Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο: +11,8% από την αρχή του έτους

17 Απριλίου 2019, 06:45 | Χ&Α - 206

Κατά το διάστημα από την κυκλοφορία του προηγούμενου τεύχους (31/3/2019) το εκπαιδευτικό Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο και πάλι δεν πραγματοποίησε κινήσεις και παραμένει στην αγορά έχοντας τοποθετήσει σε μετοχές ποσοστό 97% των κεφαλαίων του. Η απόδοσή του από την ημερομηνία εκείνη έως και την 15/4/2019 έφθασε στο 3,79%, έναντι 7,23% του Γενικού Δείκτη.

Η υστέρηση της απόδοσης του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου κατά το διάστημα αυτό δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Αυτή η συμπεριφορά σε χαρτοφυλάκια που κινούνται βάσει συγκεκριμένης τακτικής, σε περιόδους έντονης ανόδου του Δείκτη, είναι συνήθης, σε διεθνές επίπεδο.

Το Χαρτοφυλάκιο κινείται με βάση τη θεωρία του “Στροφέα”, όπως την αναπτύσσει στο βιβλίο του “Τεχνική Ανάλυση - το σύστημα του στροφέα” ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος.

Το σύστημα του “στροφέα” βασίζεται στα σημεία “Υψηλό κλείσιμο 20 ημερών” και “Χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών”, τα οποία ο συγγραφέας θεωρεί ως “κομβικά” για τη μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Σε αυτού του είδους τα χαρτοφυλάκια, το εξεταζόμενο είναι η μακροχρόνια απόδοσή τους. Το Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο ξεκίνησε τη λειτουργία του μέσα από τις σελίδες του eurocapital.gr στις 16/9/2002, με θεωρητικό ποσό € 30.000. Την ημέρα εκείνη, η τιμή του Γενικού Δείκτη ήταν 1.940,72 μονάδες. Τώρα, σχεδόν 16,5 χρόνια αργότερα, η αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου φθάνει στο ποσό των 156.057,98 ευρώ και η τιμή του ΓΔ στις 721,37 μονάδες.

Δείτε τα στοιχεία αποτίμησης και το διάγραμμα απόδοσης του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου. Δείτε το βιβλίο “Τεχνική Ανάλυση - το σύστημα του στροφέα” (εδώ)

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 206