένες εταιρίες (δηλαδή περίπου το 29% του συνόλου) είχαν ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους για τη χρήση του 2018, μέχρι την 12/4/2019. Κατά την έκδοση  του τεύχους 205 του “Χ&Α” (31/3/2019), ο αριθμός των εταιριών που είχε δημοσιεύσει αποτελέσματα έφθανε στις τριάντα τέσσερις.

 

Το σύνολο των 12 εταιριών που δημοσίευσαν ισολογισμούς στο μεταξύ διάστημα, σημείωσε αύξηση των πωλήσεων, ενώ οι 9 από τις 12 πέτυχαν βελτίωση των κερδών. Δείτε τους παρακάτω πίνακες.

Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, στο σύνολο των 46 εταιριών, καταγράφονται τα παρακάτω:
Εμφάνιση κερδών: 2018 - 39 εταιρίες, 2017 - 39, 2016 - 33 (από 43 εταιρίες).
Αύξηση πωλήσεων: 2018 - 36 εταιρίες
Αύξηση κερδών: 2018 - 33 εταιρίες
Αύξηση EBIDTA: 2018: 32 εταιρίες
Αύξηση ενεργητικού: 2018 - 33 εταιρίες
Αύξηση ιδ. κεφαλαίων: 2018 - 34 εταιρίε
Αύξηση υποχρεώσεων: 2018 - 28 εταιρίες

Το σύνολο των πωλήσεων των 46 εταιριών έφθασε στα € 50.528 εκατ. και είναι αυξημένο κατά 13,0% σε σχέση με το 2017. Αν από το σύνολο εξαιρέσουμε τις δύο εταιρίες πετρελαιοειδών (συχνά εξαιρούνται λόγω μεγέθους και λόγω του ότι μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς τους αφορά σε εισαγωγή αργού πετρελαίου και άμεση εξαγωγή των προϊόντων διύλισης), τότε η οι πωλήσεις των (44) εταιριών έφθασαν στα € 31.267 εκατ. και είναι αυξημένες κατά 8,2% σε σχέση με το 2017. Η επίδοση αυτή είναι ικανοποιητική.

Ακόμη πιο ικανοποιητική είναι η εξέλιξη των κερδών. Το σύνολο των καθαρών μετά από φόρους κερδών έφθασε στα € 2.157 εκατ., αυξημένο κατά 6,8% σε σχέση με το 2017. Αν δε ληφθούν υπόψη οι δύο εταιρίες πετρελαιοειδών, τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη έφθασαν στα € 1.687 εκατ., αυξημένα κατά 27,7% σε σχέση με το 2017. Οι επιδόσεις αυτές είναι από τις καλύτερες των τελευταίων ετών.

Δείτε το σύνολο των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων (46 εταιριών). (Δείτε εδώ).

Δείτε σύντομη χρηματοοικονομική ανάλυση των μεγεθών της κάθε εταιρίας (εδώ).

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 206