Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΟΤΕ: Θετικό ξεκίνημα το 2019, με στήριγμα τις υπηρεσίες δεδομένων και την ελληνική αγορά

ΟΤΕ: Θετικό ξεκίνημα το 2019, με στήριγμα τις υπηρεσίες δεδομένων και την ελληνική αγορά

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΟΤΕ: Θετικό ξεκίνημα το 2019, με στήριγμα τις υπηρεσίες δεδομένων και την ελληνική αγορά

Σταθερά έσοδα και οριακή μόνο μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισε ο ΟΤΕ ΟΤΕ+0,71% στο πρώτο τρίμηνο του 2019, καθώς οι θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα αντιστάθμισαν τις πιέσεις στη Ρουμανία.

Στα μεγάλα ατού του τηλεπικοινωνιακού οργανισμού είναι η αύξηση- ρεκόρ στους πελάτες οπτικής ίνας και η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες τηλεόρασης. Παρόλα αυτά προειδοποιεί  ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει δυσκολίες τα επόμενα τρίμηνα.

Ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ, που ελέγχεται σε ποσοστό 45% από τη Deutsche Telekom, ανήλθε στα 908,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 0,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκαν στα 310,6 εκατ. ευρώ έναντι 313,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με την πτώση να είναι της τάξης του 0,9%.

Στην Ελλάδα τα έσοδα αυξήθηκαν 1,7% κυρίως λόγω των υπηρεσιών δεδομένων και τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν 1,5%. Στη Ρουμανία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, οι επιδόσεις επηρεάζονται αρνητικά το 1ο τρίμηνο λόγω της βάσης σύγκρισης του 2018, ενώ αναμένεται σταθεροποίηση από το δεύτερο μισό του έτους.

Τα έξοδα

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε 583,7 εκατ. ευρώ το, μειωμένα κατά 3,6% λόγω της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις). Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Το κόστος προσωπικού, συνολικού ύψους 150,5 εκατ. ευρώ σημείωσε αύξηση 19,5% συγκριτικά με το κατ’ εξαίρεση χαμηλό επίπεδο του Α’ τρίμηνου του 2018, όπου η εταιρεία επωφελήθηκε από την αντιστροφή μέρους της έκτακτης πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (SRI) κατόπιν υιοθέτησης της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο έκτακτο παράγοντα, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 1,2% αντικατοπτρίζοντας την επίδραση των πρόσφατων προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης.

Επενδύσεις και υποχρώσεις

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το πρώτο τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε 176,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,6%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε 116,3 εκατ. και 59,8 εκατ., αντίστοιχα.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν 732,2 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 2,1% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €176,1 εκατ., αυξημένες κατά 6,6%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €116,3 εκατ. και €59,8 εκατ., αντίστοιχα.

Οι προοπτικές

Στην Ελλάδα, όπου η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας συνεχίζεται, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική που οδήγησε σε αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν το 2018. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη και τα επενδυτικά πλάνα, σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση.

Για το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε 450 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 350 εκατ. περίπου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, έκανε λόγο για ικανοποιητικό πρώτο τρίμηνο.

Με τις τάσεις στην ελληνική αγορά να παραμένουν αντίστοιχες με αυτές του 2018 και παρά τη δραστηριοποίησή μας σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις «συνεχίζουμε να σημειώνουμε θετικές επιδόσεις – τα έσοδά μας από υπηρεσίες λιανικής, σταθερής και κινητής, παρουσίασαν αύξηση σε όλους τους τομείς, ενώ αξιοσημείωτες ήταν οι επιδόσεις μας στις ευρυζωνικές υπηρεσίες» σημείωσε.

Στη Ρουμανία, όπως είπε, βλέπει σημάδια ανάκαμψης, μετά τις έκτακτες προβλέψεις στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ προειδοποιεί πως «παρά τις καλές επιδόσεις μας, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο, σε συνδυασμό με τη δύσκολη βάση σύγκρισης με πέρσι, ενδέχεται να δημιουργήσουν κάποιες διακυμάνσεις στα επόμενα τρίμηνα».

Όπως υπογραμμίζει αυτό «ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να μπούμε σε μια νέα φάση μετασχηματισμού, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακοποίηση για να μειώσουμε το κόστος μας στη σταθερή, να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες προκλήσεις και να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία».

Τα αποτελέσματα της Deutsche Telekom

Αύξηση των λειτουργικών κερδών της πέτυχε το πρώτο τρίμηνο του έτους η Deutsche Telekom, χάρη στις άκρως ισχυρές επιδόσεις της στην αμερικανική αγορά, οι οποίες υπερκάλυψαν την επιβράδυνση της δυναμικής της στη Γερμανία, όπου η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή εταιρεία έρχεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν 8,3% στα 5,94 δισ. ευρώ, πολύ κοντά στις προβλέψεις που τα τοποθετούσαν στα 5,97 δισ. ευρώ.

Πηγή:www.naftemporiki.gr
Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text