Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Τα δανεικά από εταιρία μηδενικού τζίρου και τα δάνεια στελεχών και ΔΣ

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Τα δανεικά από εταιρία μηδενικού τζίρου και τα δάνεια στελεχών και ΔΣ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Τα δανεικά από εταιρία μηδενικού τζίρου και τα δάνεια στελεχών και ΔΣ

Μαγική εικόνα της εισηγμένης και καυτά ερωτηματικά για τις πρακτικές που επί χρόνια ακολουθεί με τη άδεια των ορκωτών
Περίεργα φαινόμενα εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Αγροτικός Οίκος Σπύρου όπου αναφέρεται ότι σε Οικόπεδο της εταιρίας επί της οδού Ορφέως έχει εγγραφεί Β΄ Προσημείωση Υποθήκης ύψους 6,3 εκ ευρώ  υπέρ της Συγγενούς Εταιρίας PROHUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΑΕ για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου που έχει λάβει η μητρική Εταιρία από τη χρήση 2010.

Στην εν λόγω εν εταιρία είναι Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Σπύρος Σπύρου, μέλος της οικογένειας του βασικού μετόχου της  Αγροτικός Οίκος Σπύρου κ. Γεώργιου Σπύρου και από τις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης προκύπτει ότι το υπόλοιπο δανείου είναι της τάξεως των 3,1 εκ ευρώ και πως στη χρήση του 2017 η σύμβαση τροποποιήθηκε ώστε η αποπληρωμή να γίνει εξ ολοκλήρου το 2020 ενώ το 2015 είχε γίνει τροποποίηση με ημερομηνία πληρωμής το Μάιο του 2018. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για επιτόκιο. Ωστόσο ανατρέχοντας στην οικονομική κατάσταση της χρήσης 2017 της Prohuman (δεν υπάρχει άλλη δημοσιευμένη στο ΓΕΜΗ) διαπιστώνεται ότι είχε έσοδα από τόκους της τάξεως των 117 χιλιάδων ευρώ τα οποία προφανώς έχει καταβάλλει η εισηγμένη.  Η εν λόγω εταιρία δεν έχει καμία δραστηριότητα (μηδενικός τζίρος και το 2016 και το 2017) ενώ από την πλευρά της αναφέρεται ότι έχει η ίδια βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,2 εκ ευρώ. Δεν διευκρινίζεται όμως πουθενά αν οι υποχρεώσεις είναι τραπεζικές ή άλλης φύσης. Στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 εμφανίζεται να αυξάνεται η υποχρέωση προς την Prohuman κατά 107 χιλιάδες ευρώ που αφορούν πιθανόν σε μη καταβεβλημένους τόκους ενώ το σύνολο των τόκων που αναγνωρίζονται είναι 115 χιλιάδες ευρώ και στην προηγούμενη χρήση βάσει οικονομικών καταστάσεων 101.800 ευρώ (η Prohuman εμφανίζει έσοδα από τόκους 117 χιλιάδες στην εν λόγω χρήση όπως προαναφέρθηκε) .

Βέβαια το ερώτημα είναι γιατί η οικογένεια Σπύρου επέλεξε αυτή την οδό χρηματοδότησης αντί να χρηματοδοτήσει απευθείας την εισηγμένη δεδομένης και της οικονομικής της κατάστασης αλλά και της μακροχρόνιας διαπραγμάτευσης αναδιάρθρωσης του δανεισμού με τις τράπεζες.
Εν τω μεταξύ στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 αναφέρεται ότι «Απαίτηση ύψους € 1.486.042 αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος παλαιάς οφειλής βάσει σχετικής σύμβασης διακανονισμού αποπληρωμής της. Η σχετική απαίτηση έχει προεξοφληθεί σε παρούσα αξία και το ποσό της διαφοράς €531.328 των εσόδων επομένων χρήσεων παρουσιάζεται στις μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις. Στην τρέχουσα χρήση λόγω επαναδιαπραγμάτευσης του πλάνου αποπληρωμής προέκυψε επιπλέον διαφορά €191.500 η οποία αναγνωρίστηκε στα «Λοιπά έξοδα». Ωστόσο δεν αναφέρεται από πού προέκυψε η συγκεκριμένη απαίτηση της εταιρίας.

Πέραν αυτού στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 εμφανίζονται απαιτήσεις από μέλη ΔΣ και Διευθυντές 134 χιλιάδες Ευρώ έναντι 39 χιλιάδες ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Δεν διευκρινίζεται αν οι απαιτήσεις αφορούν σε μέλη ΔΣ (ούτε η ορκωτή ελέγκτρια κάνει καμία αναφορά) παρά το γεγονός ότι υπάρχει ρητή απαγόρευση της νομοθεσίας για παροχή δανείων προς μέλη ΔΣ. Κι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εισηγμένη εταιρία όπως κατά τη λήξη της χρήσης του 2018 οι βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά ποσό €6.070 εκ. (έναντι ποσού €5.984 εκ. την προηγούμενη χρήση) καθώς μακροόθεσμα τραπεζικά δάνεια δεν αποπληρώθηκαν έγκαιρα και αναταξινομήθηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Πηγή:www.bankingnews.gr
Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text