ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ

17 Απριλίου 2019, 08:15 | Χ&Α - 206

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ

Θεαματική αύξηση πωλήσεων - κερδών

Αύξηση κατά 16,9% εμφάνισαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρίας και έφθασαν στα € 60,4 εκατομμύρια, συνεχίζοντας μία θετική πορεία που διαρκεί αρκετά χρόνια. Σημειώνουμε ότι, πριν από 4 χρόνια (χρήση 2014), οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρίας έφθαναν μόλις στα € 28,9 εκατομμύρια.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανάπτυξη νέων αγορών στο εξωτερικό και στην ενίσχυση της παραγωγής από τα λατομεία του Βώλακα, του Πλατανότοπου και της Θάσου.

Παράλληλα, κατά την τελευταία διετία η εταιρία έχει αυξήσει θεαματικά το μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο κινείται στα επίπεδα του 53% - 54% (δείτε εδώ).

Τα καθαρά (μετά από φόρους) κέρδη έφθασαν στα € 16,6 εκατομμύρια (έναντι € 9,0 εκατ. κατά το 2017). Όμως, στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και κέρδη ύψους € 4,4 εκατομμυρίων, τα οποία προέκυψαν  ως κέρδος από την επαναγορά ποσοστού της θυγατρικής “Latirus Enterprises Lt” από την “DolphinCi Thirteen Ltd” (έναντι € 14,0 εκατ.). Σε κάθε περίπτωση, τα κέρδη είναι ικανοποιητικά υψηλά και η ανάπτυξή τους, κατά τα τελευταία χρόνια, θεαματική.

Η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης των πωλήσεων και για το λόγο αυτό ρίχνει το βάρος της για την εξεύρεση νέων εξαγωγικών χωρών καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών σε χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις αλλά και να επιτύχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά ώστε να περιορίσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένες χώρες και πελάτες.

Παράλληλα δραστηριοποιείται για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε ιδιόκτητη έκταση συνολικά 2.689 στρέμματα στην περιοχή της Σητείας Κρήτης. Από αυτά, 556 περίπου στρέμματα είναι παραθαλάσσια στον όρμο Φανερωμένης στην Σητεία και τα υπόλοιπα 2.133 περίπου βρίσκονται χίλια μέτρα νοτιότερα, στο οροπέδιο Σώπατα Μεσοράχης του Δήμου Σητείας. Το έργο, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, βρίσκεται, έπειτα από τουλάχιστον 10 χρόνια διαδικασιών, σε ώριμο αδειοδοτικά στάδιο (δείτε εδώ). Βεβαίως, για την υλοποίηση ενός τέτοιου πλάνου θα απαιτηθούν στρατηγικές συνεργασίες και χρηματοδότηση.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία διανύει μία  φάση έντονης ανάπτυξης, ενώ η ενεργοποίηση των τουριστικών επενδύσεων θα μεταβάλει τη  φυσιογνωμία και το μέγεθός της.

Για το 2019, σύμφωνα με τη διοίκηση αναμένεται αύξηση των πωλήσεων, η οποία ενδεχομένως θα οδηγήσει και σε νέα αύξηση της κερδοφορίας.


Η μετοχή της εταιρίας κατά την τελευταία διετία εμφανίζει μία εντυπωσιακή πορεία, η οποία στηρίχθηκε στα θετικά αποτελέσματα και την αναθέρμανση της  υλοποίησης των τουριστικών επενδύσεων. Με βάση τα στοιχεία των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που είχαμε δημοσιεύσει στο τ. 203 (δείτε εδώ), δέκα Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 3,02% των μετοχών. Η μετοχή πραγματοποιεί καθημερινά πράξεις (δείτε εδώ), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών κατά το 2019 κινείται στα 89.400 ευρώ.  Η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρίας φθάνει στα € 149,2 εκατομμύρια.

 

Η θέση μας για τη μετοχή της εταιρίας  είναι θετική.

 

ΟΜΙΛΟΣ
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 27.239 30.294 36.769 35.978
Σύνολο Ενεργητικού 81.150 80.913 85.862 118.318
Ίδια Κεφάλαια 31.780 31.036 36.005 47.259
Σύνολο Υποχρεώσεων 49.370 49.877 49.857 71.059
Υποχρεώσεις / Παθητικό 60,84% 61,64% 58,07% 60,06%
Πωλήσεις 36.084 35.701 51.726 60.451
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά κέρδη 13.083 13.884 28.185 32.275
Μικτό Περιθ. Κέρδους 36,26% 38,89% 54,49% 53,39%
Δαπάνες λειτουργίας 8.686 9.090 11.720 13.424
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 1.413 2.477 1.424 1.636
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 3,92% 6,94% 2,75% 2,71%
EBIDTA 8.227 8.695 20.285 23.568
Περιθώριο EBIDTA 22,80% 24,36% 39,22% 38,99%
Κέρδη μετά από φόρους 2.012 805 9.016 16.618
Καθ. Περ. Κέρδους 5,58% 2,25% 17,43% 27,49%
Χρηματοοικονομικές σχέσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 11,2% 21,4% -2,2%
Σύνολο Ενεργητικού -0,3% 6,1% 37,8%
Ίδια Κεφάλαια -2,3% 16,0% 31,3%
Σύνολο Υποχρεώσεων 1,0% 0,0% 42,5%
Πωλήσεις -1,1% 44,9% 16,9%
Κόστος Πωληθέντων #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Μικτά κέρδη 6,1% 103,0% 14,5%
Δαπάνες λειτουργίας 4,7% 28,9% 14,5%
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 75,3% -42,5% 14,9%
EBIDTA 5,7% 133,3% 16,2%
Κέρδη μετά από φόρους -60,0% 1020,0% 84,3%
Στοιχεία στο "Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο"

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 206